KAMERUN

Datum vzniku: 1. ledna 1960

Předkoloniální období: Kamerun byl domovem různých etnických skupin a království, včetně království Bamum, Duala a dalších. Tyto kmeny a království měly bohatou kulturu a tradiční způsoby života.

Německá kolonizace (1884-1916): Německo získalo kontrolu nad Kamerunem v roce 1884. Během této doby byly rozvíjeny infrastrukturní projekty, ale také docházelo k represím a využívání pracovní síly domorodých obyvatel.

Mandátní období (1916-1960): Po první světové válce bylo Kamerun rozděleno mezi Velkou Británii a Francii. Francouzská část byla známa jako Francouzský Kamerun, zatímco britská část byla známa jako Britský Kamerun. Během této doby byly obě části pod koloniální nadvládou, což mělo vliv na kulturu a společnost Kamerunu.

Nezávislost (1960): Francouzský Kamerun získal nezávislost 1. ledna 1960 a stal se Republikou Kamerun. Britský Kamerun byl rozdělen mezi Kamerun a Nigérii, přičemž většina bývalé britské části Kamerunu získala nezávislost a vytvořila Jižní Kamerun.

Federace a nezávislost Jižního Kamerunu (1961): Jižní Kamerun získal nezávislost 1. října 1961 a vytvořil federaci s Republikou Kamerun. V roce 1972 byla federace rozpuštěna a přijata nová ústava, což znamenalo přejmenování na Republiku Kamerun.

Politický vývoj: Po nezávislosti prošlo Kamerun několika politickými změnami a obdobími politické nestability. Bylo to včetně vlády prezidenta Paula Biyi a jeho dlouholeté vlády, která začala v roce 1982. Kamerun byl jednopartyjním státem až do změny ústavy v roce 1990, což umožnilo vícestrannou politickou soutěž.

 

Mezinárodní zkratka: CM

 

Měna: středoafrický CFA frank

Středoafrický  frank(XAF), je společnou měnou pro několik afrických států, které jsou členy Ekonomické a měnové unie středoafrických států (CEMAC) a Ekonomické a měnové unie západoafrických států (WAEMU).

CFA frank středoafrický má zkratku XAF a je dělen na 100 centimů.

 

Internetová doména: .cm

 

Telefonní předvolba: + 237

 

Časové pásmo: GMT +1

 

Geografie:

Kamerun má pobřeží Atlantského oceánu na západní straně země. Zde leží města jako Douala, které je jedním z největších měst a hospodářských center Kamerunu.

Země zahrnuje několik pohoří a horských masivů. Nejvýznamnější z nich je pohoří Adamawa, které se nachází ve střední části Kamerunu. Dále na západě je pohoří Bamboutos a na severu pohoří Mandara.

Kamerun má mnoho jezer, z nichž největší jezero je Chadské jezero na severu země. Dalšími významnými jezery jsou Léko, Tchad, Nyos a Mfou.

Země je protkán mnoha řekami, z nichž největší a nejvýznamnější je řeka Sanaga, která teče přes střední část země a ústí do Atlantského oceánu. Dalšími významnými řekami jsou Benue, Logone a Chari.

Východní a jižní části Kamerunu jsou pokryty savanami a deštnými pralesy.

Severní část Kamerunu zahrnuje pouštní a stepní oblasti, které se rozkládají kolem Chadského jezera a jsou místem pro pastevectví a tradiční způsoby života místních obyvatel.

 

Nejvyšší vrchol: Kamerunská hora 4 095 m.n.m.

Mount Cameroon je stratovulkán nacházející se v západní části země, nedaleko pobřeží Atlantského oceánu.

Tato sopka je jednou z nejvyšších hor na africkém kontinentu mimo horský systém Rwenzori a Kilimandžáro.

Je to také jediná aktivní sopka v Západní Africe.

Tato oblast je obklopena deštnými pralesy a je domovem bohaté fauny a flory. Výstup na Mount Cameroon je oblíbeným cílem pro horolezce a turisty, i když výstup na tuto sopku je náročný a vyžaduje fyzickou přípravu a zkušenost.

