MADAGASKAR

Datum vzniku: 26. června 1960

Předkoloniální období: Madagaskar byl osídlen před více než 2 000 lety migranty z jihovýchodní Asie a Afriky. V průběhu tisíciletí vznikla na ostrově řada království a kmenových společenství, včetně království Merina.

Kolonizace: V 17. století začali evropští námořníci, zejména Francouzi, ostrov zkoumat a zakládat obchodní postavení. V 19. století se začala etablovat koloniální přítomnost, a v roce 1897 byl Madagaskar kolonizován Francií.

Nezávislost: Madagaskar získal nezávislost na Francii dne 26. června 1960.

Politický vývoj po nezávislosti: Po získání nezávislosti prošel Madagaskar politickými změnami a konflikty. V prvních letech nezávislosti byla země řízena prezidentem Philibertem Tsiranana, ale později převzal moc prezident Richard Ratsimandrava. Po jeho zavraždění následovalo období politických nepokojů.

Období socialistické vlády: V roce 1975 převzal moc prezident Didier Ratsiraka a uvedl zemi na socialistickou cestu. Během tohoto období byla zrušena soukromá vlastnictví a uplatňovala se centralizovaná ekonomika.

Demokratizace: V 90. letech 20. století prošel Madagaskar demokratickou transformací. V roce 1992 byla přijata nová ústava a konaly se první svobodné volby. Marc Ravalomanana se stal prezidentem a vedl zemi směrem k ekonomickým reformám.

Politická nestabilita: Po několika letech relativní stability následovaly v roce 2009 politické nepokoje a změna režimu. Andry Rajoelina se stal prezidentem v důsledku politické krize.

 

Mezinárodní zkratka: MG

 

Měna: malgašský ariari MGA

Tato měna nahradila předchozí měnu, kterou byl frank, po přechodu na plně nezávislou republiku v roce 1960.

Madagaskarská měna ariary se dělí na menší jednotky zvané iraimbilanja. Bankovky a mince ariary jsou běžně používány v každodenním platbách a transakcích v zemi.

 

Internetová doména: .mg

 

Telefonní předvolba: +261

 

Časové pásmo: GMT +3

 

Geografie:

Madagaskar je ostrovní zemí nacházející se v jihozápadní části Indického oceánu, přibližně 400 km od východního pobřeží afrického kontinentu.

Je to největší ostrov v Indickém oceánu a čtvrtý největší ostrov na světě.

Je známý svým různorodým reliéfem. V centrální části ostrova se nachází vysoké pohoří .Naopak na západním a východním pobřeží jsou nížiny a pobřežní roviny.

Na jihozápadě Madagaskaru leží suchá oblast známá jako “spiny lesy,” kde se nacházejí xerofytní rostliny a pouštní krajina. Na druhém konci ostrova, na východě, se rozkládá deštný prales, který je domovem bohaté biodiverzity.

Má dlouhé pobřeží Středozemního moře, které je známé svými krásnými plážemi a korálovými útesy. Na východním pobřeží jsou také mangrovové lesy.

Na ostrově se nachází několik řek, z nichž nejvýznamnější je řeka Mangoky. Existují také sladkovodní jezera, jako je jezero Alaotra.

 

Nejvyšší vrchol: Maromokotro 2 876 m.n.m.

Maromokotro se nachází ve vysokém pohoří v centrální části ostrova a je součástí masivu Tsaratanana. Toto pohoří je charakteristické nádhernou přírodou, vysokými horami, a krásnými výhledy.

 

Podnebí:

Většina Madagaskaru má tropické podnebí s teplými teplotami po celý rok. Průměrné teploty se pohybují od 20 °C na východním pobřeží po 30 °C na západě a v nížinách.

Madagaskar má výrazná dešťová a suchá období. Na východě je dešťové období obvykle od listopadu do března, kdy na tuto část ostrova přináší dešťové monzunové větry. Na západě probíhá dešťové období od prosince do dubna. Suchá období jsou naopak od května do října.

Monzunové větry hrají významnou roli v podnebí Madagaskaru. V létě přináší vlhký vzduch z Indického oceánu na východní pobřeží, což způsobuje deště a vytváří deštné pralesy. V zimě naopak sušší vzduch přichází ze západu.

