ANGOLA

Datum vzniku: 11. listopad 1975

Stručné dějiny chronologicky:

1455 – Portugalský mořeplavec Diogo Cão přistál v ústí řeky Kwanza a položil tak základy portugalského zájmu o území dnešní Angoly.

1575 – Portugalský dobyvatel Paulo Dias de Novais založil Luandu, která se stala hlavním městem portugalské kolonie.

1961 – Vypuklo povstání proti portugalské nadvládě, které bylo vedené hnutím MPLA, FNLA a UNITA.

1975 – Angola získala nezávislost po 14 letách bojů za nezávislost. MPLA, pod vedením Agostinha Neto, se stala vládnoucí stranou.

1975-2002 – Vypukla občanská válka mezi vládou a opozičními silami FNLA a UNITA, podporovanými zejména Jihoafrickou republikou. Válka způsobila značné utrpení pro civilisty, kteří byli nuceni prchat a hledat útočiště v uprchlických táborech.

2002 – Podepsána mírová dohoda mezi vládou a opozicí a občanská válka skončila.

2008 – Angola se stala členem OPEC.

 

Mezinárodní zkratka: ANG

 

Měna: Kwanza (AOA)

Je rozdělen na 100 lubů. Kwanza byl zaveden v roce 1977 jako náhrada portugalské escudo a byl pojmenován po řece Kwanza, která protéká zemí. Kwanza je v současnosti jedinou platidlem platnou v Angole a je vydáván centrální bankou Angoly.

 

Internetová doména: .ao

 

Telefonní předvolba: +244

 

Časové pásmo: +1 GMT

 

Geografie:

Země se nachází na jihozápadním pobřeží Afriky. Angola hraničí na severu s Konžskou demokratickou republikou a na východě s Zambií. Na jihu a jihozápadě je omývána Atlantským oceánem.

Země má rozmanitou geografickou krajinu s vrchovinami, planinami a pouštěmi.

Rozsáhlé řeky, jako jsou například Kwanza, Okavango a Zambézi, protékají Angolou a poskytují zdroj vody pro mnoho obyvatel země.

Angolské pobřeží na atlantském oceánu se táhne na více než 1 600 kilometrů a nabízí přístav Lobito, který je největším přístavem v zemi.

 

Nejvyšší vrchol: Morro mo Doco 2620 m.n.m

Nachází se v pohoří Serra da Chela na jihozápadě země. Je oblíbeným místem pro horolezectví a turistiku. Z vrcholu Morro do Moco je nádherný výhled na okolní krajinu a rozsáhlé oblasti Angoly.

 

Podnebí:

Podnebí Angoly je většinou subtropické a vlhké s obdobím dešťů v letních měsících. Země se nachází v oblasti nazývané jako Tropický Rák, která se vyznačuje horkými a vlhkými léty a mírnými a suchými zimami. Nicméně, podnebí v Angole se výrazně liší v závislosti na regionu.

V severní a západní části země, v oblasti Cabinda a na pobřeží Atlantského oceánu, je klima tropické, s vysokou vlhkostí, vysokými teplotami a obdobím dešťů od května do října.

V centrální části země, včetně hlavního města Luandy, je klima tropické a suché s obdobím dešťů v letních měsících.

Na jihovýchodě země je klima podobné jako v savanách, s mírnějšími teplotami a obdobím dešťů, které trvá od listopadu do března.

V jihozápadní části země, kde se nachází pohoří Serra da Leba a nejvyšší hora Angoly Morro do Moco, je klima suché a mírné, s malým množstvím srážek po celý rok.

 

Fauna a flora:

V savanách a stepích na jihu a jihovýchodě Angoly se vyskytují především antilopy, jako jsou například kočkovité antilopy, impaly, pakoňové a gazely. Na jihu země se také nachází národní park Bicuar, kde žijí například sloni, levharti a hyeny.

V národním parku Quiçama poblíž hlavního města Luanda žijí zvířata jako jsou buvoli, nosorožci, levharti a plameňáci. V parku se také nachází vodopády Kalandula, které jsou jedním z největších přírodních divů v Angole.

Na pobřeží Atlantského oceánu v provincii Namibe se nachází mnoho druhů mořských živočichů, včetně tuňáků, makrel a rejnoků. Na březích se lze setkat s velkými koloniemi tučňáků a albatrosů.

V řekách, jako je Kwanza a Okavango, se vyskytují sladkovodní ryby, jako jsou tilapie, mečouni a kaprovití ryby.

