INDONÉSIE

Datum vzniku: 17. srpna 1945

Kolonizace: V 16. století začali evropští kolonialisté, především Portugalci a Nizozemci, získávat kontrolu nad částmi Indonésie a zakládat kolonie.

Druhá světová válka: Během druhé světové války byla Indonésie okupována japonskými vojsky, což vedlo ke krvavým bojům.

Vyhlášení nezávislosti: Po skončení druhé světové války vyhlásila Indonésie 17. srpna 1945 svoji nezávislost. Následovaly roky bojů o nezávislost, které skončily uznáním nezávislosti Nizozemskem v roce 1949.

Období Soekarna: Prvním prezidentem Indonésie se stal Sukarno, který stál v čele země až do roku 1967. Jeho vláda byla poznamenána politickými konflikty a ekonomickými problémy.

Období Soeharto: V roce 1967 byl Sukarno nahrazen generálem Soehartem, který vládl až do roku 1998. Jeho éra byla charakterizována autoritativní vládou a hospodářským růstem, ale také lidskými právy porušeními a korupcí.

Reformy a demokratizace: Po pádu Soehartovy vlády v roce 1998 začala Indonésie proces politických a hospodářských reforem. Země se stala demokratickou republikou.

 

Mezinárodní zkratka: ID

 

Měna: indonéská rupie  (IDR)

Měna je dále dělena na menší jednotky, jako jsou rupie a seny.

Platidla v rupiích jsou běžně k dispozici v bankovkách a mincích.

 

Internetová doména: .in

 

Telefonní předvolba: +62

 

Časové pásmo: GMT +7, + 8 a +9

 

Geografie:

Indonésie se skládá z více než 17 000 ostrovů, z nichž největší jsou Jáva, Sumatra, Kalimantan (Borneo), Sulawesi a Nová Guinea. Jáva je nejlidnatějším ostrovem a má hlavní město Jakarta.

Indonésie zahrnuje mnoho hor a pohoří. Východní část země je domovem Himálají, kde se nachází nejvyšší hora Indonésie a jihovýchodní Asie, Puncak Jaya (Carstensz Pyramid), dosahující výšky přes 4 800 metrů nad mořem.

Země leží na tzv. Ohnivém kruhu, což je oblast s vysokou vulkanickou aktivitou , má více než 130 aktivních sopek, což ji činí jednou z nejvíce sopečně aktivních oblastí na světě.

Indonésie má mnoho řek a jezer, které hrají důležitou roli v zemědělství a dopravě. Nejdelší řeka v zemi je Kapuas na ostrově Kalimantan.

Má tropické klima s vysokými teplotami po celý rok.

Díky svému ostrovnímu charakteru má Indonésie rozsáhlé pobřeží s krásnými plážemi a korálovými útesy.

 

Nejvyšší vrchol: Puncak Jaya 4 884 m.n.m.

Tento vrchol se nachází na ostrově Nová Guinea, který je rozdělen mezi Indonésii a Papuu Novou Guineu. Puncak Jaya.

A je součástí národního parku Lorentz.

 

Podnebí:

Většina Indonésie má tropické podnebí s vysokými teplotami po celý rok. Toto podnebí se vyznačuje vysokou teplotou vzduchu a vysokou vlhkostí. Průměrné teploty se pohybují od 24°C do 33°C.

Některé oblasti Indonésie, jako například jižní část ostrova Jáva a Bali, mají subtropické podnebí.

Indonésie je známá svými aktivními sopkami, které mohou mít vliv na místní klima. Výbuchy sopků mohou vést k dočasným změnám v podnebí, včetně poklesu teploty v okolí sopek a znečištění ovzduší.

Indonésie má rozsáhlé pobřeží a je obklopena oceány, což má vliv na místní mikroklima.

 

Fauna a flora :

Indonésie je domovem orangutanů, což jsou velcí primáti. Nejznámějším místem pro pozorování orangutanů je na ostrově Sumatra a na Borneu.

Tygr sumaterský je kriticky ohrožený druh, který obývá ostrov Sumatra. Jedná se o jednoho z nejvzácnějších velkých kočkovitých šelem na světě.

Komodošti varani, kteří obývají Komodo a další ostrovy v Indonésii, jsou největšími ještěrky na světě.

ndonésie je rájem pro ornitology, protože má bohatou avifaunu. Zde se nacházejí různé druhy ptáků, včetně papoušků, krále králů, hravcovitých ptáků a dalších.

Indonéské vody jsou domovem rozmanitých druhů mořského života, včetně různých druhů korálů, ryb, želv a žraloků.

Indonésie má rozsáhlé pralesy, včetně deštných pralesů na ostrově Borneo a Sumatra.

Indonésie má bohatou květennou floru, včetně mnoha druhů orchidejí.

Palmy jsou také běžné v Indonésii a poskytují palmový olej, který je důležitým produktem pro ekonomiku země.

Indonésie je známá svou produkcí kávy a koření, včetně kávovníků Arabica a Robusta, a koření jako je hřebíček a skořice.

Lotosové květy jsou význačnou součástí indonéské kultury a jsou často spojovány s duchovním významem.

 

Zemědělství:

Rýže je hlavní plodinou v indonéském zemědělství a tvoří základní potravinu pro většinu obyvatelstva.

Palmy, zejména olejové palmy, jsou důležité pro indonéskou ekonomiku.

Indonésie je také významným producentem kávy a čaje. Káva zahrnuje odrůdy Arabica a Robusta a je vysoce ceněná pro svou kvalitu.