Na vyšších horách, jako je masiv Tsaratanana s nejvyšším vrcholem Maromokotro, se nachází zóna věčných sněhových vrcholků, kde může být po celý rok sníh.

 

Fauna a flora :

Madagaskar je známý jako domov lemurových primátů, kteří jsou jedineční pro tento ostrov. Na Madagaskaru žije přes 100 různých druhů lemurových opic, včetně slavného lemuře kata.

Země je také domovem mnoha druhů chameleonů, včetně největšího chameleona na světě, Parsonova chameleona.

Fossa je šelma, která je endemická pro Madagaskar. Je to druh šelmy podobné kuně, která je symbolem ostrova.

Aye-aye ,toto noční lemuří zvíře je známé svým neobvyklým vzhledem a dlouhým prstem, který používá k vyhledávání hmyzu pod kůrou stromů.

Madagaskar je domovem mnoha endemických ptáků, včetně madagaskarského kotvala a běloklauního druha fody.

Země je domovem šesti druhů baobabů, z nichž nejznámější je ale grandidieriho baobab, který má charakteristický vzhled s masivním kmenem a větvemi ve tvaru lahví.

Většina rostlin na Madagaskaru jsou endemické, což znamená, že se vyskytují pouze na tomto ostrově. K mnoha druhům patří orchideje, různé druhy euphorbií a další exotické květiny.

Východní část Madagaskaru je pokryta deštným pralesem, který je domovem mnoha endemických druhů rostlin a živočichů.

V západní části ostrova dominují suché savany s charakteristickými stromy a kaktusy.

Na severozápadním pobřeží Madagaskaru se nacházejí rozsáhlé mangrovové lesy, které jsou důležité pro ekosystém a biodiverzitu této oblasti.

 

Zemědělství:

Rýže je základní potravinou v madagaskarské stravě a je jedním z hlavních plodin. Rýžová pole jsou rozšířena po celém ostrově, a rýže je pěstována jak v nížinách, tak ve vyšších horských oblastech.

Madagaskar produkuje kvalitní kávu, která je vyvážena do zahraničí. Kávové plantáže jsou rozšířeny hlavně na východním pobřeží.

Je jedním z největších producentů vanilky na světě. Vanilkové lusky jsou důležitou komoditou pro export.

Tapioka je další důležitou plodinou, která se pěstuje na Madagaskaru. Z tapioky se vyrábí škrob, který je součástí mnoha tradičních jídel.

Chov dobytka a pastevectví jsou běžné na Madagaskaru. Hovězí maso a koláče jsou oblíbené pokrmy.

Vedle potravinářských plodin se na Madagaskaru pěstují i komodity pro export, jako jsou cukrová třtina, kakaovník a palmový olej.

 

Těžba surovin:

Madagaskar má významné zásoby chromitu, což je důležitá surovina používaná v metalurgii, zejména při výrobě nerezové oceli.

Ilmenit je minerál, ze kterého se extrahuje titanová ruda. Madagaskar je jedním z hlavních světových producentů ilmenitu.

Zlato se těží v různých částech Madagaskaru, a to jak v průmyslovém měřítku, tak i nezávislými těžaři.

Nikl a kobalt ,tyto kovy jsou důležité pro průmyslové aplikace, a Madagaskar má zásoby niklu a kobaltu.

Kromě nerostných surovin je Madagaskar také významným producentem zemědělských produktů, jako jsou vanilka, káva, cacao, kůže a textilie.

Madagaskar je známý svými drahokamy, včetně safírů, rubínů a smaragdů.

Lesní průmysl je významným odvětvím, a proto se na Madagaskaru těží dřevo pro stavebnictví, nábytek a papírenský průmysl.

Vzhledem k velkým mořským vodám v okolí Madagaskaru je rybářství důležitým zdrojem potravy a příjmu pro mnoho obyvatel.

 

Průmysl:

Textilní a oděvní průmysl je jedním z největších průmyslových sektorů na Madagaskaru. Země má několik textilních továren, které vyrábějí oblečení pro export, zejména do Evropy a Spojených států.

