ČAD

Datum vzniku: 11. srpna 1960

11 .století – Vznik říše Kanem-Bornu na území dnešního Čadu.

16 . století – Islám se rozšířil do oblasti, což vedlo k zániku říše Kanem-Bornu.

19 . století – Francouzská kolonizace začala v roce 1900 a postupně ovládla celé území Čadu.

1960 – Čad získal nezávislost na Francii.

1965-1990 – Čad byl v období politické nestability, včetně občanské války, vojenských převratů a konfliktů se sousedními zeměmi.

1990 – Prezident Hissène Habré byl svržen a nahrazen Idrisem Débym, který se stal prezidentem a zůstal u moci až do své smrti v roce 2021.

2003 – Východní část Čadu byla ovládnuta povstaleckou skupinou z Darfuru.

2008 – Vztahy mezi Čadem a Súdánem byly napjaté kvůli konfliktu na hranici mezi oběma zeměmi.

2019 – Demonstrace a nepokoje vypukly proti vládě Idrisse Débyho, který byl však znovu zvolen prezidentem.

 

Mezinárodní zkratka: TD

 

Měna: středoafrický CFA frank (XAF)

Měnou Čadu je středoafrický frank (CFA frank), který je také používán v dalších zemích Středoafrického hospodářského a měnového společenství (CEMAC). Tento frank je pevně navázán na euro a jeho výměnný kurz je stanoven Francouzskou centrální bankou. Jeden středoafrický frank je rozdělen na 100 centimů.

 

Internetová doména: td

 

Telefonní předvolba: +235

 

Časové pásmo: GMT +1

 

Geografie:

Čad je vnitrozemská země v srdci Afriky. Je pátou největší zemí na africkém kontinentě.

Na severu hraničí s Libyí, na východě s Súdánem, na jihu s Centrální Afričkou republikou a Kamerunem a na západě s Nigérií a Nigerem.

Země je převážně tvořena savanami a pouštěmi, jako je Saharská poušť na severu a Sahel na jihu. V jižní části Čadu se nacházejí i deštné pralesy a bažiny.

Čad také zahrnuje velká sladkovodní jezera, jako je Čadské jezero na západě, které je největším jezerem na africkém kontinentě.

 

Nejvyšší vrchol: Emi Koussi 3415 m.n.m.

Emi Koussi je sopka nacházející se v pohoří Tibesti na severu Čadu. Jedná se o nejvyšší horu Čadu a celého Sahelu.

Emi Koussi je aktivní sopka, jejíž poslední erupce se datují do 19. století. Z vrcholu sopky vystupuje sopečný krb o průměru asi 1,2 km, který je stále aktivní a vypouští páry.

Sopka je součástí Tibestijského pohoří, které se rozkládá na ploše 100 000 km². Pohoří je bohaté na minerály a nacházejí se zde i umělecké památky, jako jsou jeskyně s nástěnnými malbami.

Podnebí:

Podnebí Čadu je převážně suché a horké, což je typické pro značnou část Sahelu a Saharské pouště, které tvoří většinu země. Západní a jihozápadní oblasti Čadu jsou však mírněji a vlhčeji, s deštnými lesy a bažinami.

V oblastech Sahelu a Sahary jsou průměrné teploty velmi vysoké, přičemž letní teploty často přesahují 40 °C. Vnitrozemské oblasti jsou suché a průměrné roční srážky se pohybují mezi 200 a 700 mm. V oblasti Čadského jezera na západě je klima mírněji a vlhčeji, s průměrnými srážkami až 1000 mm ročně.

V oblasti Sahelu dochází k pravidelnému cyklu sucha a deště, který má velký vliv na zemědělství a obživu místních obyvatel. Sucha v posledních desetiletích přispěla k šíření pouští a zvýšené migraci obyvatel do jiných oblastí.

 

Fauna a flora:

Flóra Čadu zahrnuje savany, deštné pralesy, mokřady a říční biotopy. Vyskytují se zde různé druhy stromů, jako jsou akácie, baobaby a karité, a další rostliny jako jsou traviny, kapradiny a orchideje.