 

Podnebí:

Pobřežní oblast v Kamerunu má tropické mořské podnebí s vysokou vlhkostí a srážkami po celý rok. Průměrné teploty se pohybují od 24 °C do 28 °C. Tato oblast má dvě hlavní období dešťů – krátké deště od března do června a dlouhé deště od září do listopadu.

Střední oblast Kamerunu má také tropické podnebí s výraznými dešťovými obdobími. Průměrné teploty jsou podobné pobřežní oblasti.

Východní a jižní část Kamerunu jsou savanovými oblastmi s obdobím sucha a deště. Průměrné teploty mohou dosahovat od 24 °C do 30 °C. V těchto oblastech je větší sezónní variabilita srážek, s dlouhými obdobími sucha a krátkými obdobími dešťů.

Severní část Kamerunu je suchou pouštní a stepní oblastí s vysokými teplotami během dne, které mohou překračovat 40 °C, a nízkými srážkami.

Na vrcholu Mount Cameroon, nejvyšší sopky v zemi, panuje chladnější klima s nízkými teplotami a častými srážkami, včetně sněhu na vyšších vrcholcích.

 

Fauna a flora :

V severních stepích Kamerunu jsou velbloudi častým zvířetem, které je využíváno pro přepravu a jako zdroj potravy.

Kamerun je domovem afrických slonů, kteří obývají lesy a savany. Ochrana těchto slonů je klíčovým úkolem pro zachování druhu.

V horských deštných pralesích, zejména v oblasti Mount Cameroon, lze nalézt horylory.

Leopardi a lvi jsou rozšířené v různých částech Kamerunu, zejména v savanách.

Kamerunské řeky a jezera jsou domovem různých druhů krokodýlů, včetně krokodýlů nilských.

V deštných pralesích Kamerunu můžete najít různé druhy papoušků a barevných ptáků.

Pangolíni  jsou chránění pro své hrozné stavy ohrožení a jsou obchodováni na černém trhu.

Východní a jižní část Kamerunu jsou domovem rozsáhlých tropických deštných pralesů, které zahrnují různé druhy dřevin, lián a exotické rostliny.

Severní část Kamerunu je charakterizována suchými savanami s trávou, akáciemi a dalšími druhy rostlin přizpůsobenými suchým podmínkám.

Baobaby jsou v savanách severní části Kamerunu časté a jsou známé svými impozantními kmínky.

V pobřežní oblasti jsou palmové stromy, zejména olejové palmy, běžné a hrají důležitou roli v ekonomice země.

Kamerun je známý svou bohatou populací orchidejí, které rostou v deštných pralesech a jsou oblíbenými květinami.

 

Zemědělství:

Mezi hlavní plodiny pěstované v Kamerunu patří kukuřice, maniok, banány, čirok, batáty, rýže, kakao, kávovník a palma olejná. Kakao je zvláště důležité pro kamerunskou ekonomiku, protože Kamerun je jedním z největších producentů kakaa na světě.

Chov hospodářských zvířat hraje také významnou roli v kamerunském zemědělství. Mezi chovaná zvířata patří skot, kozy, ovce, drůbež (kuřata, kachny) a prasata.

Kamerun má mnoho plantáží, zejména pro pěstování palmového oleje a kaučuku.

Mnoho venkovských obyvatel Kamerunu se stále angažuje v tradičním zemědělství, které zahrnuje pěstování plodin na malých farmách a chov dobytka pro vlastní spotřebu.

 

Těžba surovin:

Kamerun má významné zásoby ropy a plynného plynu. Největším ropným polem v zemi je Tchadské jezero, kde se těží ropa a zemní plyn.

Kamerun je jedním z hlavních afrických producentů dřeva. Těžba dřeva je důležitou ekonomickou činností, a to zejména v deštných pralesích východní a jižní části země.

Banány jsou důležitým produktem kamerunského zemědělství a jsou exportovány do Evropy a dalších regionů.

V Kamerunu se nacházejí zásoby bauxitu, což je surovina používaná k výrobě hliníku.

Kamerun má zásoby diamantů, které se těží v některých regionech země.

Těžba zlata je také prováděna v některých částech Kamerunu.

 

Průmysl:

Těžba a rafinace ropy hrají významnou roli v kamerunském průmyslu. Kamerun má ropné pole na Tchadském jezeře a několik rafinérií, které zpracovávají ropa a zemní plyn.

