GAMBIE

Datum vzniku: 18. února 1965

7. století – První arabské obchodníci přicházejí do oblasti Gambie (cca 600-700).

13. století – Mandejské říše vznikají v regionu, včetně říše Mali, která zahrnuje také území Gambie (cca 1235-1600).

15. století – Portugalský průzkumník Diogo Gomes připlouvá do Gambie (1456).

16. století – Nizozemsko-anglická válka ovlivňuje obchod v regionu a Nizozemci získávají kontrolu nad Gambií (cca 1580-1667).

17. století – Britové získávají kontrolu nad Gambií, která se stává součástí britského impéria (1661).

19. století – Gambie se stává součástí Britské západoafrické říše (1821).

1965 – Gambie získává nezávislost na Británii (18. února 1965).

1994 – Vojenský převrat svrhuje vládu a nastoluje vojenskou vládu pod vedením plukovníka Yahyi Jammeho (22. července 1994).

2016 – Yahya Jammeh prohrává prezidentské volby a odmítá rezignovat, což vede k intervenci Západoafrického hospodářského společenství a následnému odchodu do exilu.

 

Mezinárodní zkratka: GM

 

Měna: gambijský dalasi (GMD)

Dalasi se dělí na 100 bututů. Měna byla zavedena po získání nezávislosti Gambie v roce 1965 a nahradila britskou libru. V oběhu jsou mince v hodnotách 1, 5, 10, 25 a 50 bututů a bankovky v hodnotách 5, 10, 25, 50, 100 a 200 dalasi. Vzhledem k tomu, že se jedná o menší a chudší africkou zemi, měna nemá velkou mezinárodní obchodní relevanci a je běžně používána pouze v Gambii.

 

Internetová doména: .gm

 

Telefonní předvolba: +220

 

Časové pásmo: -1 GMT

 

Geografie:

Gambie je země v západní Africe, která se rozkládá na obou březích řeky Gambie. Hraničí pouze s jedinou zemí, a to s Senegalem, se kterým sdílí 740 km dlouhou hranici. Gambie je poměrně malá země, která má největší délku v severojižním směru pouze 338 km a maximální šířku asi 48 km.

Gambie je převážně rovinatá země, která se nachází v oblasti zvané Senegalská nížina..

Nejvýznamnějšími řekami jsou řeka Gambie, která protíná zemi, a její přítok, řeka Saloum.

 

Nejvyšší vrchol: Lamin Koto 53 m.n.m.

Nachází se ve vnitrozemí zhruba 10 kilometrů severovýchodně od města Basse Santa Su.

Vrchol Lamin Koto dosahuje nadmořské výšky pouhých 53 metrů nad mořem a tvoří ho písečné duny a kamení.

I když je to nejvyšší bod v zemi, není to významná hora ani žádné turistické místo, protože Gambie je převážně rovinatá země s nízkými kopci a pahorkatinami.

 

Podnebí:

Gambie má tropické podnebí s horkými a vlhkými léty a mírnými zimami. Průměrná roční teplota se pohybuje mezi 24 a 29 °C. Nejteplejší měsíce jsou od května do října, kdy se průměrné teploty pohybují od 27 do 32 °C. Nejchladnější měsíce jsou od listopadu do dubna, kdy se průměrné teploty pohybují od 18 do 23 °C.

Gambie má také výrazné období sucha a deště. Období sucha trvá od listopadu do května, zatímco období dešťů trvá od června do října. Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje od 800 do 1200 mm, ale některé oblasti mohou mít výrazně nižší srážky. Nejvíce srážek padá v období dešťů, zejména v srpnu a září, kdy mohou být místy vysoké záplavy.

 

Fauna a flora:

Gambie se nachází v oblasti, která je přechodem mezi savanami a deštnými lesy, což umožňuje existenci mnoha druhů rostlin a zvířat.

Flora Gambie se skládá z mnoha druhů rostlin, jako jsou trávy, keře, stromy a další. V savanách, které tvoří většinu území Gambie, lze najít mnoho druhů tráv a keřů, jako jsou například akácie, baobaby a mangrovy. V říčních údolích a bažinách Gambie rostou různé druhy palmových stromů, jako je palma olejná, a také různé druhy keřů a bylin.

V národních parcích a chráněných oblastech Gambie se nachází mnoho druhů endemických rostlin a zvířat, jako jsou sloni, hroši, krokodýli, antilopy, opice, ptáci a mnoho dalších. Tyto oblasti slouží jako domov pro mnoho ohrožených druhů, které jsou chráněny a sledovány místními úřady a organizacemi pro ochranu přírody.

Gambie je také známá svými rozsáhlými mangrovníkovými lesy, které jsou domovem mnoha druhů zvířat a rostlin.

 

Zemědělství:

Hlavními plodinami jsou arašídy, rýže a bavlna, které se v zemi pěstují na komerční úrovni. Kromě toho se zde pěstují také plodiny jako jsou kukuřice, jamy, maniok, sladké brambory, fazole, hrách, cibule, papája, citrusové plody a mango.

Arašídové plantáže jsou nejrozšířenějším typem zemědělství v Gambii a představují přibližně polovinu všech zemědělských ploch v zemi. Arašídové plodiny se používají jak k lidské spotřebě, tak také k výrobě oleje a krmiva pro zvířata.

Rýže je druhou nejvýznamnější plodinou a představuje základní potravinu pro většinu obyvatelstva. Gambie produkuje také bavlnu, která se exportuje do zahraničí.