Čad má také bohatou faunu, včetně řady ohrožených druhů. Mezi hlavní savčí druhy patří sloni, lvi, gepardi, hyeny, nosorožci, gorily, šimpanzi a mnoho dalších primátů. V Čadském jezeře a jeho okolí žije řada druhů ryb, včetně kaprovitých ryb a mečounů.

Důležitou součástí fauny Čadu jsou také mnozí druhy ptáků, z nichž někteří migrují z Evropy a Asie. V Čadu lze nalézt například supy, pelikány, plameňáky, orly, sokoly a další druhy dravých ptáků.

 

Zemědělství:

Zemědělství hraje v Čadu důležitou roli, jelikož je zdrojem obživy pro většinu obyvatel. Většina zemědělské produkce pochází z malých rodinných farem a je určena pro vlastní potřebu a místní trhy.

Hlavními plodinami pěstovanými v Čadu jsou proso, kukuřice, rýže, maniok, čirok, pšenice, mák,  batáty, arašídy a sezamová semena. Dále se zde pěstují také ovoce a zelenina, jako jsou mango, melouny, okurky, rajčata a papriky.

Pastevectví hraje také důležitou roli v zemědělství Čadu, zejména v oblastech s omezenou zemědělskou půdou. Hlavními chovanými zvířaty jsou ovce, kozy, skot a velbloudi.

Zemědělství v Čadu je však velmi závislé na klimatických podmínkách, které jsou často nepříznivé. Sucha a nedostatek srážek jsou běžné a často vedou k neúrodě a nedostatku potravin.

 

Těžba surovin:

Čad má bohaté přírodní zdroje, ale průmyslový sektor zůstává nedostatečně rozvinutý a většina hospodářské aktivity v zemi se stále odehrává v zemědělství a rybolovu.

Nicméně, v Čadu se těží několik surovin. Nejdůležitější jsou ropa a dřevo. Čadská ropa se těží především na jihozápadě země, kde se nachází těžební pole Doba, Komé, Kribi a Moundou. Čadská ropa je významná pro mnoho zemí světa, včetně Evropy a Asie. Čad také těží malé množství zlata, stříbra a dalších kovů.

Dřevo je také důležitou surovinou v Čadu. Těží se zejména v jižních oblastech, kde jsou rozsáhlé lesy a oblasti s deštnými pralesy. Dřevo se využívá jako palivo a stavební materiál, ale v posledních letech došlo ke zvýšenému odlesňování, což má negativní dopad na životní prostředí a biodiverzitu.

V poslední době se Čad také snaží rozvíjet těžbu a zpracování dalších surovin, jako jsou mangan, uran a lithium. Vývoj těchto odvětví však zůstává pomalý a nejistý, kvůli nedostatečné infrastruktuře, nedostatku investic a politické nestabilitě v zemi.

 

Průmysl:

Průmyslová výroba v Čadu je stále velmi omezená a zahrnuje především potravinářský, textilní, kobercovní průmysl, výrobu cementu a výrobu cigaret. Většina továren se nachází v hlavním městě Ndjamena a okolních regionech.

Jeden z nejvýznamnějších průmyslových podniků v Čadu je rafinerie ropy v Doba, která zpracovává těženou ropu. Rafinerie byla postavena v roce 2011 a má kapacitu zpracovat 20 000 barelů ropy denně.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: žádné

 

Přírodní a historické zajímavosti: Sahara

Jedním z nejvýznamnějších turistických míst v Čadu je Tibestijské pohoří na severu země. Nachází se zde nejvyšší hora Čadu, Emi Koussi, a v okolí pohoří se nachází krátery, sopečné oblasti a skalnaté útvary. Pro turisty jsou organizovány expedice a trekkingové výpravy do pohoří.

Dalším zajímavým místem je Čadské jezero na západě země, které je největším jezerem v Africe. Je obklopeno národním parkem Zakouma, kde žijí sloni, lvi, gepardi a další druhy divokých zvířat.

V jižní části země se nachází deštné pralesy a bažiny, které jsou domovem řady druhů zvířat, jako jsou opice, gorily a šimpanzi. Národní park Mandara a Bénoué jsou oblíbené cíle pro safari.