Kamerun je jedním z hlavních afrických producentů a exportérů dřeva. Dřevozpracující průmysl zahrnuje těžbu dřeva a jeho zpracování na dřevěné výrobky, jako jsou palubky, dýhy a nábytek.

Potravinářský průmysl zahrnuje zpracování potravin, jako jsou banány, kakao, káva, olejová semena a další plodiny.

Textilní průmysl v Kamerunu zahrnuje výrobu oděvů a textilních výrobků pro domácí trh.

Kamerun má zásoby různých minerálů, včetně bauxitu, železné rudy, manganu a zinku. Těžba a hutnictví jsou prováděny, ale mnohdy jsou omezeny nedostatečnou infrastrukturou a investicemi.

Stavebnictví a stavební materiály jsou v poptávce v souvislosti s rychlým růstem městských center, jako je Douala a Yaoundé.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: cestovní ruch, služby, doprava

 

Přírodní a historické zajímavosti: vodopády Ekom Nkam a Lobé, národní parky a rezervace Dja a Lobéké, Kamerunská hora, pohoří Mandara

Kamerun nabízí širokou škálu přírodních krás, včetně tropických deštných pralesů, pohoří, jezer a pobřežních pláží. Mount Cameroon, nejvyšší hora západní Afriky, přitahuje horolezce a turisty.

Savanové oblasti v Kamerunu jsou domovem různých druhů divoké zvěře, včetně slonů, leopardů, lvi a giraf. Národní parky, jako je Waza National Park, jsou ideálním místem pro safari.

Kamerun má krásné pobřežní oblasti s plážemi a možnostmi pro vodní sporty. Město Limbe je známé svými černými písečnými plážemi a pobřežními rekreačními aktivitami.

 

Státní zřízení: prezidentská republika

Hlavním orgánem výkonné moci je prezident, který je hlavou státu a vlády a má rozsáhlé pravomoci. Prezident je volen přímou volbou na sedmileté volební období a může být znovuzvolen pouze jednou. Prezident jmenuje premiéra, který vede vládu, a ministři jsou jmenováni prezidentem na návrh premiéra.

Kamerun je jednotný stát, ale má federální strukturu, která zahrnuje 10 regionů s vlastními guvernéry. Toto uspořádání umožňuje určitý stupeň autonomie regionů v rámci federace.

Legislativní moc je vykonávána dvoukomorovým parlamentem, který se skládá z Národního shromáždění (Assemblée Nationale) a Senátu. Členové Národního shromáždění jsou voleni na pětiletá období, zatímco senátoři jsou voleni na desetiletá období.

Soudní moc v zemi je nezávislá a zahrnuje ústavní soud, soudní dvůr a obecné soudy. Soudní systém je založen na kombinaci civilního práva, zvykového práva a některých aspektů francouzského a anglického práva.

 

Hlavní město: Yaoundé

Nachází se ve střední části země a leží přibližně 250 kilometrů na východ od pobřeží Atlantského oceánu.

Yaoundé bylo původně malou vesnicí a zaznamenává svůj vývoj od kolonizace až po současnost.

Město zůstává významným centrem v Kamerunu a hrálo a stále hraje klíčovou roli v politickém, hospodářském a kulturním životě země.

 

Rozloha: 475 442 km2

 

Počet obyvatel: 29 400 000 (2022)

Kamerun má více než 250 různých etnických skupin. Mezi největší etnické skupiny patří Bamileke, Fulbe (také známí jako Fulani), Duala, Tikar, Ewondo, Beti-Fang, a Bantu. Každá z těchto skupin má svůj vlastní jazyk, kulturu a tradice.

V Kamerunu se mluví více než 250 různými jazyky a dialekty. Oficiálními jazyky jsou francouzština a angličtina, ale také existuje mnoho dalších domorodých jazyků. Francouzština je převažujícím jazykem ve většině země, zatímco angličtina se používá v anglofonních regionech na západě.

Kamerun má rozmanité náboženské společenství. Hlavními náboženstvími jsou křesťanství, islám a tradiční africké náboženství. Křesťanství je široce rozšířené, přičemž katolictví a protestantismus mají silnou přítomnost. Islám je nejrozšířenější v severních regionech země.