 

Těžba surovin:

V Gambii se prakticky netěží žádné suroviny, jelikož země nemá významné přírodní zdroje. Pouze se zde těží omezené množství nerostných surovin, jako jsou křemen, kámen a písek, které se používají především pro stavební účely.

Gambie nemá žádné vlastní zdroje ropy, zemního plynu nebo uhlí, a proto musí dovážet veškerou svou energii. V zemi se však využívají obnovitelné zdroje energie, jako jsou solární a vodní elektrárny, které jsou využívány pro výrobu elektřiny pro místní obyvatelstvo a průmyslové odvětví.

 

Průmysl:

Většina průmyslových aktivit se zaměřuje na zpracování zemědělských produktů, jako jsou arašídy, bavlna a ryby. Zpracování arašídů je nejvýznamnější průmyslovou činností v zemi, protože arašídy jsou nejvýznamnější plodinou Gambie a jejich produkce je zde velmi vysoká.

Kromě zpracování arašídů se v Gambii také vyrábí několik dalších produktů, jako jsou textilie, mýdlo, kosmetika, nábytek a dřevěné výrobky.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: cestovní ruch, doprava

 

Přírodní a historické zajímavosti: národní parky Kiang West a Niokolo-Koba, Kunta Kinteho ostrov

Země má mnoho přírodních krás a kulturních památek, které lákají turisty z celého světa. Největším lákadlem pro turisty jsou krásné pláže na pobřeží Atlantského oceánu, kde se mohou návštěvníci slunit, koupat, surfovat a provozovat jiné vodní sporty.

Další atrakcí jsou národní parky a chráněná území, kde turisté mohou pozorovat mnoho zvířat a ptáků, jako jsou například opice, krokodýli, hroši a sloni.

Má také mnoho kulturních památek, jako jsou historické budovy, muzea, trhy a vesnice s tradičními domy a způsobem života. Mezi nejvýznamnější kulturní památky patří Fort James Island, Kunta Kinteh Island, Gambia National Museum a Abuko Nature Reserve.

 

Státní zřízení: prezidentská republika

Gambie je prezidentská republika s jednokomorovým parlamentem. Prezident Gambie je hlavou státu a vlády a zároveň nejvyšším výkonným orgánem. Prezident je volen všeobecným hlasováním na pětileté období a může být znovu zvolen pouze jednou. Prezident má v zemi široké pravomoci, včetně práva na jmenování vlády a soudců.

Legislativní moc v Gambii je svěřena Národnímu shromáždění, které má 53 členů. Členové parlamentu jsou voleni na pětileté období v obecných volbách. Parlament je odpovědný za schvalování zákonů, které jsou poté podepisovány prezidentem.

Soudní moc v Gambii je nezávislá a soudci jsou jmenováni prezidentem na základě doporučení Judicial Service Commission. Nejvyšším soudem v zemi je Nejvyšší soud Gambie. V Gambii existuje také několik nižších soudů, jako jsou regionální soudy a magistráty.

 

Hlavní město: Banjul

Banjul je hlavní město Gambie a leží na ostrově St. Mary’s Island v ústí řeky Gambia, nedaleko od Atlantského oceánu.

Město bylo založeno v roce 1816 jako obchodní středisko pro otroky, ale postupně se rozvinulo do důležitého města a sídla vlády. Nachází se zde mnoho významných institucí, jako jsou Národní muzeum Gambie, Národní archiv Gambie, Nejvyšší soud Gambie a mnoho dalších.

Ve městě se také nachází přístav, který je důležitý pro ekonomiku země a obchod s ostatními zeměmi.

Banjul je relativně malé město s kompaktní středovou částí, která se skládá z tradičních afrických trhů, historických budov a moderních staveb. Město má také několik parků a zahrad, jako je například Arch 22 Memorial Park, kde se nachází velký oblouk, který připomíná gambijskou nezávislost.

 

Rozloha: 10 689 km2

 

Počet obyvatel: 2 413 000 (2022)

V Gambii žije mnoho etnických skupin, z nichž největší jsou Mandinka, Wolof, Fula, Jola a Serer. Existuje také menší počet evropských a asijských přistěhovalců. Nejrozšířenějším náboženstvím je islám, kterého se hlásí přibližně 90% populace. Zbylých 10% populace se vyznává v křesťanství a tradiční afrických náboženstvích.

Většina obyvatelstva Gambie žije na venkově a živí se zemědělstvím. Hlavními plodinami jsou arašídy, rýže, bavlna, citrusové plody, mango, papája, banány a další. Existuje také malý průmyslový sektor, který se skládá z textilních továren, pivovarů, olejáren a dalších menších podniků.

Zdravotnictví v Gambie není na vysoké úrovni a země se potýká s mnoha zdravotními problémy, jako jsou malárie, horečka Ebola, HIV/AIDS a další. Nicméně, vláda Gambie se snaží zlepšit zdravotní péči v zemi a vzdělávání pro obyvatelstvo.

 

Památky UNESCO: 1

  1. Ostrov Kunta Kinteh a související kulturní památky: Ostrov Kunta Kinteh, dříve známý jako ostrov James, leží v ústí řeky Gambie a je spojen s historií obchodu s otroky. Na ostrově se nachází několik historických památek, jako jsou pevnost, bývalý obchod s otroky a památník. Celý ostrov a přilehlé památky byly v roce 2003 zapsány na seznam UNESCO.

 

Národní parky: 7

  1. Národní park Abuko
  2. Národní park Kiang West
  3. Národní park River Gambia
  4. Národní park Bao Bolong Wetland Reserve
  5. Národní park Niumi
  6. Národní park Tanbi Wetlands
  7. Národní park Niumi-Saint Louis Wetland