ETIOPIE

Datum vzniku: 13. století

2.tisíciletí př. n. l.: První zmínky o kultuře D’mt v oblasti dnešní severní Etiopie a Erytrea.

4. století: Vznik Aksumské říše v severní Etiopii, která se stane významným centrem obchodu na Blízkém východě a v Africe.

330: Přijetí křesťanství jako státního náboženství v Etiopii.

1137: Vznik říše Habeš, která ovládne velkou část oblasti východní Afriky a zahrnuje dnešní Etiopii, Eritreu, Somálsko a část Jižního Súdánu.

1889-1913: Panování císaře Menelika II., který zmodernizoval zemi a rozšířil její území.

1935-1941: Italská invaze a následná okupace Etiopie.

1974: Převrat, kdy vojenská junta svrhla císaře Haile Selassieho a vyhlásila socialistický stát.

1991: Pád socialistického režimu a vznik federální republiky Etiopie.

 

Mezinárodní zkratka: ET

 

Měna: etiopský birr (ETB)

Měnou Etiopie je etiopský birr (ETB). Jeden birr se dělí na 100 santimů. V oběhu jsou mince o hodnotách 1, 5, 10, 25 a 50 santimů a bankovky o hodnotách 1, 5, 10, 50 a 100 birrů. Etiopský birr je používán výhradně v Etiopii a nelze ho získat ani směnit mimo území země.

 

Internetová doména: .et

 

Telefonní předvolba: + 251

 

Časové pásmo: +3 GMT

 

Geografie:

Etiopie je země nacházející se v oblasti zvané “roh Afriky”, východní Afrika. Země hraničí s Eritreou na severu, Džibutskem a Somálskem na východě, Kenií na jihu a Jižním Súdánem na západě.

Etiopie je nejvyšší zemí v oblasti a má velmi rozmanitou krajinu. Zahrnuje náhorní plošiny, vrchoviny, planiny, hory a přímořskou nížinu u Rudého moře.

Má také několik významných řek, včetně Nilu modrého, který pramení v Etiopii a protéká zemí do Sudánu a Egypta.

 

Nejvyšší vrchol: Ras Dašen 4 533 m.n.m.

Nachází se v pohoří Semien, v severní části Etiopie.

V okolí hory se nacházejí malebné horské vesnice, pastviny s místními kozami a ovcemi a také lesy.

 

Podnebí:

Na východě a jihu země je suché podnebí, kde jsou deště vzácné a teploty vysoké. Například v Danakilské proláklině může být teplota nejvyšší na světě, a to až 50°C.

Na severu a severozápadě Etiopie, v oblasti kolem pohoří Semien a Simien, panuje mírné a vlhké podnebí. Zdejší horská pásma a pohoří jsou často pokryta hustými lesy a vegetací, a výskyt deště je zde vyšší. V období sucha jsou zde teploty mírnější.

Na západě a jihu Etiopie je podnebí deštivé a vlhké. V období dešťů, které zde trvá od června do září, může spadnout až 1000 mm srážek.

 

Fauna a flora:

Etiopie má bohatou a unikátní faunu a flóru, které se vyskytují pouze v této oblasti. Mezi nejvýznamnější druhy zvířat patří endemický druh opice – gelada, ibis hnědý, ibex etiopský, lvík etiopský, pavián anubi a žirafa Rothschildova.

Mezi významné druhy rostlin patří etiopský kopřivník, akáciový strom, zázvor etiopský, kávovník arabský, oleandr etiopský a ensete.

 

Zemědělství:

Přibližně 80% pracovní síly se v zemi věnuje zemědělství a zemědělské produkty tvoří významnou část exportních příjmů Etiopie.

Mezi hlavní plodiny patří káva, která se považuje za nejvýznamnější exportní produkt Etiopie. Další důležité plodiny jsou zrna a fazole, které se používají jako zdroj potravy pro domácí spotřebu a také se exportují.

Důležité jsou také plodiny jako teff, která se používá pro výrobu tradičních jídel, jako je injera, a také plodiny jako jsou banány, mango, olivy, citrusové plody, hrozny a avokádo.

Etiopie má také významný chov dobytka, který se využívá pro maso, mléko a kožené výrobky. Díky obrovským pastvinám jsou také důležité ovce, kozy a další druhy hospodářských zvířat.

 

Těžba surovin:

Etiopie má značný potenciál pro těžbu surovin, avšak zatím se těží pouze v malém rozsahu a nerovnoměrně. Mezi hlavní suroviny patří zlato, platina, měď, cín, nikl a draslík.

Zlato je nejvýznamnější těženou surovinou v Etiopii a těží se především v oblasti Adola na jihu země, ale také v regionu Benishangul-Gumuz na hranicích s Jižním Súdánem. V roce 2020 bylo těženo asi 7,6 tuny zlata.

Platina se těží v oblasti k východu od Addis Abeby a má velký potenciál pro budoucí těžbu.

Měď, cín a nikl se těží v oblasti jižního a západního Etiopie.

Draslík se těží v oblasti Danakilské prolákliny, ale tato oblast je pro svou extrémní podmínky těžko přístupná.

 

Průmysl:

Mezi hlavní průmyslové odvětví patří textilní průmysl, potravinářský průmysl, stavební průmysl a výroba léků.

Etiopie má nízké náklady na pracovní sílu a příznivé podmínky pro pěstování bavlny, což vede k rozvoji textilního průmyslu. Mnoho zahraničních firem, zejména z Asie, přesouvá své výrobní kapacity do Etiopie, kde mohou využívat levnou pracovní sílu.