Flóra v Angole se také liší v závislosti na regionu. V národním parku Iona v provincii Namibe se nachází rozsáhlé pouště s kaktusy a dalšími xerofytními druhy rostlin. V oblastech s vyšší vlhkostí a vodou se pak nacházejí tropické a subtropické lesy s bohatou flórou, jako jsou například baobaby, mahagonové stromy, palmové druhy a orchideje.

 

Zemědělství:

Zemědělství hraje v angolské ekonomice důležitou roli, zaměstnává asi 50% pracovní síly a přispívá k zásobování obyvatelstva potravinami. Zemědělství se však stále potýká s řadou problémů, včetně nedostatku moderních technologií, nedostatku financí, nedostatku vzdělávání v zemědělské oblasti a nedostatečné infrastruktury.

Hlavními plodinami v Angole jsou kukuřice, fazole, ječmen, pšenice, maniok, sladké brambory, arašídy, bavlna, tabák a káva. Také se pěstuje ovoce, jako jsou pomeranče, citrony, banány a avokádo. Chov dobytka, zejména krav a ovcí, je také důležitý pro místní potřeby.

Nicméně, zemědělství v Angole stále čelí mnoha výzvám, včetně nedostatku vody, nedostatku trhu pro zemědělské produkty a nízké produktivity.

 

Těžba surovin:

Rozsáhlé zdroje surovin, zejména ropy, diamantů a manganu. Tyto suroviny tvoří významnou část angolského HDP a jsou také důležitým zdrojem devizových příjmů pro zemi.

Těžba ropy začala v Angole v roce 1968 a od té doby se stala klíčovým hospodářským odvětvím země. Angola je druhým největším producentem ropy v subsaharské Africe, po Nigérii, a těžba ropy tvoří více než 90% angolských exportů.

Angola má také rozsáhlé zásoby manganu, železné rudy, mědi a zlata, ale tyto suroviny nejsou tak významné jako ropa a diamanty.

 

Průmysl:

Angolský průmysl je relativně malý a nedostatečně rozvinutý v porovnání s jinými zeměmi v regionu.

Významné průmyslové sektory v Angole zahrnují těžbu ropy, těžbu diamantů, zpracování potravin, zpracování dřeva, automobilový, kožodelný, textilní a chemický průmysl.

Zpracování potravin je v Angole velmi důležité kvůli zásobování obyvatelstva potravinami. Zemědělství je však stále nedostatečně rozvinuté, a tak musí být mnoho potravin dováženo.

Dalším průmyslovým odvětvím v Angole je textilní průmysl, který se zaměřuje především na výrobu oděvů a textilních výrobků. Angolský textilní průmysl však čelí silné konkurenci levnějších importovaných výrobků.

Chemický průmysl zahrnuje výrobu hnojiv, léčiv a kosmetických výrobků.

Celkově lze říci, že průmysl v Angole je stále nedostatečně rozvinutý a závislý na těžbě ropy a diamantů.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: služby, doprava

 

Přírodní a historické zajímavosti: Tundavala, Luanda, Kalandula falls, Dilolo lake

Turismus v Angole se teprve začíná rozvíjet a je v současné době velmi omezený. V minulosti byla země zasažena občanskou válkou, která skončila až v roce 2002, a turistický průmysl byl vážně narušen.

Mezi nejvýznamnější turistické atrakce v Angole patří národní parky, které nabízejí návštěvníkům možnost pozorovat místní faunu a flóru, jako jsou například plameňáci, sloni, antilopy a levharti. Mezi nejznámější národní parky patří například park Quiçama, park Iona a park Bicuar.

Angola má také několik historických památek, jako jsou například pevnosti z období portugalské kolonizace a starověké skalní malby v provincii Namibe. Ve městě Luanda se nachází řada muzeí, jako například Národní muzeum antropologie, Národní muzeum historie a Kulturní centrum Brazzaville.

Další turistické atrakce v Angole zahrnují návštěvu pláží na pobřeží Atlantského oceánu, rybolov a potápění v zátoce Mussulo, stejně jako návštěva tradičních vesnic a měst, kde mohou návštěvníci ochutnat místní kuchyni a kulturu.

 

Státní zřízení

Angola je prezidentská republika s unitárním státním zřízením. Prezident je hlavou státu a vlády a má široké pravomoci, včetně práva jmenovat a odvolávat ministry a vydávat prezidentská nařízení.

