GUINEA BISSAU

Datum vzniku: 24. září 1973

15. století: Portugalské průzkumníky začínají přistávat na pobřeží dnešní Guinea-Bissau.

17. století: Portugalská koloniální nadvláda se stává pevnou a rozšiřuje se do vnitrozemských oblastí.

19. století: Portugalská Guinea (dnešní Guinea-Bissau) se stává součástí portugalského koloniálního impéria.

20. století: V 50. letech začíná boj za nezávislost proti portugalské nadvládě pod vedením hnutí PAIGC (African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde).

24. září 1973: Guinea-Bissau vyhlásila nezávislost na Portugalsku po dlouhém ozbrojeném boji. Luís Cabral se stává prvním prezidentem země.

1974: Portugalská revoluce Kapitulace října v Lisabonu vede k uznání nezávislosti Guinea-Bissau a k ukončení portugalské koloniální nadvlády.

1974-1998: Guinea-Bissau čelí politickým nepokojům, vojenským pučům a nestabilitě.

1998-1999: Vypuká občanská válka v důsledku politických a etnických konfliktů.

2000: Mírová dohoda je uzavřena a ukončuje občanskou válku. Následují některé období politické nestability a vojenských pučů.

21. století: Guinea-Bissau zůstává politicky nestabilní zemí s častými změnami vlády.

 

Mezinárodní zkratka: GW

 

Měna: západoafrický CFA frank

Guinejský frank je také společnou měnou několika dalších západoafrických zemí, které jsou členy hospodářské a měnové unie zvané “Franc CFA” (Communauté Financière d’Afrique), a používá se ve francouzsky mluvících a západoafrických státech.

 

Internetová doména: .gw

 

Telefonní předvolba: +245

 

Časové pásmo: GMT 0

 

Geografie:

Guinea-Bissau má přibližně 350 kilometrů pobřeží na Atlantském oceánu. Pobřeží je charakterizováno písečnými plážemi, lagunami a mangrovníky.

Země je protkána několika řekami, z nichž nejvýznamnější je řeka Geba, která se vlévá do Atlantského oceánu.

Mangrovníkové bažiny jsou významnou součástí pobřežního ekosystému Guinea-Bissau.

Vnitrozemí Guinea-Bissau zahrnuje deštné pralesy a lesnaté oblasti, které jsou domovem různých druhů rostlin a živočichů.

Guinea-Bissau zahrnuje několik ostrovů v Atlantském oceánu, včetně archipelagu Bijagós, který je známý pro svou biologickou rozmanitost a ekosystémy mangrovníků.

 

Nejvyšší vrchol: Monte Lico 262 m.n.m.

Hora Lala se nachází na severovýchodě země v regionu Gabú. Její přesná nadmořská výška se může lišit, ale obvykle je uváděna okolo 300 metrů nad mořem.

Toto pohoří je součástí horského systému, který se rozkládá v blízkosti hranic s Guinea-Conakry a Senegalem.

 

Podnebí:

Dešťové období v Guinea-Bissau trvá od června do října. Během tohoto období země zažívá pravidelné monzunové deště, které jsou zásadní pro zemědělství a zásobování vodou.

Suché období trvá od listopadu do května. Během tohoto období Guinea-Bissau zažívá nižší srážky a vysoké teploty.

Teploty v zemi jsou v průměru vysoké po celý rok. Průměrná maximální teplota se pohybuje kolem 30-32°C během dešťového období a může stoupat v letních měsících.

Během dešťového období je vzduch většinou vlhký a místy může být vlhkost velmi vysoká, což je typické pro tropická podnebí.

Guinea-Bissau, nacházející se na pobřeží Atlantského oceánu, může být ohrožováno hurikány a tropickými bouřemi, zejména během dešťového období.

 

Fauna a flora :

Guinea-Bissau je rájem pro ornitology a ptáky. Země je domovem mnoha druhů ptáků, včetně řady ohrožených druhů. Mezi nimi jsou například pelikáni, havrani, orli, ibisy a pelikány.

Slon africký je jeden z největších savců na světě a obývá některé části Guinea-Bissau.

V řekách a mangrovníkových bažinách Guinea-Bissau žijí krokodýli a želvy. Země je domovem několika druhů krokodýlů, včetně krokodýla mývalového, a želv, včetně mořských želv.

Pobřeží Guinea-Bissau a jeho okolní vody jsou bohaté na mořský život, včetně různých druhů ryb, žraloků a delfínů.

Guinea-Bissau má rozsáhlé mangrovníkové bažiny na svém pobřeží. Tyto ekosystémy jsou důležité pro ochranu pobřežních oblastí, biodiverzitu a jako místa pro rozmnožování ryb.

Vnitrozemí země obsahuje deštné pralesy a lesnaté oblasti, které jsou domovem různých druhů stromů, rostlin a živočichů.

V některých částech Guinea-Bissau lze nalézt savany a travnaté oblasti, které jsou typické pro africkou krajinu.

Palmové háje jsou běžné v některých částech země a jsou důležité pro místní ekonomiku, protože poskytují palmy pro výrobu palmového oleje a další produkty.

