MOSAMBIK

Datum vzniku: 25. června 1975

Předkoloniální období: Území dnešního Mosambiku bylo osídleno různými etnickými skupinami, včetně Makua a Tsongů. Bylo ovlivněno arabským a perským obchodem, a později portugalskou koloniální expanzí.

16. století: Portugalský průzkumník Vasco da Gama dorazil na mosambické pobřeží a začala portugalská kolonizace. Pobřežní oblasti byly postupně ovládnuty a přeměněny na součást Portugalské východoindické kolonie.

20. století: V průběhu 20. století se začala formovat mosambická národní identita a probíhala bojová snaha o nezávislost.

1962: Vznik Fronty za osvobození Mosambiku (FRELIMO), hnutí bojujícího za nezávislost.

1975: Mosambik získal nezávislost na Portugalsku a stal se lidovou republikou. Samora Machel se stal prvním prezidentem.

1977: Mosambik se prohlásil za socialistickou republiku a začala výrazná kolektivizace ekonomiky.

1980-1990: Mosambik byl zasažen dlouhou a ničivou občanskou válkou mezi vládou FRELIMO a protivládními povstaleckými jednotkami z hnutí RENAMO.

1986: Při letecké nehodě zemřel prezident Samora Machel a byl nahrazen Joaquimem Chissanem.

1992: Byl uzavřen mírový dohoda, ukončující občanskou válku.

1994: Probíhaly první vícestranické volby, v nichž FRELIMO zvítězil.

Po roce 1994: Mosambik se postupně otevřel zahraničním investicím a zahájil hospodářské reformy.

21. století: Mosambik zaznamenal hospodářský růst, zejména v důsledku těžby přírodních zdrojů, jako je ropa a zemní plyn.

 

Mezinárodní zkratka: MZ

 

Měna: mosambický metical MZN

Mosambický metical je dále dělen na menší jednotky nazývané centavos.

Bankovky a mince vydává mosambická centrální banka, která má kontrolu nad měnovou politikou v zemi.

 

Internetová doména: .mz

 

Telefonní předvolba: +258

 

Časové pásmo: GMT +2

 

Geografie:

Mosambik má dlouhé pobřeží Atlantského oceánu, které se táhne po téměř 2 500 kilometrech. Toto pobřeží je známé svými krásnými plážemi a je oblíbeným cílem pro turisty.

Vnitrozemí Mosambiku je převážně rovinaté, ale nachází se zde několik pohoří, včetně pohoří Drakensberg, které tvoří hranici s Jihoafrickou republikou.

Mosambik je protkán řadou řek, z nichž nejvýznamnější je řeka Zambezi, která tvoří severní hranici země. Zambezi je známá svými vodopády, včetně slavných Viktoriiných vodopádů.

V západní části země leží několik jezer, z nichž největším je jezero Niassa, také známé jako jezero Malawi. To je třetím největším jezerem v Africe.

Jižní část Mosambiku je domovem pouště Kalahari, která se rozkládá na území několika zemí.

Mosambik zahrnuje několik souostroví v Indickém oceánu, včetně souostroví Bazaruto a souostroví Quirimbas, které jsou oblíbenými turistickými destinacemi.

 

Nejvyšší vrchol: Monte Binga 2 436 m.n.m.

Nejvyšším vrcholem Mosambiku je vrchol Monte Binga, který je součástí pohoří Drakensberg.

Monte Binga se nachází na hranici s Zimbabwe.

 

Podnebí:

Pobřežní oblasti Mosambiku, které leží na jihovýchodním pobřeží Indického oceánu, mají tropické klima s vysokou vlhkostí. Tato oblast je charakterizována horkými a vlhkými léty a mírnými zimami. Deštivé období trvá od listopadu do dubna, kdy dochází k vydatným dešťům, zatímco sušší období je od května do října.

Vnitrozemí Mosambiku má spíše suché a teplé klima. Tato oblast má výraznější roční období s deštěm a suchem. Deštivé období trvá od listopadu do března, zatímco suché období přichází od dubna do října.

Pohoří Drakensberg, nacházející se na jižní hranici Mosambiku, má chladnější klima s mírnými léty a chladnými zimami. V této oblasti může být také více srážek.

