BOTSWANA

Datum vzniku: 30. září 1966

Botswana se stává součástí britského impéria a je nazývána Bečuánsko.

1966: Botswana získává nezávislost na Velké Británii. Seretse Khama se stává prvním prezidentem.

1980: V Botswaně se konají první demokratické volby.

1984: V Botswaně se konají druhé demokratické volby, v nichž opět zvítězí Botswanská demokratická strana.

1998: Seretse Khama zemřel, jeho nástupcem se stal Festus Mogae.

2008: Ian Khama, syn Seretse Khama, se stává prezidentem Botswany.

2019: Mokgweetsi Masisi se stává prezidentem Botswany po rezignaci Iana Khamy.

 

Mezinárodní zkratka: RB

 

Měna: Botswanská Pula (BWP)

Měnou Botswany je Botswanská pula (BWP). Jeden pula se dělí na 100 thebe. Pula byla zavedena v roce 1976 a od té doby se stabilně drží vůči jiným měnám.

 

Internetová doména: .bw

 

Telefonní předvolba: +267

 

Časové pásmo: +2 GMT

 

Geografie:

Botswana se nachází v jižní Africe a je obklopeno zeměmi: Namibie na západě a severozápadě, Zambií na severu, Zimbabwe na východě a Jihoafrickou republikou na jihu a jihovýchodě.

Většina území Botswany je suchá savana a poušť Kalahari. Botswana má řadu vodních toků, včetně řek Okavango, Limpopo a Zambezi. V okolí řek a delty Okavanga se nachází mnoho přírodních rezervací, včetně známého Národního parku Chobe a rezervace Moremi Game Reserve.

 

Nejvyšší vrchol: Tsodilo Hills 1489 m.n.m.

Tsodilo Hills je skalnaté pohoří nacházející se v okrese Ngamiland v Botswaně. Pohoří se skládá z více než 4 000 skalních maleb a rytin, které zahrnují motivy zvířat, lidí a různých symbolů. Tsodilo Hills byly prohlášeny za světové dědictví UNESCO v roce 2001.

Nejvyšším bodem Tsodilo Hills je Male Hill, který měří 1 400 metrů nad mořem.

 

Podnebí:

Botswana má převážně suché a horké podnebí. Celkově se zde vyskytují tři typy klimatu: pouštní, subtropický a vlhký subtropický. Většina země je suchá savana nebo poušť Kalahari, kde jsou teploty velmi vysoké během dne a velmi nízké během noci. Na jihu země se nachází menší oblasti se subtropickým podnebím s mírnějšími teplotami.

Období sucha trvá v Botswaně od května do září, zatímco deštivá období jsou od října do dubna. Během období dešťů se teploty mírně snižují a země se zelená. V některých oblastech, zejména kolem delty Okavanga, mohou být během deštivého období záplavy.

V létě se teploty pohybují kolem 30-35 °C a v noci kolem 15-20 °C. V zimě jsou teploty mírně nižší, kolem 20-25 °C během dne a kolem 5-10 °C v noci.

 

Fauna a flora:

Botswana je domovem mnoha druhů zvířat a rostlin, které jsou specifické pro oblast jižní Afriky. Významnými zástupci fauny jsou sloni africký, nosorožci (černí a bílí), lvové, leopardi, krokodýli nilští, gepardi, hyeny a mnoho druhů antilop, jako jsou kudu, impala, gemsbok, eland, hartebeest a wildebeest. V Botswaně se nachází mnoho druhů ptáků, včetně orlů, supů, marabu, královských volavek a mnoho dalších.

Flora Botswany se skládá zejména z akácií, baobabů, mopane a různých druhů tráv a bylin, které jsou důležité pro pastevectví zvířat. Botswana má také několik unikátních přírodních prostředí, jako je Okavangská delta, která je domovem pro mnoho druhů zvířat a rostlin a je jedním z nejvýznamnějších mokřadů v Africe. Tsodilo Hills jsou známé pro svou unikátní geologii a archeologické nálezy.

 

Zemědělství:

Zemědělství hraje v ekonomice Botswany důležitou roli a poskytuje obživu většině venkovského obyvatelstva. Avšak, kvůli suchému podnebí a nedostatku vody jsou možnosti pro zemědělství omezené.

Hlavními plodinami pěstovanými v Botswaně jsou kukuřice, pšenice, sorgo, slunečnice, bavlna a podzemnice olejná. Také se zde pěstuje ovoce a zelenina, zejména v oblastech s většími srážkami, jako jsou oblasti kolem řek a delty Okavanga.

Kromě zemědělství se v Botswaně rozvíjí také chov dobytka, zejména skotu, ovcí a koz. Produkce masa a mléka má velký význam pro místní ekonomiku a zahraniční obchod.

 

Těžba surovin:

Botswana je bohatá na nerostné suroviny, z nichž nejvýznamnější je diamant. Botswana je největším světovým producentem diamantů podle objemu, což je hlavní zdroj příjmů zahraničních deviz pro zemi. Kromě diamantů se v Botswaně těží také měď, nikl, zlato, stříbro, uhlí, sůl a další nerostné suroviny.

Těžba diamantů je v Botswaně velmi důležitá pro ekonomiku země a zahraniční obchod. Diamantový průmysl tvoří většinu vývozu Botswany a zaměstnává mnoho lidí v oblastech těžby a zpracování diamantů.

Kromě těžby diamantů se Botswana také zaměřuje na rozvoj těžby uhlí. Těžba uhlí se nachází v oblasti Morupule, kde se nachází velký uhelný důl a elektrárna, která poskytuje většinu elektřiny pro zemi.

