BENIN

Datum vzniku: 1. srpen 1960

Benin je země v západní Africe a jeho dějiny sahají až do 9. století, kdy se na území dnešního Beninu nacházela království Ifè. V 15. století vzniklo království Dahomey, které se stalo známým svým bojovým uměním a obchodem s otroky. V 19. století se na území Dahomey usadili francouzští obchodníci a misionáři a nakonec získali kontrolu nad zemí. V roce 1960 získal Dahomey nezávislost a v roce 1972 se přejmenoval na Lidovou republiku Benin. V roce 1989 se Benin stal jednou z prvních afrických zemí, která přešla na pluralitní politický systém a v roce 1991 proběhly první svobodné volby. Dnes je Benin demokratickou republikou.

 

Mezinárodní zkratka: DY

 

Měna: CFA Frank (XOF)

Oficiální měnou Beninu je západoafrický frank (XOF), který se používá také v dalších zemích Západní Afriky, jako je Mali, Niger, Senegal, Togo a další. Západoafrický frank je pevně navázán na euro a je vydáván Centrální bankou západoafrických států (BCEAO). Frank je k dispozici v mincích v hodnotách od 1 do 500 franků a bankovkách v hodnotách od 1 000 do 10 000 franků. V Beninu se mohou při platbách používat také americké dolary, ale většinou jsou přijímány pouze v bankách a některých turistických zařízeních.

 

Internetová doména: .bj

 

Telefonní předvolba: +229

 

Časové pásmo: +1 (GMT )

 

Geografie:

Benin je země ležící v západní Africe. Hraničí s Togem na západě, Nigérií na východě a s Burkinou Faso a Nigerem na severu. Na jihu je Benin omýván vodami Guinejského zálivu, což umožňuje přístup k Atlantskému oceánu. Pobřeží je tvořeno nízkými plážemi a mangrovovými lesy.

Benin je většinou rovinatá země, z velké části se skládající z nížin.

 

Nejvyšší vrchol: Mont Sokbaro 658 m.n.m.

Mont Sokbaro je nejvyšší horou v pohoří Togo-Atakora, které se nachází na hranici mezi Togem a Beninem. Výška hory Mont Sokbaro je 658 metrů nad mořem a je oblíbeným turistickým cílem, díky nádhernému výhledu z vrcholu na okolní krajinu.

 

Podnebí:

Benin má tropické podnebí s vysokou vlhkostí a vysokými teplotami po celý rok. Průměrná roční teplota se pohybuje okolo 27 °C, s minimy kolem 22 °C v nejchladnějších měsících a maximy kolem 35 °C v nejteplejších měsících. Většina země má dvě výrazné roční období – období sucha a období dešťů. Období sucha trvá od listopadu do března, kdy je teplota vysoká a srážky jsou minimální. Období dešťů trvá od dubna do října, kdy přicházejí silné tropické deště a množství srážek se výrazně zvyšuje. V některých oblastech může být během dešťů záplavové nebezpečí.

 

Fauna a flora:

Benin má různorodou faunu a floru, která se liší podle různých regionů země. V národních parcích jako Pendjari a W můžete vidět slony, lvy, gepardy, hyeny, gazely, antilopy a další druhy zvířat.

Dalšími druhy zvířat, které se vyskytují v Beninu, jsou například šimpanzi, krokodýli, varani, hroši, různé druhy hadů a ptáků, včetně pelikánů, ibisů a papoušků.

V Beninu najdeme i řadu rostlinných druhů, jako jsou například baobaby, palmové oleje, mahagonové stromy a různé druhy květin a bylin. V některých oblastech se nacházejí mangrovy a další druhy rostlin, které jsou přizpůsobené mokřadnímu prostředí.

 

Zemědělství:

Zemědělství je v Beninu jedním z nejvýznamnějších odvětví a tvoří značnou část hospodářství země. Zemědělství zaměstnává více než 70 % populace. Zemědělské plodiny, jako jsou bavlna, kukuřice, rýže, maniok, batáty, arašídy, káva a kakao, jsou významné pro export.

Zemědělci využívají především tradiční metody zemědělství, jako je orání ručně taženým pluhem a používání organických hnojiv. Většina zemědělců pracuje na malých farmách a využívá zavlažování pomocí přírodních zdrojů, jako jsou řeky, jezera a vodopády.

Benin se snaží modernizovat zemědělský sektor a využívat nové technologie a zlepšovat úroveň vzdělání a infrastruktury, aby byl schopen zvýšit produktivitu, diverzifikovat produkci a podpořit udržitelnost.

 

Těžba surovin:

V Beninu se těží především minerály a nerostné suroviny, jako jsou sůl, fosfáty, zlato a drahé kameny. Těžba fosfátů se provozuje v okolí města Kpomassè v jižní části země.

Sůl se těží v oblasti Togoville na pobřeží Guinejského zálivu. V minulosti se v Beninu těžilo také železo, ale tato těžba byla zastavena kvůli nízké produktivitě a nákladům.

Benin není významným producentem ropy ani zemního plynu, ale má určitý potenciál pro tyto suroviny. V roce 2020 však byly objeveny ložiska ropy v mělkých vodách Guinejského zálivu, což by mohlo v budoucnu přinést investice do těžby ropy.