Údolí řeky Zambezi na severu země má horké a suché podnebí s výraznými letními dešti.

Klima na mosambických ostrovech v Indickém oceánu je tropické s mírnějšími teplotami a vysokou vlhkostí. Deštivé období se zde obvykle shoduje s pobřežními oblastmi.

 

Fauna a flora :

Mosambik je jednou z posledních bašt afrických slonů. Země má několik chráněných oblastí, kde lze pozorovat tyto majestátní tvory.

Má také populaci lvů, a to zejména v národních parcích a rezervacích.

Různé druhy krokodýlů obývají řeky a vodní cesty Mosambiku, včetně Nilského krokodýla.

Země se snaží chránit ohrožené druhy nosorožců, jako je nosorožec černý.

Mosambik je rájem pro ornitology a má bohatou populaci ptáků. Viktoriiny vodopády jsou oblíbeným místem pro pozorování ptáků.

V pobřežních vodách Mosambiku žije mnoho druhů delfínů a žraloků, což činí tuto oblast atraktivní pro potápěče a milovníky mořského života.

Severní část Mosambiku zahrnuje deštné pralesy a tropické lesy. Tyto oblasti jsou domovem mnoha druhů vzácných rostlin a stromů.

Vnitrozemí Mosambiku je převážně savanovitým krajinou s trávou a stromy. Zde najdeme stromy, jako je akácie a baobab, které jsou charakteristické pro africkou krajinu.

Pobřežní oblasti Mosambiku zahrnují mangrovníky a další rostliny přizpůsobené slanému prostředí.

Mnoho domorodých kmenů v Mosambiku využívá místní rostliny pro léčebné účely a rituální praktiky.

 

Zemědělství:

Mezi hlavní plodiny pěstované v Mosambiku patří kukuřice, maniok, rýže, cukrová třtina, sezam, arašídy a batáty. Kromě toho se pěstuje i káva, bavlna a kakao.

Některé plodiny, jako je cukrová třtina, káva, čaj a arašídy, se pěstují pro export.

Zemědělství v Mosambiku je závislé na deštivém období, které trvá od listopadu do března. Tento období je klíčové pro růst plodin.

Rybolov je dalším důležitým zdrojem potravy a příjmů pro mnoho obyvatel Mosambiku. Země má rozsáhlé pobřeží, což umožňuje rybolov v Atlantském oceánu a Indickém oceánu.

I přes bohatství zemědělských zdrojů čelí Mosambik výzvám spojeným s chudobou a nerovností. Mnoho malých farmářů nemá přístup k moderním zemědělským technikám a infrastruktuře.

 

Těžba surovin:

Mosambik má značné rezervy ropy a zemního plynu v regionu Rovuma v severní části země. Těžba a export ropy a zemního plynu jsou klíčovými faktory v rozvoji mosambické ekonomiky.

Země má rozsáhlé zásoby uhlí, zejména v provincii Tete na severu země. Těžba uhlí se stává stále významnější a Mosambik začíná exportovat uhlí na mezinárodní trhy.

Mosambik je známý pro těžbu drahokamů, zejména rubínů. Několik dolů těží drahokamy a přispívá k exportu drahých kamenů.

Má značné zásoby titanového oxidu, který se používá v různých průmyslových odvětvích, včetně výroby pigmentů, plastů a kosmetiky.

Lesnictví je důležitým odvětvím v Mosambiku, a to jak pro místní spotřebu, tak pro export. Dřevní průmysl zahrnuje těžbu dřeva a výrobu dřevního materiálu.

Mosambik má zásoby různých kovových rud, včetně železa, manganu, bauxitu a zlata. Těžba těchto rud může potenciálně posílit průmyslový sektor země.

 

Průmysl:

Těžba a zpracování ropy a zemního plynu patří mezi nejdůležitější průmyslové odvětví v Mosambiku. Země má značné rezervy ropy a zemního plynu v regionu Rovuma na severu.

Těžba uhlí se stává stále důležitějším průmyslovým odvětvím v Mosambiku, zejména v provincii Tete.

Rostoucí ekonomika vyžaduje rozvoj infrastruktury, včetně silnic, přístavů, letišť a energetických zařízení.

