ÁZERBÁJDŽÁN

Datum vzniku: 18. října 1991

7. století: Islám se stává dominujícím náboženstvím na území Ázerbájdžánu.

9. století: Ázerbájdžán se stává součástí Abbásovského chalífátu.

11. století: Turecké dynastie, jako Seldžukové, ovládají oblast.

13. století: Mongolská invaze a tatarská nadvláda.

16. století: Safíovská dynastie zakládá Safíovskou říši a přijímá ší’itský islám.

18. století: Konflikty s Osmanskou říší a Ruským impériem vedou k rozdělení Ázerbájdžánských khanátů mezi oběma mocnostmi.

1918: Vyhlášení První Ázerbájdžánské republiky po rozpadu Ruského impéria.

1920: Ázerbájdžán je obsazen Rudou armádou a později se stává součástí Sovětského svazu.

1991: Vyhlášení nezávislosti Ázerbájdžánské republiky po rozpadu Sovětského svazu.

1988-1994: Konflikt s Arménií o oblast Náhorního Karabachu, vedoucí k válce.

1994: Mírová dohoda o ukončení konfliktu v Náhorním Karabachu.

2000s: Růst ázerbájdžánské ekonomiky díky těžbě ropy a zemního plynu.

 

Mezinárodní zkratka: AZ

 

Měna: ázerbájdžánský manát  (AZN)

Tato měna byla zavedena v roce 1992 po rozpadu Sovětského svazu a získání nezávislosti Ázerbájdžánem. Manat je dále rozdělen do menších jednotek, včetně qəpiků.

 

Internetová doména: az

 

Telefonní předvolba: +994

 

Časové pásmo: GMT +4 (GMT )

 

Geografie:

Severní část Ázerbájdžánu je domovem Kavkazských hor, které tvoří přirozenou hranici mezi Ázerbájdžánem a Ruskem. Tento horský region zahrnuje několik vysokých vrcholů, včetně hor Gruzie, které dosahují nadmořské výšky přes 4 000 metrů.

Východní část země zahrnuje region známý jako Náhorní Karabach, který byl dlouho předmětem konfliktu s Arménií.

Na východě Ázerbájdžánu leží Kaspické moře, největší uzavřené moře na světě. Ázerbájdžán má přístup k moři a má několik přístavů, včetně hlavního přístavu v Baku.

ižní a východní část země jsou charakterizovány nížinami a stepemi, které jsou vhodné pro zemědělství a pastevectví.

ihozápadní část Ázerbájdžánu je domovem pouštního regionu. Zde se nachází známá Ázerbájdžánská poušť, která má suché a aridní klima.

Jezero Sevan, nacházející se na severozápadě země, je populárním rekreačním místem. Oblast kolem jezera nabízí krásné scenérie a turistické atrakce.

Ázerbájdžán má několik řek a jezer, které hrají důležitou roli v zemědělství a vodních zdrojích. Největšími řekami jsou Kura a Araks.

 

Nejvyšší vrchol: Bazardüzü 4 485 m

Bazardüzü je součástí Kavkazských hor a nachází se v severní části země poblíž hranic s Ruskem a Gruzií.

 

Podnebí:

Vnitrozemí Ázerbájdžánu, zejména oblasti kolem Baku a střední části země, má kontinentální podnebí s horkými léty a chladnými zimami. Průměrné teploty v létě mohou přesáhnout 30°C, zatímco v zimě může klesnout pod bod mrazu.

Pobřežní oblasti kolem Kaspického moře mají mírnější klima s mírnými lety a mírnými zimami. Průměrné teploty jsou v létě kolem 25-30°C a v zimě kolem 0-5°C.

Severní část Ázerbájdžánu, včetně Kavkazských hor, má vysokohorské klima. Zde jsou chladnější teploty po celý rok a v zimě mohou teploty klesnout pod bod mrazu.

Jihozápadní část země, včetně Ázerbájdžánské pouště, má pouštní klima s horkými lety a málo srážek. Teploty v létě mohou dosáhnout více než 40°C.

Východní část země, včetně regionu Náhorní Karabach, má podobné klima jako vnitrozemí s teplými léty a studenými zimami.

Srážkové vzory v Ázerbájdžánu jsou různorodé. Některé oblasti, zejména horské regiony, mají více srážek, zatímco jiné, jako je poušť v jihozápadní části, jsou velmi suché.

