IRÁK

Datum vzniku: 3. říjen 1932

16. století: Osmanská říše ovládla území, které dnes tvoří Irák.

20. století: Během první světové války bylo území Iráku obsazeno Brity. Po válce bylo území Iráku uznáno britským mandátem Společnosti národů.

1932: Irák získal nezávislost na britském mandátu a stal se královstvím.

1958: Irácká revoluce svrhla krále a nastolila republiku.

1968: Ba’athistická strana převzala moc v Iráku.

1980-1988: Začala Irácko-íránská válka, která trvala osm let a měla ničivý dopad na zemi.

1990-1991: Irák obsadil Kuvajt, což vedlo k První válce v Zálivu, kde mezinárodní koalice, vedená Spojenými státy, osvobodila Kuvajt od irácké okupace.

2003: Druhá válka v Zálivu vedla ke svržení Saddáma Husajna americkou invazí a začátkem období politické nejistoty a násilí.

2011: Americké vojska stáhla z Iráku.

2014: Islámský stát (ISIS) obsadil části Iráku, což vyvolalo další konflikty a boje proti terorismu.

 

Mezinárodní zkratka: IRQ

 

Měna: irácký dinár  (IQD)

Irácký dinár se dělí na menší jednotky, jako jsou filsy.

Mezi lety 2003 a 2021 prošel irácký dinár několika revalvováními a devalvováními, což mělo dopad na jeho hodnotu na mezinárodním trhu.

 

Internetová doména: .iq

 

Telefonní předvolba: +964

 

Časové pásmo: GMT +3

 

Geografie:

Irák leží v jihozápadní části Asie na východním břehu řeky Eufrat a Tigris. Sousedí s několika zeměmi, včetně Turecka, Íránu, Kuvajtu, Saúdské Arábie, Jordánska a Sýrie.

Eufrat a Tigris jsou dvěma hlavními řekami, které protékají Irákem.

V západní části Iráku se nachází poušť Al-Džazíra, která tvoří součást širší pouště Mezopotámie.

V severní části Iráku se nacházejí horské oblasti, včetně pohoří Kurdistán a Zagros.

Irák má krátké pobřeží na Perském zálivu, které měří asi 58 kilometrů. Přístavy jako Basra jsou důležité pro obchodní aktivity země.

V jižní části Iráku se nachází mnoho mokřadů a bažin, které jsou domovem různých druhů ptáků a zvířat. Největší jezero v zemi je Hammar, které leží poblíž irácko-íránské hranice.

 

Nejvyšší vrchol: Cheekha Dar 3611 m.n.m.

Nachází v pohoří Zagros na severu země a a je součástí horského regionu, který tvoří přirozenou hranici mezi Irákem a Íránem.

 

Podnebí:

Irák má většinou suché klima s nízkými srážkami, což ho činí velmi suchým místem. Letní teploty v jižních částech země mohou často přesahovat 40 stupňů Celsia, zatímco v zimě jsou mírnější.

Léta v Iráku jsou dlouhá a horká, s teplotami stoupajícími na vrcholu v létě. Města jako Bagdád mohou být během letních měsíců velmi horká.

Zimy jsou obvykle mírné a chladné, s teplotami, které se pohybují od mírných po chladné, v závislosti na konkrétní oblasti.

Severní část Iráku, zejména horské oblasti v pohoří Zagros, zažívají mírnější a vlhčí podnebí s vyššími srážkami.

V jižní části Iráku se nachází rozsáhlé pouště a pouštní oblasti, kde srážky jsou minimální a klima je extrémně suché a horké.

rák je závislý na vodních tocích řek Eufrat a Tigris, které jsou klíčovými zdroji vody pro zavlažování zemědělských ploch.

 

Fauna a flora :

V pouštních oblastech jižního Iráku, jako je poušť Al-Džazíra, můžete najít zvířata, která se dobře přizpůsobila suchým podmínkám. Mezi ně patří arabské velbloudy, gazely, píseční hadi a různé druhy ještěrek.

Irák je domovem mnoha druhů ptáků, včetně migrujících ptáků, kteří přicházejí na zimní přezimování. Mezi tyto ptáky patří orli, sokoli, ibisy a kormoráni.

Díky řekám Eufrat a Tigris je Irák bohatý na ryby, včetně kaprů, sumců a okounů.

V pouštních oblastech rostou především suchu odolné rostliny, jako jsou akácie, palmy a křoviny, které se přizpůsobily nízkým srážkám a vysokým teplotám.

Jižní Irák má několik mokřadů a bažin, které jsou domovem různých druhů vodních rostlin a ptáků. .

V horských oblastech severního Iráku, jako je pohoří Zagros, můžete najít různé druhy stromů a keřů, včetně dubů, cypřišů a jalovců.

 

Zemědělství:

Irák produkuje různé plodiny, včetně pšenice, ječmene, rýže, bavlny, cukrové třtiny, oliv a datlí. Datle jsou jednou z ikonických plodin Iráku a jsou známé svou kvalitou.

V jižních částech Iráku, kde je klima velmi suché, je rozšířeno pouštní zemědělství. Palmy jsou v těchto oblastech významnou plodinou, a to jak pro potravinovou spotřebu, tak i pro produkci palmového oleje.