Díky silnému zemědělskému odvětví se vyrábí potraviny jako jsou mouka, cukr, oleje, konzervy, koření a alkoholické nápoje. Významný růst zažívá stavební průmysl, zejména v oblasti infrastruktury a stavebnictví, a také výroba léků.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: doprava, telekomunikace, cestovní ruch

 

Přírodní a historické zajímavosti: národní parky Awaš a Simienské hory, Danakilská proláklina, město Aksúm, pevnost Fasil Ghebbi, osada Lalibela

 

Přírodní krása Etiopie zahrnuje pohoří Semien, Simien a Bale, která jsou ideální pro turistiku. V národním parku Nechisar lze vidět divoká zvířata, jako jsou sloni, lvi a antilopy, a v Omo Valley lze navštívit tradiční kmeny a získat pohled na jejich kulturu a zvyky.

Etiopie je také známá pro svou kávu, a mnoho kaváren a kavárenských milovníků z celého světa sem míří. V oblasti Kaffa, která je považována za rodnou zemi kávy, lze navštívit kávové plantáže a ochutnat místní kávu.

 

Státní zřízení: parlamentní republika

Etiopie je federální parlamentní republikou, která se skládá ze 9 regionů a 2 městských států. Ústava Etiopie z roku 1995 zaručuje základní lidská práva a zásadu rovnosti před zákonem.

Výkonná moc je v rukou premiéra, který je jmenován parlamentem.

Parlament Etiopie je dvoukomorový, skládá se z Poslanecké sněmovny lidových zástupců a Sněmovny národů. Poslanecká sněmovna má 547 členů, kteří jsou voleni na pětileté období. Sněmovna národů má 112 členů, z nichž každý reprezentuje jeden z 9 regionů Etiopie a městský stát Addis Abeba.

Etiopie má také mnoho politických stran a organizací, ačkoli některé jsou zakázané nebo omezené. Politická situace v zemi zůstává komplexní a stále se mění.

 

Hlavní město: Addis Abeba

Město bylo založeno v roce 1886 a postupně se stalo hlavním městem Etiopie. V důsledku toho zde sídlí mnoho významných institucí, jako jsou vládní kanceláře, ministerstva a mezinárodní organizace, včetně Africké unie a Hospodářské komise OSN pro Afriku.

Addis Abeba má také mnoho historických a kulturních památek, jako je Národní muzeum Etiopie, kde se nachází nejvýznamnější exponáty etiopské historie, jako jsou pozůstatky starověkého člověka Lucy. Další významné památky jsou například Velký palác a klášter sv. Jiří, který je považován za nejstarší křesťanský kostel v Etiopii.

 

Rozloha: 1 127 000 km2

 

Počet obyvatel: 114 000 000 (2022)

Etiopie je druhou největší zemí v Africe po Nigérii a desátou největší zemí na světě.

Etnické složení obyvatelstva Etiopie je velmi rozmanité. Největší etnickou skupinou jsou Oromo, kteří tvoří asi 34% populace, následováni Amhary, kteří tvoří asi 27% populace. Další etnické skupiny zahrnují Tigray, Somálce a Sidamu. V Etiopii žije také mnoho menších etnických skupin, z nichž některé jsou zcela unikátní pro tuto zemi.

Většina obyvatelstva Etiopie žije na venkově a mnoho z nich se živí zemědělstvím. Hlavním náboženstvím v zemi je křesťanství a islám, přičemž křesťanství je hlavně ortodoxní a islám je rozšířen zejména v jižních oblastech.

Má nízkou úroveň urbanizace, avšak hlavní město Addis Abeba a další větší města, jako je Dire Dawa, Mekele a Bahir Dar, se stále rychle rozvíjejí a přitahují více obyvatel ze venkovských oblastí.

 

Památky UNESCO: 9

 1. Axum – Starověké město Axum, centrum starověkého království Aksumitů, s pozůstatky paláců, chrámů a dalších budov z 1. až 13. století.
 2. Lalibela – Soubor skalních kostelů vytesaných v 12. a 13. století, považovaných za jedno z největších stavitelských umění Afriky.
 3. Gondar – Historické město, bývalé hlavní město Etiopie, se zachovalými královskými paláci, pevnostmi a dalšími budovami z 17. a 18. století.
 4. Simienské národní park – Pohoří s nejvyššími vrcholy Etiopie, skalními roklími a vodopády, s unikátní flórou a faunou, jako jsou gelada, ibis hnědý a další druhy endemických živočichů.
 5. Harar – Město s opevněnými hradbami a východoafrickou architekturou, považované za významné centrum islámu.
 6. Dolní údolí řeky Omo – Archeologické naleziště v údolí řeky Omo, kde byly objeveny pozůstatky nejstarších známých hominidů na světě.
 7. Národní park Tiya – Park s největším komplexem megalitických stél v Etiopii, které jsou významné pro studium historie oblasti.
 8. Konso – Soubor úrodných terasovitých polí a kulturních památek v Konso, které jsou významné pro studium tradičního zemědělství a společnosti.
 9. Fasil Ghebbi – Komplex královských paláců a hradů v Gondaru, který sloužil jako rezidence etiopských císařů v 17. a 18. století.

 

Národní parky: 9

 1. Národní park Simien
 2. Národní park Awash
 3. Národní park Omo
 4. Národní park Nechisar
 5. Národní park Bale Mountains
 6. Národní park Yangudi Rassa
 7. Národní park Mago
 8. Národní park Maze
 9. Národní park Chebera Churchura