 

Průmysl:

Hlavními odvětvími průmyslu jsou zpracovatelský průmysl, výroba cementu, chemický průmysl, textilní a oděvní průmysl, potravinářský průmysl a stavebnictví.

Botswana se snaží podporovat rozvoj průmyslu a privátního sektoru, a také přilákat zahraniční investice. Země má dobré předpoklady pro rozvoj průmyslu, zejména v oblasti zpracování diamantů, kde je Botswana světovým lídrem. Kromě toho Botswana nabízí dobrou infrastrukturu a stabilní politické a ekonomické prostředí, což přitahuje zahraniční investory.

Botswana se snaží také podporovat malé a střední podniky, zejména v oblastech mimo hlavní město Gaborone, aby se podpořil rozvoj venkova a vytvořilo se více pracovních příležitostí pro místní obyvatelstvo.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: služby, cestovní ruch

 

Přírodní a historické zajímavosti: národní park Chobe, delta řeky Okavango,

Turismus je v Botswaně důležitým odvětvím a země má mnoho atrakcí pro turisty. Největší turistickou atrakcí Botswany je národní park Chobe, který je domovem pro velké množství divokých zvířat, včetně slonů, buvolů, lvů a leopardů. V oblasti delty Okavanga se turisté mohou vydat na safari a pozorovat divoká zvířata, včetně slonů, nosorožců, krokodýlů a mnoha druhů ptáků.

Další turistické atrakce zahrnují Tsodilo Hills, skalnaté pohoří s mnoha archeologickými nalezišti, a Makgadikgadi Pans, rozlehlou solnou pláň s unikátní flórou a faunou.

Botswana také nabízí řadu turistických aktivit, včetně safari, rybolovu, pěší turistiky, jízdy na koni a kulturních zážitků. Botswana se snaží podporovat udržitelný turismus, který je šetrný k přírodě a přispívá k ochraně místních společenství a přírodních zdrojů.

 

Státní zřízení: prezidentská republika

Botswana je parlamentní republikou s prezidentským systémem vlády. Prezident je hlavou státu a vlády a volen je přímou volbou občanů na pětileté období. Vládnoucí strana má v parlamentu většinu, což umožňuje prezidentovi mít silnou pozici ve vládě.

Parlament se skládá ze dvou komor: Národního shromáždění (National Assembly) a Sněmovny národů (House of Chiefs). Národní shromáždění má 63 členů volených přímou volbou občanů na pětileté období. Sněmovna národů je poradní orgán složený z představitelů tradičních kmenů.

Botswana je rozdělena do 9 distriktů a 5 městských rad, které mají určitou úroveň samosprávy. Místní samospráva hraje důležitou roli v řešení místních otázek a rozvoje komunit.

 

Hlavní město: Gaborone

Nachází se na jihovýchodě země, poblíž hranice s Jihoafrickou republikou. Gaborone bylo založeno v roce 1964 jako náhrada za předchozí hlavní město, které se nacházelo v blízkosti hranice s Jihoafrickou republikou.

Gaborone je dnes moderní město s vysokou úrovní rozvoje a infrastruktury. Město je domovem pro mnoho vládních a mezinárodních institucí.

V Gaborone se nachází řada významných památek a turistických atrakcí. Město také nabízí mnoho možností pro nákupy, zábavu a noční život, včetně nákupních center, restaurací, barů a klubů.

Gaborone je také významným dopravním uzlem pro celou zemi, s mezinárodním letištěm Sir Seretse Khama International Airport a významnými silničními a železničními spoji do dalších částí Botswany a sousedních zemí.

 

Rozloha: 581 730 km2

 

Počet obyvatel: 2 300 000  (2022)

Obyvatelstvo Botswany se skládá z několika etnických skupin, z nichž největší jsou Tswana, kteří tvoří asi 80% populace. Dalšími menšími etnickými skupinami jsou Kalanga, Basarwa (Sanové) a další.

Oficiálním jazykem Botswany je angličtina, ale mnoho místních obyvatel hovoří také jazykem setswana, což je národní jazyk země. Kromě toho se v Botswaně hovoří mnoha dalšími jazyky, včetně kalanga, herero, ndebele a xhosa.

Většina obyvatel Botswany žije v městských oblastech, především v hlavním městě Gaborone a v dalších větších městech jako jsou Francistown, Maun a Selebi-Phikwe. Nicméně, stále je zde významná část populace, která žije na venkově a zemědělství je pro ni důležitým zdrojem obživy.

Botswana má poměrně vysokou míru gramotnosti a vzdělanosti ve srovnání s mnoha jinými zeměmi v subsaharské Africe. Vzdělávací systém Botswany zahrnuje povinnou základní školu a střední školu, a také univerzitu v Gaborone a další vzdělávací instituce po celé zemi.

 

Památky UNESCO: 3

 1. Okavangská delta – Okavangská delta je jednou z největších del světa a je domovem pro mnoho druhů zvířat a rostlin.
 2. Tsodilo Hills – Tsodilo Hills jsou skalnaté pohoří s mnoha archeologickými nálezy, které jsou zde nalezeny tisíce skalních maleb a gravur.
 3. Kungská lokalita Tsodilo – Kungská lokalita Tsodilo je oblast, kde žijí potomci Kungů, kteří jsou tradičními lovci a sběrači.

 

Národní parky: 9

 1. Chobe National Park
 2. Gemsbok National Park (také znám jako Kgalagadi Transfrontier Park)
 3. Kgalagadi Transfrontier Park (část parku se nachází v Jihoafrické republice)
 4. Makgadikgadi Pans National Park
 5. Nxai Pan National Park
 6. Central Kalahari Game Reserve
 7. Khutse Game Reserve
 8. Moremi Game Reserve
 9. Okavango Delta (mnoho částí delty je chráněno jako součást národního parku)