Potravinářský průmysl zahrnuje zpracování potravin, výrobu nápojů a dalších potravinových produktů. Výroba kávy, vanilky a koření jsou důležité pro madagaskarskou potravinářskou výrobu.

Stavebnictví a stavební materiály jsou dalším průmyslovým odvětvím, které se rozvíjí v souvislosti s růstem měst a infrastruktury.

Madagaskar má několik elektráren, které využívají různé zdroje energie, včetně hydroelektrické, solární a biomasy.

Tiskový průmysl a média hrají roli v komunikaci a informačním sektoru. Zde se vyrábějí noviny, časopisy a jiná média.

Rybářství je důležitým odvětvím průmyslu na pobřeží Madagaskaru, které je bohaté na mořské zdroje.

Chov dobytka a zpracování masa jsou důležité pro potravinovou produkci a místní trh.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: cestovní ruch, služby

 

Přírodní a historické zajímavosti: národní parky Isalo, Zahamena, Analamazaotra, Tsingy de Bemaraha, pláže, Antananarivo

Madagaskar má několik národních parků a chráněných oblastí, které nabízejí možnosti pro trekking, pozorování divoké zvěře a průzkum unikátních prostředí.

Země nabízí nádherné pláže na východním a západním pobřeží, impozantní baobaby na Avenue des Baobabs a spektakulární vodopády, jako je vodopád Andringitra.

Madagaskar má bohatou kulturu a historii, zahrnující tradiční tance, hudbu, řemesla a historické památky, jako jsou královské paláce.

Díky svým krásným mořským vodám nabízí Madagaskar šnorchlování, potápění, surfování a rybaření.

Návštěvníci mohou ochutnat madagaskarskou kuchyni, včetně místních specialit a tradičního jídla.

 

Státní zřízení: republika

Madagaskar je republikou s poloprezidentským systémem vlády.

Ústava země stanoví, že prezident je hlavou státu a vládce výkonné moci. Prezident je volen všeobecnými volbami na pětileté období a může být znovuzvolen jen jednou. Prezident jmenuje premiéra, který je hlavou vlády a má odpovědnost za řízení vlády a státních záležitostí.

Legislativní moc v Madagaskaru je svěřena dvoukomorovému parlamentu. Parlament se skládá z Národního shromáždění (Assemblée Nationale) a Senátu (Sénat). Poslanci Národního shromáždění jsou voleni v obecních volbách na pětileté období. Senátoři jsou voleni na šest let, přičemž polovina Senátu je obnovována každé tři roky.

Madagaskar má také nezávislou soudní moc, která má za úkol výkon soudní moci a zachování právního řádu. Soudní systém zahrnuje ústavní soud, nejvyšší soud a další soudy včetně regionálních a nižších soudů.

Místní samospráva v Madagaskaru je rozdělena do regionů, provincií, okresů a obcí. Guvernéři regionů jsou jmenováni prezidentem a mají odpovědnost za správu regionu.

 

Hlavní město: Antananarivo

Antananarivo leží na kopci v nadmořské výšce přibližně 1 276 metrů nad mořem, což mu dodává charakteristické kopcovité prostředí. Město má také výhled na okolní údolí a řeku Ikopa.

Nachází se v centrální části ostrova, ve vnitrozemí, a je největším městem v zemi. Antananarivo má bohatou historii, ačkoli jeho původní název zněl “Analamanga.”

Město bylo založeno v 17. století jako opevněná královská osada. Během koloniální éry bylo hlavním městem francouzského Madagaskaru. V současné době je to kulturní a administrativní centrum země.

 

Rozloha: 587 041 km2

 

Počet obyvatel: 28 200 000 (2022)

Hlavními etnickými skupinami na ostrově jsou Merina, Betsileo, Betsimisaraka, Antandroy, Sakalava a mnoho dalších. Každá z těchto skupin má svůj vlastní jazyk, kulturu a tradice.

Většina obyvatel Madagaskaru praktikuje synkretické náboženství, které kombinuje tradiční víry s křesťanstvím nebo islámem. Křesťanství je také velmi rozšířené.

Malgaština je hlavním jazykem, ale francouzština je také široce používána ve vládě a školství.