Baku a okolní oblasti jsou náchylné k silným větrům, včetně větrů z Kaspického moře.

 

Fauna a flora :

V nížinách a stepích se vyskytují různé trávy a keře, jako je pýřitá tráva (Stipa pulcherrima), kavyl (Festuca valesiaca) a sladký jetel (Melilotus officinalis).

V Kavkazských horách a jiných horských oblastech rostou vzácné druhy rostlin, včetně edelweiss (Leontopodium alpinum), různých druhů orchidejí a horských kyprejí (Cypripedium calceolus).

V jihozápadním Ázerbájdžánu v oblasti Ázerbájdžánské pouště rostou xerofytní druhy rostlin, které jsou přizpůsobeny suchým podmínkám, jako jsou kaktusy a agáve.

V některých horských oblastech jsou lesy s dřevinami, jako je buk, habr, dub a smrk.

Ázerbájdžán je významným místem pro migrační ptáky, zejména na pobřeží Kaspického moře. Vyskytují se zde druhy jako pelikán kadeřavý, volavka bílá a labuť velká.

Mezi savce patří divoká prasata, vlci, lišky, rysy, zajíci, a srnci. V horách žijí také divoké kozy a kamzíci.

Kaspické moře je domovem mnoha druhů ryb, včetně jesetera, jesetera perského a kapra kaspického.

V různých částech země žijí hadi, jako je kobylka černokrká a zmije obecná. Na pobřeží Kaspického moře žijí plazi, jako je kareta obecná.

 

Zemědělství:

V zemědělství Ázerbájdžánu se pěstují různé plodiny, včetně obilovin (pšenice, ječmen, rýže), bavlny, tabáku, slunečnic a hroznových vín.

emě je známá svou produkci ovoce, jako jsou granátová jablka, fíky, hrušky, jablka a višně. Ovoce se pěstuje v různých částech země, včetně regionu Goychay, který je proslulý produkci granátových jablek.

Ázerbájdžán má dlouhou tradici vinařství a produkci vína.

Chov dobytka, ovcí, koz a drůbeže je běžným zemědělským odvětvím.

Díky Kaspickému moři má Ázerbájdžán bohaté rybářské zdroje. Rybářství zahrnuje chytání ryb jako jeseter, karas, jeseter perský a kapr.

Produkce medu a pistácií je také významným odvětvím v zemědělství Ázerbájdžánu.

Ázerbájdžán čelí některým výzvám v zemědělství, jako jsou problémy se suchem v některých oblastech, potřeba modernizace infrastruktury a ochrana půdy před erozí.

 

Těžba surovin:

Těžba ropy a zemního plynu je jedním z nejvýznamnějších hospodářských odvětví v Ázerbájdžánu. Země má bohaté zásoby ropy a zemního plynu v Kaspickém moři a na souši. Hlavním těžebním a rafinérským centrem je Baku, které má dlouhou historii v těžbě ropy.

Ázerbájdžán má významné zásoby bauxitu, což je surovina používaná k výrobě hliníku. Těžba bauxitu probíhá především v oblasti Ganja-Gazakh.

V některých horských oblastech Ázerbájdžánu se nachází železná ruda, která je těžena pro výrobu železa a oceli.

Výskyt mědi je také významným aspektem těžby surovin. Měď se získává z různých ložisek v zemi.

Ázerbájdžán je známý pro těžbu drahých kamenů, zejména diamantů. Diamantový důl v oblasti Gahcho Kuh je jedním z největších diamantových dolů na světě.

Těžba soli má dlouhou historii v Ázerbájdžánu, a to zejména v oblasti Kura-Araks.

íra se těží ze zásob nacházejících se v některých oblastech, včetně regionu Talysh.

 

Průmysl:

Těžba, rafinace a zpracování ropy jsou klíčovými průmyslovými odvětvími v Ázerbájdžánu. Země má bohaté zásoby ropy v Kaspickém moři a na souši.

Ázerbájdžán má také zásoby zemního plynu a je významným producentem a exportérem tohoto paliva. Zemní plyn se těží a exportuje do různých zemí v regionu, včetně Turecka a Evropy.