Zemědělství v Indonésii zahrnuje také pěstování koření jako je hřebíček, skořice a kurkuma. Dále jsou pěstovány exotické plody jako durian, mangy, ananasy a další.

Tabák je důležitou plodinou pro indonéský zemědělský průmysl. Indonésie produkuje jak listový tabák pro kouření, tak tabák pro žvýkání.

Rybolov hraje důležitou roli v zásobování obyvatelstva mořskými potravinami.

 

Těžba surovin:

Indonésie je jedním z největších světových producentů uhlí. Tato surovina se těží především na ostrovech Sumatra a Kalimantan (Borneo) a je využívána jak pro vnitrostátní spotřebu, tak pro export.

Indonésie má také významné zásoby ropy a zemního plynu. Těžba a těžební průmysl jsou klíčovými odvětvími indonéské ekonomiky.

Indonésie má rozsáhlé lesy a je jedním z hlavních světových producentů dřeva. Těžba dřeva je však spojena s problémy odlesňování a ilegálního kácení, což má negativní dopad na životní prostředí.

V Indonésii se těží různé důležité kovy a rudy, včetně bauxitu (pro výrobu hliníku), mědi, niklu a zlata.

Indonésie je také producentem různých druhů kamenů a vápence, které se využívají v stavebnictví a průmyslu.

Špalíček (palmové dřevo) se těží pro výrobu palmového oleje, což je důležitý produkt indonéského zemědělství.

Země má značné zásoby zlata a těžba zlata je prováděna na několika místech v zemi.

 

Průmysl:

Textilní a oděvní průmysl patří k tradičním odvětvím v Indonésii. Země vyrábí různé textilní výrobky, včetně oblečení, obuvi a textilního zboží, které jsou vyváženy do různých částí světa.

V Indonésii se vyrábějí elektronické spotřebiče, komponenty a elektronika pro vnitřní trh a export.

Potravinářský průmysl je důležitým odvětvím indonéského průmyslu. Zahrnuje zpracování potravin, včetně výroby potravinových výrobků, nápojů a cukrovinek.

Těžký průmysl v Indonésii zahrnuje výrobu oceli, cementu a chemických produktů.

Indonésie má rozsáhlý petrochemický průmysl, který zahrnuje rafinace ropy a výrobu petrochemických produktů.

Dřevozpracující průmysl je spojen s těžbou a zpracováním dřeva. Indonésie vyrábí dřevěné výrobky pro export, včetně nábytku a stavebního materiálu.

 

Služby a ostatní sektory ekonomiky: cestovní ruch, IT sektor, telekomunikace

 

Přírodní a historické zajímavosti: chrámy Prambanan, Borobudur, sopky Kerinci, Bromo, národní parky Komodo, Lorentz, Ujung Kulon, Betung Kerihun, Berbak, Západní Bali, Bunaken

Indonésie má nespočet pláží a ostrovů, které nabízejí nádherný pobyt na slunci a moři. Oblast Bali je známá svými bílými písčitými plážemi a je jedním z nejoblíbenějších turistických cílů.

Indonésie má nádherné přírodní krásy, včetně deštných pralesů, korálových útesů, sopek a krásných jezer.

Indonésie má bohatou kulturu a historii. Navštivte tradiční vesnice, chrámy, paláce a kulturní akce, abyste se seznámili s bohatou kulturní dědictvím země.

Bali je nejoblíbenější turistickou destinací v Indonésii. Je známý svou krásnou přírodou, plážemi, surfováním, bohatou kulturou a luxusními letovisky.

Město Ubud na Bali je známé svou kulturní scénou, tradičními uměleckými díly, rýžovými terasami a relaxačními aktivitami.

Ostrov Komodo je domovem komodošských varanů, což jsou největší ještěrky na světě. Tento ostrov přitahuje dobrodruhy a milovníky přírody.

 

Státní zřízení: prezidentská republika

Indonésie je prezidentskou republikou, kde prezident je hlavou státu a vlády. Prezident je volen všeobecným volebním právem na pětileté období a může být zvolen maximálně na dvě po sobě jdoucí volební období.

Indonéský parlament se nazývá Lidové zastupitelstvo (Dewan Perwakilan Rakyat – DPR). Má dvě komory: Dolní komoru, která má 575 členů volených na pětileté období, a Horní komoru, známou jako Lidová rad.

Indonéský soudní systém je nezávislý na vládě a prezidentovi. Nejvyšším soudem je Ústavní soud, který dohlíží na dodržování ústavy a zákona.

 

Hlavní město: Jakarta

Nachází se na severním pobřeží ostrova Jáv.

Jakarta má bohatou historii, která sahá až do období nizozemské kolonizace, kdy byla známá jako Batávie. Po získání nezávislosti Indonésie v roce 1945 se stala hlavním městem země a byla přejmenována na Jakarta.

 

Rozloha: 1 991 440 km2

 

Počet obyvatel: 275 000 000 (2022)

Jakarta je etnicky rozmanité město s přítomností různých indonéských etnických skupin, včetně Javanů, Sundanézců, Bétawců a etnických menšin.

Islam je dominantním náboženstvím v Jakartě a v celé Indonésii. Město má mnoho mešit a islámských institucí. Kromě islámu jsou zde také komunity křesťanů, buddhistů, hinduistů a dalších náboženských skupin.

Oficiálním jazykem v Jakartě a celé Indonésii je indonéština (bahasa Indonesia). Nicméně mnoho lidí v Jakartě také hovoří v regionálních jazycích a některé komunity mluví také anglicky.