Pro turisty je také zajímavým místem hlavní město Ndjamena, které nabízí několik kulturních atrakcí, jako jsou muzea, památky a tradiční trhy.

 

Státní zřízení: prezidentská republika

Čad je republikou se silným prezidentským systémem. Prezident je hlavou státu a jmenuje předsedu vlády, který je odpovědný parlamentu.

Parlament se skládá ze dvou komor – Národního shromáždění (Assemblée nationale) a Senátu. Národní shromáždění má 188 členů, kteří jsou voleni na pětileté období. Senát má 91 členů, z nichž 32 jsou jmenováni prezidentem, 58 jsou voleni a jeden je zástupcem francouzské menšiny.

Vláda má velkou pravomoc, ale je také ovlivňována místními tradicemi a mocenskými strukturami. Čad je rozdělen na 23 regionů, které jsou dále rozděleny na departementy a obce.

V Čadu dochází k politickým a etnickým napětím, která vedou k násilnostem a občanským konfliktům. V posledních letech se v zemi uskutečnily několikrát prezidentské volby, které byly kritizovány pro nedostatky v organizaci a pro podezření z volebního podvodu. Navíc v zemi působí islámské extremistické skupiny, které ohrožují bezpečnost v zemi.

 

Hlavní město: N’Djamena

N’Djamena je hlavní město Čadu, které se nachází na východním břehu řeky Chari, nedaleko hranice s Kamerunem. Je to největší město v zemi a také její hospodářské, politické a kulturní centrum.

Město bylo založeno v roce 1900 francouzskými kolonisty a v průběhu let se stalo důležitým obchodním centrem, díky své poloze na křižovatce cest mezi střední Afrikou a severní Afrikou.

V N’Djamena se nachází mnoho historických a kulturních památek, jako je Národní muzeum, Katedrála Notre-Dame-de-l’Immaculée-Conception, mešita Grand Mosque a pevnost Fort-Lamy. Město také nabízí tradiční trhy, kde se prodávají místní řemesla, koření a potraviny.

 

Rozloha: 1 284 000 km2

 

Počet obyvatel: 17 900 000   (2022)

Největší etnickou skupinou jsou Sara, kteří tvoří asi 27% populace. Dalšími významnými etnickými skupinami jsou Arabové (12%), Kanuri (9%), Masaiové (7%) a Mundangové (6%). Kromě těchto hlavních etnických skupin existuje mnoho menších etnických skupin, které jsou rozptýlené po celé zemi.

Hlavním náboženstvím v Čadu je islám, který praktikuje asi 55-60% obyvatel. Křesťanství je druhým největším náboženstvím a praktikuje ho asi 25-30% populace. Kromě toho existují také tradiční náboženství a kultury, které jsou stále důležité pro mnoho místních obyvatel.

V posledních letech se v Čadu potýkají s mnoha problémy, jako je chudoba, nízká úroveň vzdělání, vysoká dětská úmrtnost, nedostatek zdravotnické péče a nedostatek infrastruktury. Vláda se snaží řešit tyto problémy, ale mnoho výzev zůstává.

 

Památky UNESCO: 1

 1. Zůstatky Sahařských staveb v Ennedi – Ennedi je oblast východně od Čadského jezera a nachází se zde mnoho skalních reliéfů, které byly vytvořeny před tisíci lety. Tyto skalní reliéfy zahrnují zobrazení divokých zvířat, předků a tradičních zvyků. Tento archeologický a přírodní komplex byl zapsán na seznam světového dědictví UNESCO v roce 2016.

 

Národní parky: 12

 1. Národní park Zakouma
 2. Národní park Manda
 3. Národní park Bahr Salamat
 4. Národní park Siniaka-Minia
 5. Národní park Goz-Beida
 6. Národní park Bamingui-Bangoran
 7. Národní park Manovo-Gounda St. Floris
 8. Národní park La Guéra
 9. Národní park Manda
 10. Národní park Sena Oura
 11. Národní park Faro
 12. Národní park Bénoué