 

Průmysl:

Průmysl v Beninu je poměrně malý a zaměřuje se především na zpracování zemědělských produktů, jako jsou bavlna, káva, kakao, arašídy a oleje. Mezi další průmyslové odvětví patří textilní průmysl, výroba cementu, dřeva a nábytku, těžba soli a stavebnictví.

Průmyslový sektor v Beninu zůstává malý, snahy o jeho rozvoj se v posledních letech intenzivněji podporují a průmyslový sektor se tak stává důležitým prvkem hospodářského růstu a diverzifikace ekonomiky země.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: námořní doprava, služby

 

Přírodní a historické zajímavosti: Porto Novo, Cotonou, královský palác v Abomey, Ouidah, Ganvié

Benin má bohaté kulturní dědictví, což dělá země zajímavým cílem pro turisty, kteří chtějí objevit africkou kulturu a historii. Mezi hlavní turistické atrakce patří královské paláce a pevnosti v Abomey, národní parky Pendjari a W, pobřeží Atlantského oceánu s plážemi a rybářskými vesnicemi, tradiční trhy a vesnické rituály.

Benin je také důležitým centrem voodoo kultury, což přitahuje mnoho turistů z celého světa. Voodoo je tradiční africká náboženská praxe, která se v Beninu praktikuje dodnes a mnoho voodoo posvátných míst a chrámů lze najít v celé zemi.

Benin stále zůstává poměrně neobjeveným cílem turistů, což dává možnost prozkoumat jeho bohaté kulturní dědictví a přírodní krásy bez přílišného turistického ruchu.

 

Státní zřízení: prezidentská republika

Prezident je hlavou státu a zároveň je nejvyšším představitelem výkonné moci. Je volen v přímých volbách na pětileté období a může být zvolen maximálně dvakrát. Vláda je vedená premiérem, kterého jmenuje prezident. Beninský parlament se skládá ze dvou komor – Národního shromáždění (Assemblée nationale) a Senátu. Národní shromáždění má 83 členů a jsou voleni na čtyřleté období. Senát má 83 členů, kteří jsou voleni na šestileté období.

Benin má nezávislý soudní systém, který se skládá z ústavního soudu, odvolacího soudu a soudů nižší instance. Beninský prezident jmenuje soudce na návrh Nejvyšší rady soudní moci, což je orgán, který má na starosti jmenování a dohled nad soudci.

Benin je rozdělen na 12 departementů a ty jsou dále rozděleny na různé okresy. Každý departement má prefekta, který je jmenován prezidentem a spravuje oblast.

 

Hlavní město: Porto Novo

Nachází se v jeho jižní části, asi 30 km východně od většího města Cotonou. V roce 1900 se stal hlavním městem tehdejší francouzské kolonie Dahomey (dnešní Benin) a toto postavení si udržel i po získání nezávislosti v roce 1960.

Porto Novo má bohatou historii a kulturní dědictví. Je to město s velkým počtem koloniálních budov, muzeí a galerií. Můžete navštívit například Muzeum etnografie v Abomey, které vystavuje umění a kulturu tradičního království Dahomey. Porto Novo je také důležitým centrem voodoo kultury a mnoho posvátných voodoo míst a chrámů se nachází v okolí města.

V Porto Novo je také mnoho vzdělávacích institucí, včetně univerzity a muzea vědy. Město je také důležitým obchodním centrem, které je známé svým tradičním trhem s řemesly, kde se prodávají například kovové výrobky, keramika a textil.

 

Rozloha: 112 622 km2

 

Počet obyvatel: 13 700 000 (2022)

Benin má poměrně mladou populaci, zhruba 60 % obyvatel je mladších 25 let. Průměrná délka života činí přibližně 64 let.

Benin má různorodé etnické a jazykové skupiny, které se liší podle regionu. Největší etnickou skupinou jsou Fonové, kteří tvoří asi 38 % populace. Další významné etnické skupiny zahrnují Adževé, Yorubové, Baribové a další menší etnické skupiny. Oficiálním jazykem v Beninu je francouzština, ale mnoho obyvatel hovoří také různými africkými jazyky, jako je fon, yoruba a další.

Benin je převážně křesťanská země, zhruba 42 % obyvatel se hlásí ke křesťanství, zejména k římskokatolické církvi. Islam je druhou největší náboženskou skupinou v zemi s přibližně 24 % obyvatel. Voodoo, tradiční africká náboženská praxe, je také široce rozšířena a praktikována v různých částech země.

 

Památky UNESCO: 3

  1. Královské paláce Abomey (zapsáno v roce 1985) – Královské paláce v Abomey jsou pozůstatkem impéria Dahomey, které existovalo v 17. až 19. století. Paláce jsou známé pro svou architekturu a královské artefakty, které jsou v nich uchovávány.
  2. Národní park W (zapsán v roce 1996) – Národní park W se nachází na hranici mezi Beninem a Burkina Faso a je jedním z posledních míst, kde se vyskytují savci, jako jsou sloni, lvi, gepardi a další.
  3. Královské hroby Abomey (zapsáno v roce 2004) – Královské hroby v Abomey jsou pozůstatkem impéria Dahomey a jsou známy pro svou architekturu a umělecké řemeslo.

 

Národní parky: 2

  1. Národní park Pendjari
  2. Národní park W