ERITREA

Datum vzniku: 24. května 1993

8. století: První zmínky o osídlení na území dnešní Eritrey

19. století: Eritrea se stává součástí obchodní sítě na pobřeží Rudého moře, kterou ovládají Egypt a Osmanská říše

1885: Itálie obsazuje Eritreu a prohlásí ji za své druhé koloniální území v Africe

1941: Britské a ethiopské jednotky vytlačují italské síly z Eritrey během druhé světové války

1952: Eritrea se stává autonomní oblastí pod správou Etiopie

1962: Etiopie anektuje Eritreu jako svou 14. provincii, což vyvolává odpor místního obyvatelstva a začíná ozbrojený konflikt

1991: Eritrejské osvobozenecké hnutí EPLF vítězí v bojích s etiopskou armádou a získává kontrolu nad Eritreou

1993: Eritrea se vyhlásí nezávislou státní entitou

1998-2000: Eritrea a Etiopie vedou válečný konflikt o sporné hranice, který si vyžádal tisíce obětí na obou stranách

2018: Etiopie a Eritrea podepisují mírovou dohodu, ukončující desetiletí trvající napětí mezi oběma zeměmi.

 

Mezinárodní zkratka: ER

 

Měna: Nakfa

Jedna eritrejská nakfa se dělí na 100 centů. Eritrejská nakfa byla zavedena jako měna v roce 1997, nahradila etiopský birr, který byl přijímán v Eritreji od doby, kdy země získala nezávislost v roce 1993. Nakfa byla pojmenována po městě Nakfa, které bylo centrem osvobozeneckého hnutí během osvobozeneckého boje v 70. a 80. letech 20. století.

 

Internetová doména: .er

 

Telefonní předvolba: +291

 

Časové pásmo: +3 GMT

 

Geografie:

Eritrea je země ležící na východě afrického kontinentu, na pobřeží Rudého moře. Sousedí s Etiopií na severu, s Džibutskem na jihovýchodě a s Rovníkovou Guineou a Súdánem na západě. Eritrea má rozmanitou topografii, kterou charakterizují hory, pouště a pobřežní roviny. Země má dlouhé pobřeží, které je členité a má mnoho ostrovů.

 

Nejvyšší vrchol: Soira 3 018 m.n.m.

Mount Soira je nejvyšší horou v Eritreji, která se nachází v pohoří Sahel v jihovýchodní části země. Má výšku 3 018 metrů nad mořem a je oblíbeným turistickým cílem pro horolezce a turisty, kteří chtějí prozkoumat krásy eritrejské přírody. Hora je pokryta hustými lesy a rostou na ní vzácné druhy stromů. Z vrcholu hory se nabízí nádherný výhled na okolní krajinu a je možné pozorovat například pastevce, kteří vedou svá stáda po úbočích hor. Kromě Mount Soira má Eritrea mnoho dalších krásných hor a přírodních scenérií, které stojí za návštěvu.

 

Podnebí:

Eritrea má poměrně rozmanité podnebí v závislosti na geografické poloze a nadmořské výšce. V oblasti pobřeží Rudého moře je typické horké a suché podnebí, s minimálními srážkami a vysokou vlhkostí vzduchu. Průměrné teploty se zde pohybují kolem 30-40 °C během celého roku. Vnitrozemí má mírnější podnebí s chladnějšími zimami a horkými léty. Vysokohorské oblasti mají celoročně chladné podnebí a sněží zde během zimních měsíců.

Období dešťů v Eritreji trvá zhruba od června do září a přináší většinu ročních srážek. Země se však potýká s občasnými suchy a suchými obdobími, což má negativní dopad na zemědělskou produkci a ekonomiku země. Celkově lze říci, že Eritrea má spíše suché a aridní podnebí, což však nebrání v tom, aby se v zemi rozvíjel život a byla zde bohatá biodiverzita.

 

Fauna a flora:

Eritrea má rozmanitou a unikátní flóru a faunu, které jsou adaptované na extrémní podmínky této oblasti. Země se nachází v suchém a semi-suchém pásmu a má pouštní a polopouštní krajiny, které jsou charakterizovány horkým a suchým klimatem.

Flóra v Eritreji zahrnuje různé druhy suchomilných rostlin, jako jsou akácie, druhy kaktusů, oleandr, kappary a další.