 

Zemědělství:

Mezi hlavní plodiny pěstované v Guinea-Bissau patří rýže, kukuřice, maniok, batáty, arašídy, čirok, a také tropické plodiny jako je cukrová třtina, palmový olej, káva a kakao.

Rýže je základní potravinou v guinejské stravě a jednou z hlavních plodin pěstovaných v zemi.

Díky svému pobřeží na Atlantském oceánu je rybolov významným zdrojem potravy a obživy pro mnoho obyvatel Guinea-Bissau.

Palmy jsou běžné v zemi a palmový olej je důležitým produktem pro místní ekonomiku. Olej je používán k vaření a také k výrobě mýdla a kosmetických výrobků.

Kakao a káva jsou další významné plodiny pěstované v zemi. Kakao se používá k výrobě čokolády a káva je exportována.

 

Těžba surovin:

Guinea-Bissau má značné zásoby bauxitu, což je surovina používaná k výrobě hliníku.

Guinea-Bissau má také některé zásoby diamantů, a diamanty byly historicky těženy v některých oblastech země.

Rybolov je důležitým zdrojem surovin v Guinea-Bissau. Země má bohaté mořské vody a rybářství poskytuje potravu a příjmy pro mnoho obyvatel.

Těžba dřeva je dalším zdrojem příjmu v zemi. Guinea-Bissau má rozsáhlé lesní oblasti a dřevo je využíváno pro místní stavebnictví a výrobu nábytku.

Produkty zemědělství, jako je palmový olej, kakao a káva, jsou také formou těžby surovin, protože jsou sklízeny a zpracovávány pro export.

Existují známky malého množství zlata v některých částech Guinea-Bissau, ale těžba zlata je omezená a nepravidelná.

 

Průmysl:

Guinea-Bissau nemá velký rozvinutý průmyslový sektor. Průmyslová výroba je omezená a země se stále snaží o rozvoj tohoto odvětví.

Potravinářský průmysl je jedním z mála odvětví průmyslu, které má větší význam v Guinea-Bissau. Zahrnuje zpracování palmového oleje, kávy, kakaa a dalších zemědělských produktů.

Těžba dřeva a jeho zpracování je také součástí průmyslu v Guinea-Bissau. Dřevo se používá pro místní stavebnictví a výrobu nábytku.

Země má potenciál pro těžbu surovin, jako je bauxit a diamanty, ale těžba těchto surovin je omezená a často provází problémy spojené s nelegální těžbou.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: cestovní ruch, služby

 

Přírodní a historické zajímavosti: národní parky Orongo a de los Bosques de Cantanhez, města Bissau a Bafatá

Guinea-Bissau má krásné pobřeží na Atlantském oceánu s dlouhými písečnými plážemi a lagunami. Tato místa nabízejí skvělé příležitosti k odpočinku, slunění a pozorování mořského života.

Archipelag Bijagós je soubor více než dvaceti ostrovů a mangrovníkových bažin, které jsou domovem různých druhů ptáků a mořských živočichů.

Turisté mohou navštívit tradiční vesnice a setkat se s místními komunitami. Guinea-Bissau má bohatou kulturu a etnické rozmanitosti, což může být pro turisty zajímavé.

Země má několik národních parků a přírodních rezervací, které nabízejí možnosti pro safari a pozorování divoké zvěře.

 

Státní zřízení: poloprezidentská republika

Hlava státu je prezident, který je volen v pravidelných prezidentských volbách na pětileté funkční období. Prezident má výkonnou pravomoc a je odpovědný za řízení vlády a státního aparátu.

Legislativní moc je svěřena jednokomorovému Národnímu shromáždění, které má 102 členů volených na pětileté období. Národní shromáždění je odpovědné za přijímání zákonů a dohled nad výkonnou mocí.

Obrana a bezpečnost jsou další důležitou součástí státního zřízení Guinea-Bissau. Země má ozbrojené síly, které jsou odpovědné za ochranu státního území a bezpečnost občanů.

 

Hlavní město: Bissau

Leží na pobřeží Atlantského oceánu, na západním konci země, a je ekonomickým, politickým a kulturním centrem země.

Bissau má bohatou historii, která sahá do doby, kdy bylo portugalskou koloniální osadou. Portugalská vláda zde měla významný vliv až do roku 1973, kdy Guinea-Bissau vyhlásila nezávislost. Bissau se stalo hlavním městem nově nezávislého státu.

 

Rozloha: 36 125 km2

 

Počet obyvatel: 2 030 000 (2022)

Obyvatelstvo Guinea-Bissau je etnicky rozmanité a skládá se z několika etnických skupin. Největšími etnickými skupinami jsou Bijagós, Fulbové, Balantové, Mandinkové, a další. Každá etnická skupina má svou vlastní kulturu, jazyk a tradice.

Většinou hlásí k islámu nebo k tradičním africkým náboženstvím, ačkoli existuje také menší počet křesťanů a osob, které se hlásí k jiným náboženským přesvědčením.

Úředním jazykem je portugalština a lingvou franca v Guinea-Bissau. Kromě toho je zde více než dvacet různých etnických jazyků a dialektů.

Guinea-Bissau má bohatou kulturní scénu s tradičními tanci, hudbou a uměním. Tradiční africké rituály a festivaly jsou důležitou součástí kultury.