Kromě rafinace ropy zahrnuje průmysl výrobu různých chemických produktů, včetně hnojiv, plastů a dalších chemických látek.

Ázerbájdžán má některé zdroje železné rudy a mědi, a proto má také metalurgický průmysl, který zpracovává tyto suroviny.

Produkce elektřiny je významným průmyslovým odvětvím, které zahrnuje výrobu elektřiny z různých zdrojů, včetně ropy, zemního plynu a obnovitelných zdrojů energie.

Průmysl stavebních materiálů zahrnuje výrobu cementu, cihel, skla a dalších materiálů potřebných pro stavební projekty.

Výroba potravin a nápojů je důležitým průmyslovým odvětvím včetně zpracování potravin, výroby nápojů a dalších potravinářských produktů.

 

Služby a ostatní sektory ekonomiky: doprava ropovody a plynovody z Asie do Evropy

 

Přírodní a historické zajímavosti: historické centrum Baku, Gobustanská archeologická rezervace, Palác chrámů ve městě Seki, Kavkaz

Pobřeží Kaspického moře nabízí krásné pláže, rekreační aktivity a vodní sporty.

Hory v severní části země jsou atraktivní pro horolezce, turisty a milovníky přírody. Kavkazské hory nabízejí krásné scenérie, turistické trasy a možnosti pro outdoorové aktivity.

Ázerbájdžán má mnoho muzeí, galerií a historických památek, které ukazují bohatství kulturního dědictví země. Mezi ně patří Národní historické muzeum, Národní muzeum tapisérií a výstavy věnované ázerbájdžánské kultuře a umění.

Různé kulturní a sportovní akce jsou organizovány po celý rok. Mezi ně patří například Baku City Circuit, kde se koná závod Formule 1, a také různé festivaly a koncerty.

Ázerbájdžán má také lázeňská města, jako je Naftalan, která jsou známá svými léčebnými lázněmi a wellness centry.

Ázerbájdžánská kuchyně nabízí bohaté chuťové zážitky, včetně různých druhů masa, pečiva a koření.

 

Státní zřízení: prezidentská republika

Prezident má rozsáhlou exekutivní pravomoc a je zvolený v pravidelných prezidentských volbách na pětileté období. V zemi existuje systém více stran, ale dominantní politickou silou je vládnoucí strana, která často získává výraznou většinu hlasů ve volbách.

Legislativní moc náleží jednokomorovému národnímu shromáždění, známému jako Milli Majlis, které má pravomoc přijímat zákony a záležitosti v oblasti zahraniční politiky. Členové Milli Majlis jsou voleni ve všeobecných volbách na pětileté období.

Soudní moc je nezávislá a zahrnuje ústavní soud, nejvyšší soud a další soudy, které zajistily dodržování zákona v zemi.

 

Hlavní město: Baku

Nachází se na pobřeží Kaspického moře.

První zmínky o Baku pocházejí z antických dob. Město bylo známé pod různými názvy a bylo osídleno různými kulturami, včetně Sarmatů a Médů.

Baku bylo dobyto Osmanskou říší a později se stalo součástí říše Seldžuků. V této době byly postaveny některé historické budovy, jako je Palác Širvanských šáhů.

 

Rozloha: 86 600 km2

 

Počet obyvatel: 10 170 000 (2022)

Největší etnickou skupinou v Ázerbájdžánu jsou Ázerbájdžánci, kteří tvoří většinu obyvatelstva a jsou turkického původu. Kromě Ázerbájdžánců žijí v zemi také menší etnické skupiny, jako jsou Rusové, Arméni, Gruzínci, Lezgové a další.

Islám hraje v Ázerbájdžánu významnou roli, a to zejména sunnitský islám. Existuje také menšina šíitských muslimů.

Oficiálním jazykem v Ázerbájdžánu je ázerbájdžánština, která patří do turkické jazykové rodiny. Ruština byla dříve také široce používaným jazykem, ale postupně ztratila na významu.

V důsledku konfliktu v Náhorním Karabachu došlo k vnitřní migraci obyvatelstva. Mnoho lidí bylo nuceno opustit své domovy a hledat bezpečí v jiných částech země.

Ázerbájdžán má vysokou míru gramotnosti a poskytuje bezplatné vzdělání na základní a střední úrovni. V zemi existuje také několik vysokých škol a univerzit.