Irák importuje některé potraviny, zejména obilniny, aby zajistil dostatek potravin pro své obyvatelstvo. Zároveň je exportérem některých plodin, jako jsou datle a olivy.

 

Těžba surovin:

Irák je jedním z hlavních světových producentů ropy. Vývoz ropy je zásadní pro iráckou ekonomiku a tvoří většinu příjmů z exportu. Hlavními ropnými poli jsou Rumaila, West Qurna, a Zubair, která se nacházejí v jižní části země poblíž Perského zálivu.

Vedle ropy má Irák také bohaté zásoby zemního plynu. Těžba a zpracování zemního plynu jsou významnými odvětvími, které zajišťují energetickou nezávislost země a umožňují export zemního plynu do okolních zemí.

Kromě ropy a zemního plynu se v Iráku těží také různé nerostné suroviny, jako jsou síra, fosfáty, vápenec a sůl. Tyto suroviny jsou využívány v průmyslu, včetně chemického a hnojivářského průmyslu.

Irák má také některé zásoby drahých kovů, včetně zlata.

 

Průmysl:

Průmysl rafinace ropy je jedním z hlavních průmyslových odvětví v Iráku. Země má několik rafinérií, které zpracovávají ropy z iráckých ropných polí.

Irák má několik chemických továren, které vyrábějí různé chemické produkty, včetně hnojiv, léčiv a plastů. Toto odvětví má potenciál pro rozvoj a diverzifikaci.

Potravinářský průmysl: Výroba potravin a nápojů je důležitým odvětvím průmyslu v Iráku. Zahrnuje zpracování potravin, výrobu nápojů, pekárenství a další oblasti.

Textilní průmysl: Textilní průmysl vyrábí oblečení, textilní výrobky a tkaniny. I přesto, že toto odvětví čelí konkurenci levných dovozů, existuje v zemi stále několik textilních továren.

Stavebnictví a stavební materiály: Stavebnictví je v Iráku důležitým odvětvím vzhledem k obnově infrastruktury po letech konfliktů. Výroba stavebních materiálů, jako jsou cihly, cement a kovy, má význam pro tento sektor.

I přesto, že zde není tak rozvinutý jako jiné průmyslové sektory, dřevozpracující průmysl hraje roli v regionech s bohatými lesními zdroji, jako je severní část Iráku.

 

Služby a ostatní sektory ekonomiky: doprava – ropovody

 

Přírodní a historické zajímavosti: Babylon, Bagdád, Hatra, svatyně Al-Askari, Zikkurat ve městě Ur, Basra

Irák je domovem některých z nejvýznamnějších starověkých civilizací, včetně Sumeřanů, Babylónců a Asyřanů. Archeologické naleziště, jako je Babylon, Ninive nebo Ur, mají ohromný historický a kulturní význam.

Irák má bohatou kulturní tradici, včetně hudby, umění, literatury a tradičního řemeslného zpracování.

Irák nabízí několik přírodních krás, včetně hor v pohoří Zagros, mokřadů v jižních částech země a krásného pobřeží na Perském zálivu.

 

Státní zřízení: parlamentní republika

Irák má prezidentský systém, ve kterém je prezident hlavou státu. Prezident je volen na čtyřleté funkční období prostřednictvím všeobecných voleb.

Irácký parlament, známý jako Národní shromáždění, je dvoukomorovým legislativním orgánem. Skládá se z Poslaneckého sněmu (nejnižší komora) a Senátu (vyšší komora).

Vláda je v Iráku vedena premiérem, který je jmenován prezidentem. Premiér je obvykle lídrem vítězné politické strany nebo koalice v Poslaneckém sněmu.

Irák má nezávislý soudní systém, který zahrnuje Nejvyšší soud a další soudní instituce. Soudní moc je oddělena od výkonné a legislativní moci.

 

Hlavní město: Bagdád

Bagdád se nachází na břehu řeky Tigris v centrální části Iráku. Město leží v rovinaté krajině, která je typická pro Mezopotámii.

Bagdád má starověké kořeny, a byl založen v roce 762 Abbásovským chalífou Al-Mansúrem jako hlavní město Abbásovského chalífátu.

 

Rozloha: 438 317 km2

 

Počet obyvatel: 40 500 000 (2022)

Největší etnickou skupinou v Iráku jsou Arabové, kteří tvoří většinu obyvatelstva. V zemi také žijí Kurdové, kteří mají autonomní region v severním Iráku, a další menší etnické skupiny, včetně Turkmenů, Assyřanů, Jezídů a dalších.

Irák je převážně muslimskou zemí, přičemž většina obyvatel jsou muslimové. Největší část muslimského obyvatelstva jsou šíité, ale země má také sunnitskou muslimskou menšinu. V Iráku žijí také menší náboženské komunity, jako jsou křesťané, jezídové a další.

Arabština je oficiálním jazykem Iráku a je používána ve veřejné správě, vzdělávání a médiích. Kurdština je také oficiálním jazykem v iráckém Kurdistánu a je používána v tamních institucích.