Zpracovatelský průmysl v Mosambiku zahrnuje potravinářský průmysl, výrobu nápojů, textilní a oděvní průmysl, chemický průmysl a další odvětví. Tento sektor pomáhá vytvářet pracovní místa a přidávat hodnotu místním výrobkům.

Dobytčářství a zemědělství hrají důležitou roli v ekonomice Mosambiku. Zahrnují chov dobytka, produkci masa a mléka, a zpracování zemědělských produktů.

Lesnictví a dřevozpracující průmysl jsou důležitými odvětvími v Mosambiku, zejména v souvislosti s vývozem dřeva a dřevního materiálu.

Rybolov je významným průmyslovým odvětvím v Mosambiku díky jeho rozsáhlým pobřežním vodám. Rybolov poskytuje potravu i příjmy mnoha obyvatelům.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: cestovní ruch, doprava, služby

 

Přírodní a historické zajímavosti: Inhambane, Maputo, ostrovy Mosambik a Bazaruto, národní parky Gorongosa a Niassa, pláže

Mosambik má dlouhé pobřeží Atlantského a Indického oceánu, což znamená, že nabízí nádherné pláže s bílým pískem, křišťálově čistým mořem a příležitostmi k potápění a šnorchlování.

Má řadu národních parků a chráněných oblastí, jako je Parc National de Gorongosa, Réserve spéciale de Maputo a Bazaruto National Park, kde můžete pozorovat divokou zvěř, včetně slonů, lvů, leopardů a vzácných ptáků.

Země je jednou z nejlepších destinací pro potápěče na světě. Pobřežní oblasti jsou známé pro své korálové útesy, což přináší jedinečnou možnost pozorovat různorodý mořský život, včetně žraloků, delfínů a pestrobarevných ryb.

V Mosambiku naleznete i historické a kulturní poklady, jako jsou koloniální města, trhy, řemeslné výrobky a tradiční vesnice.

Ostrov Bazaruto je krásný ostrovský národní park nabízí luční pláže, duny a možnost pozorování velryb, což ho činí oblíbeným cílem pro turisty.

 

Státní zřízení: republika

Mosambik je republikou s parlamentním systémem vlády a vícestranickým politickým systémem. Základním dokumentem, který určuje státní zřízení, je ústava Mosambiku, která byla přijata v roce 2004.

V Mosambiku má prezident rozsáhlé pravomoci a je hlavou státu a vlády. Je volen přímou volbou občanů na pětileté volební období. Prezident jmenuje vládu a má pravomoc řídit výkonnou moc.

Mosambický parlament se nazývá Národní shromáždění (Assembleia da República) a skládá se ze 250 členů volených na pětileté období. Parlament má pravomoci v zákonodárném procesu, včetně schvalování zákonů a kontrolní role vůči výkonné moci.

Soudní moc v Mosambiku je nezávislá a soudní systém zahrnuje ústavní soud, vrchní soud, regionální soudy a další soudy. Ústavní soud má pravomoc dohlížet na soulad zákonů a aktů výkonné a zákonodárné moci s ústavou.

 

Hlavní město: Maputo

Nachází se na jihovýchodním pobřeží Mosambického průlivu, nedaleko hranic s Jihoafrickou republikou a Eswatini.

Maputo bylo založeno portugalskými osadníky na konci 18. století a během koloniální éry bylo známo jako Lourenço Marques. Po získání nezávislosti Mosambiku v roce 1975 bylo přejmenováno na Maputo.

 

Rozloha: 801 590 km2

 

Počet obyvatel: 31 700 000 (2022)

Mosambik má velmi různorodé etnické a jazykové složení. Největšími etnickými skupinami jsou Makua, Tsonga, Lomwe, Shona, Sena a další.

Portugalský je oficiálním jazykem Mosambiku a je vyučován ve školách a používán ve veřejné správě a médiích. Nicméně veřejnost používá také několik místních jazyků, jako je Makua, Tsonga, Lomwe, Sena a další.

V Mosambiku převládá křesťanství, přičemž katolická církev má velkou přítomnost. Existuje také významná muslimská menšina, zejména v severních částech země.

Zdravotní péče je v Mosambiku základním problémem, ačkoli existují snahy o její zlepšení. Země se potýká s infekčními chorobami, včetně malárie, HIV/AIDS a tuberkulózy.