Vláda je složena z prezidenta, viceprezidenta a ministrů, kteří jsou jmenováni prezidentem. V současné době má Angola 32 ministerstev, včetně ministerstva zahraničních věcí, ministerstva financí, ministerstva obrany a ministerstva zdravotnictví.

Zákonodárnou moc v Angole má Národní shromáždění, které se skládá z jedné komory s 220 členy. Poslanci jsou voleni na základě poměrného zastoupení na období pěti let. Národní shromáždění má pravomoc přijímat zákony a schvalovat státní rozpočet.

Soudní moc v Angole je nezávislá a je zajištěna ústavou. Nejvyšším soudem je Soudní dvůr Angoly, který rozhoduje o ústavních otázkách a řeší spory mezi orgány státní správy.

Angola se dělí na 18 provincií a jedno město s vládním zřízením, Luanda, které je hlavním městem země. Každá provincie je vedená guvernérem, který je jmenován prezidentem a má odpovědnost za řízení provinční správy.

Celkově lze říci, že Angolské státní zřízení je poměrně stabilní, nicméně země se stále potýká s několika výzvami, jako jsou korupce, nedostatek demokracie a lidských práv a nízká úroveň hospodářského a sociálního rozvoje.

 

Hlavní město: Luanda

Leží na západním pobřeží země u Atlantského oceánu. S více než 7 miliony obyvatel je největším městem a ekonomickým centrem Angoly.

Luanda byla založena portugalskými kolonisty v roce 1576 a v průběhu 16. a 17. století se stala významným obchodním centrem, zejména v oblasti otroctví. V roce 1885 se stala hlavním městem portugalské kolonie Angola a zůstala jím až do získání nezávislosti v roce 1975.

Dnes je Luanda kosmopolitním městem s různorodou kulturou a architekturou. Nachází se zde mnoho moderních budov, včetně mrakodrapů, ale také historických památek, jako jsou pevnosti a kostely z období portugalské kolonizace. Mezi nejvýznamnější turistické atrakce v Luandě patří Národní muzeum antropologie, Kostel Nossa Senhora do Carmo, pevnost São Miguel a Přístav Luanda.

Luanda je také významným ekonomickým centrem země a je sídlem mnoha mezinárodních společností. V posledních letech se město stalo jedním z nejrychleji rostoucích měst v Africe, což však také znamená, že se zde potýká s řadou problémů, jako jsou dopravní zácpy, nedostatek bytů a vysoké náklady na život.

 

Rozloha: 1 246 700 km2

 

Počet obyvatel: 34 800 000 (2022)

Obyvatelstvo Angoly je poměrně mladé, s průměrným věkem kolem 18 let.

Největší etnickou skupinou v Angole jsou Bantuové, kteří tvoří asi 95% populace. Mezi nejvýznamnější etnické skupiny patří Ovimbundu, Mbundu, Bakongo a Chokwe. Menšinové etnické skupiny v Angole zahrnují především evropské a brazilské potomky, kteří žijí převážně v hlavním městě Luanda.

Většina obyvatel Angoly vyznává křesťanství, především katolictví a protestantismus, ale existuje také menší počet muslimů a tradičních náboženství.

 

Památky UNESCO: 3

 1. Starověké skalní malby Tchitundo-Hulu – Tento archeologický areál se nachází v provincii Namibe a obsahuje skalní malby a rytiny, které pocházejí z období před 4 000 až 25 000 lety.
 2. Mbanza Kongo – Město Mbanza Kongo, které bylo hlavním městem království Kongo v 15. a 16. století, se nachází v provincii Zaire. Je považováno za symbol kulturního dědictví Konga a je známé pro svou unikátní architekturu.
 3. Kultura Cokwe v Mbanza Congo – Tento archeologický areál se nachází v provincii Zaire a zahrnuje několik oblastí, kde se zachovaly památky na kulturu Cokwe. Mezi nejvýznamnější patří hrobky a sochy z období od 16. do 19. století.

 

Národní parky: 15 

 1. Národní park Quiçama
 2. Národní park Iona
 3. Národní park Bicuar
 4. Národní park Cameia
 5. Národní park Cangandala
 6. Národní park Kameia
 7. Národní park Mupa
 8. Národní park Luengue-Luiana
 9. Národní park Mavinga
 10. Národní park Cunene River
 11. Národní park Cuito Cuanavale
 12. Národní park Luiana
 13. Národní park Luengue-Luiana
 14. Národní park Luando
 15. Národní park Maiombe.