Fauna Eritreje zahrnuje různé druhy savců, jako jsou hyeny, kočky divoké, šakalové, gazely, dikobrazy, hraboši a další. V oblastech na pobřeží Rudého moře se nachází různé druhy ryb a korálů, jako jsou žraloci, želvy a mořské želvy. V oblasti pohoří Semenawi se nachází různé druhy ptáků, jako jsou orli, jestřábi a sokoli.

 

Zemědělství:

Zemědělství je jedním z hlavních odvětví ekonomiky Eritrey a zajišťuje obživu mnoha místních obyvatel. Hlavními plodinami, které se v zemi pěstují, jsou kukuřice, káva, čirok, proso, ječmen, pšenice, fazole, hrách, fazole kávové, bavlna, banány, mangové ovoce a citrusové plody. Zemědělství se provozuje především na menších farmách, které jsou rodinnými podniky. V posledních letech však dochází k podpoře zemědělství ze strany vlády, která usiluje o modernizaci zemědělské produkce a zvýšení produktivity.

Eritrea má také bohatou pastevectví a chov dobytka, který poskytuje potravu a obživu pro mnoho místních komunit. Místní pastevci pasou stáda dobytka po pastvinách a zajišťují produkci mléka, masa a kůží.

Zemědělství v Eritreji je však omezeno mnoha faktory, jako jsou sucha, nedostatek vody, nízká úrodnost půdy a nedostatek moderních zemědělských technologií a metod. Tyto faktory brzdí rozvoj zemědělství a země ekonomicky závisí na dovozu potravin a zemědělských produktů.

 

Těžba surovin:

Eritrea má bohaté zásoby nerostných surovin, včetně zlata, stříbra, mědi, zinku, olova a dalších kovů. V posledních letech se rozvíjí těžba zlatých ložisek v oblasti Bisha a Harena, které se staly hlavními zdroji příjmů pro eritrejskou ekonomiku. Kromě toho se v Eritreji těží sůl, křemenec a bentonit, což jsou suroviny využívané v průmyslové výrobě. V posledních letech se také rozvíjí těžba potaše v oblasti Danakil, což může být pro eritrejskou ekonomiku dalším důležitým zdrojem příjmů.

V Eritreji se také nacházejí bohaté rybolovné zdroje, zejména v oblasti pobřeží Rudého moře. Rybolov a rybářský průmysl jsou důležitými zdroji příjmů pro mnoho místních komunit, a také slouží k zajištění potravinové bezpečnosti v zemi.

Je však třeba poznamenat, že těžba surovin v Eritreji je stále poměrně malá a nevýznamná ve srovnání s jinými africkými zeměmi.

 

Průmysl:

Hlavními průmyslovými odvětvími jsou potravinářský průmysl, výroba stavebních materiálů, textilní průmysl a výroba cementu.

V potravinářském průmyslu se vyrábějí zpracované potraviny, včetně těstovin, mouky, cukru, olejů a dalších produktů. Stavební průmysl se věnuje výrobě stavebních materiálů, jako jsou cihly, dlaždice, betonové prvky a další materiály. Textilní průmysl se specializuje na výrobu oděvů, záclon a jiných textilních výrobků pro místní trh.

Eritrea také disponuje několika cementárnami, které vyrábějí cement pro místní i zahraniční trhy. V posledních letech se také rozvíjí těžba zásob potaše v oblasti Danakil, což může být pro eritrejský průmysl důležitým zdrojem surovin.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: –

 

Přírodní a historické zajímavosti: Danakilská proláklina, města Asmara, Massawa, Dahlacké ostrovy, ruiny Qoahito

Hlavním turistickým cílem v zemi je její hlavní město Asmara, které je známé pro svou architekturu, která kombinuje různé styly, jako jsou art deco, modernismus a koloniální styl. Asmara je také centrem kulturního života v zemi, kde se nachází mnoho muzeí, galerií a kulturních institucí.

Další turistickou atrakcí jsou historické památky, jako jsou křesťanské kláštery a kostely, které jsou v Eritreji mnoho století a jsou důležitou součástí náboženského a kulturního dědictví země. Mezi nejvýznamnější památky patří klášter Debre Bizen, klášter Debre Sina, klášter Debre Damo a kostel Saint Mary of Zion.

Eritrea také nabízí nádhernou přírodu, jako jsou hory, pobřežní oblasti a pouště, které jsou ideální pro turistické aktivity, jako jsou horská turistika, treking, potápění a další outdoorové aktivity. V oblasti pobřeží Rudého moře se nachází mnoho nádherných korálových útesů, které jsou ideální pro potápění a šnorchlování.

 

Státní zřízení: prezidentská republika

Eritrea je prezidentská republika s jednokomorovým parlamentem. Hlava státu je prezident, který je volen na pětileté funkční období prostřednictvím nepřímých voleb. Prezident je také vrchním velitelem ozbrojených sil a má značnou pravomoc v oblasti zahraniční politiky a bezpečnosti.

Zákonodárnou moc má jednokomorový parlament nazývaný Národní shromáždění Eritreje (National Assembly of Eritrea), který se skládá z 150 členů. Členové parlamentu jsou voleni na pětileté funkční období a zastupují různé oblasti a zájmy v zemi.

V Eritreji existuje také soudní moc, která je nezávislá na ostatních dvou větvích vlády. Nejvyšším soudem je Nejvyšší soud Eritreje, který má pravomoc rozhodovat ve všech otázkách týkajících se ústavy a zákona. Soudní moc se dále dělí na regionální soudy a nižší soudy.

Je třeba poznamenat, že v Eritreji existuje omezená svoboda projevu a tisku a politická opozice není povolena. Vláda má také značnou kontrolu nad ekonomikou země, což má negativní dopad na podnikatelské prostředí a hospodářský rozvoj.

 

Hlavní město: Asmara

Asmara je hlavní město Eritreje a je známé pro svou architekturu, která kombinuje různé styly, jako jsou art deco, modernismus a koloniální styl. Město se nachází v nadmořské výšce 2 325 metrů nad mořem, což mu dává příjemné a mírné klima.

Asmara byla založena jako malé italské sídlo v roce 1889 a během italské koloniální nadvlády byla významně rozšířena. Během této doby byla postavena mnoho významných budov a památek, jako jsou divadlo Asmara, Katedrála sv. Josefa, Hotel Asmara Palace a další. Město se stalo centrem italské architektury v Africe a mnoho italských architektů sem přišlo pracovat.

Po druhé světové válce se Asmara stala hlavním městem Eritrejské federace, která byla v roce 1962 rozpuštěna. Po nezávislosti Eritreje v roce 1993 se město stalo hlavním městem nového státu.

Asmara je také centrem kulturního života v Eritreji, kde se nachází mnoho muzeí, galerií a kulturních institucí. Město je domovem mnoha místních umělců a hudebníků, kteří přinášejí bohatou kulturní scénu do města.

 

Rozloha: 124 399 km2

 

Počet obyvatel: 6 300 000 (2022)

Eritrea je poměrně malá země, ale má poměrně husté osídlení. Nejvíce obyvatel žije v oblastech kolem hlavního města Asmary, v oblastech na pobřeží Rudého moře a v oblastech na jihu země.

Eritrea má mnoho etnických skupin, ale největší je etnikum Tigrinyové, kteří tvoří asi 50% populace. Další významné etnické skupiny zahrnují Tigrejce, Saho, Afar a Bilen. Oficiálním jazykem země je tigrinijština, ale mnoho místních lidí hovoří také jinými jazyky, jako je arabský, tigrejský, saho a afarský.

Eritrea je poměrně mladou zemí a většina obyvatel je mladší 25 let. Díky vysoké porodnosti v minulosti se země také potýká s rychlým růstem populace. Nicméně, v posledních letech se míra porodnosti snížila a vláda se snaží zlepšit zdravotní péči a vzdělávání, aby podpořila udržitelný růst populace.

 

Památky UNESCO: 2

  1. Asmara: Afričké město modernity (zařazeno v roce 2017) – Toto město je výjimečným příkladem italské koloniální architektury z let 1935 až 1941. Asmara byla považována za nejmodernější město v Africe během svého času, a to díky svému urbanistickému plánování, kde byly využity moderní urbanistické a architektonické techniky.
  2. Archeologické oblasti Aksumu (zařazeno v roce 1980) – Aksum bylo hlavním městem království Aksum, které hrálo významnou roli v obchodu mezi Středomořím a východní Afrikou v letech 100-940 n.l. Na místě se zachovaly ruiny mnoha významných budov, jako jsou paláce, hrobky a chrámy, včetně stél s vytesanými nápisy a symboly, které jsou důležité pro studium historie a kultury starověkého Etiopie.

 

Národní parky: 1

  1. Národní park Semenawi Bahri