IZRAEL

Datum vzniku: 14. května 1948

Izrael má dlouhou historii, která sahá tisíce let zpět. Zahrnuje dobu židovského království, exilu a návratu z babylónského zajetí, řecké a římské nadvlády.

Balfourova deklarace (1917): Britský ministr zahraničí Arthur Balfour oficiálně podpořil myšlenku vytvoření židovského národního domova v Palestině.

Mandátní Palestina: Po první světové válce byla oblast Palestiny pod britským mandátem, což mělo připravit půdu pro vznik židovského státu.

1947: Organizace spojených národů (OSN) schválila plán na rozdělení Palestiny na židovský a arabský stát.

května 1948: Vyhlášení státu Izrael. Následně došlo k první arabsko-izraelské válce.

1967: Šestidenní válka, během níž Izrael obsadil Západní břeh Jordánu, Sinaj, Pásmo Gazy a Golanské výšiny.

1979: Izrael podepsal mírovou smlouvu s Egyptem.

1993: Izrael a Organizace pro osvobození Palestiny (OSOP) podepsaly Oslovské dohody, které měly vést k mírovému řešení konfliktu.

1994: Izrael podepsal mírovou smlouvu s Jordánskem.

2000: Vypuknutí druhé intifády, což bylo období palestinského povstání a násilí.

Od té doby probíhaly další pokusy o mírové dohody a vyřešení konfliktu mezi Izraelem a Palestinci, ale situace zůstává komplikovaná a nepřehledná.

 

Mezinárodní zkratka: IL

 

Měna: izraelský šekel  (ILS)

Izraelský nový šekel nahradil v roce 1985 izraelský šekel (ILS), který byl používán od založení státu Izrael v roce 1948. Izraelský nový šekel je oficiální měnou Izraele a je rozdělen na 100 agorotů.

 

Internetová doména: .il

 

Telefonní předvolba: +972

 

Časové pásmo: GMT +2

 

Geografie:

Izrael má krásné pobřeží Středozemního moře na západě. To nabízí nádherné pláže a význačné města jako Tel Aviv a Haifa.

Většina vnitrozemí Izraele je aridní a zahrnuje Negevskou poušť na jihu a Judskou poušť na západě.

Pásmo Gazy je úzký pruh území na jihozápadě Izraele, který je obýván palestinským obyvatelstvem.

Řeka Jordán tvoří východní hranici Izraele a je důležitým vodním tokem. Tvoří přirozenou hranici mezi Izraelem a Jordánskem.

Galilejské jezero (nazývané také Kinneretské jezero) je sladkovodní jezero na severu Izraele.

Golanské výšiny jsou hornatou oblastí na severovýchodním okraji Izraele, která byla dobyta Izraelem během Šestidenní války v roce 1967. Status této oblasti je stále předmětem sporů s okolními zeměmi, zejména Sýrií.

Izrael zahrnuje několik horských oblastí, jako jsou Karmelské hory poblíž Haify, Judské hory na západě a Hermon na severovýchodě.

 

Nejvyšší vrchol: Har Meron 1208 m.n.m.

Nachází se na severu země v oblasti Horní Galilea, poblíž hranic s Libanonem.

Tento vrchol je součástí pohoří Harej Meron

 

Podnebí:

Pobřežní oblasti Izraele, které leží u Středozemního moře, mají středomořské podnebí s mírnými, vlhkými zimami a horkými, suchými léty.

Vnitrozemí Izraele, včetně Jeruzaléma, má kontinentální podnebí s chladnými zimami a horkými léty.

Negevská poušť, nacházející se na jihu Izraele, má suché a pouštní podnebí. Zde je velmi málo srážek, a teploty v létě mohou dosáhnout až 40 °C. Noční teploty jsou však obvykle chladnější.

Další aridní oblasti Izraele, včetně Judské pouště na západě země, mají podobné klima jako Negevská poušť, s minimem srážek a extrémně horkými lety.

Oblast kolem Galilejského jezera má subkontinentální klima s mírnými zimami a teplými léty.

 

Fauna a flora :

Kosa nubijec je druh kozla, který obývá hornaté oblasti Izraele, včetně Judských hor a Golanských výšin.

Šakalové jsou rozšíření po celém Izraeli a jsou často vidět v otevřené krajině.

Levharti obývají určité oblasti Izraele, včetně severní části země.

Karakalové jsou středně velké kočkovité šelmy, které se vyskytují v odlehlých oblastech, zejména na jihu.

Izrael je na migrační trase mnoha ptáků, a proto je oblíbeným místem pro pozorování ptáků.

Jeruzalémská borovice je národním stromem Izraele a roste převážně na Judských horách.

Oleandry rostou v blízkosti vodních toků a pobřežních oblastí a jsou známé svými nádhernými květy.

Cypřišek japonský byl importován do Izraele a je často pěstován pro svůj dekorativní vzhled.

Palmy jsou hojně rozšířené v Izraeli a jsou součástí tradiční krajiny, zejména v pouštních oblastech.

V aridních oblastech, jako je Negevská poušť, rostou různé druhy kaktusů, které jsou přizpůsobeny suchým podmínkám.

 

Zemědělství:

zrael je jedním z průkopníků v používání moderních technik zavlažování, zejména dripového zavlažování.

Izrael je jedním z hlavních vývozců zemědělských produktů do Evropy a dalších regionů. Exportuje ovoce, zeleninu, květiny a další zemědělské produkty.

Kibucy a mošavy jsou tradiční izraelské formy kolektivního zemědělství, kde komunity sdílejí zemědělské plochy a zdroje.

Izrael produkuje různé plodiny, včetně citrusových plodů, avokáda, olivového oleje, rajčat, okurky, papriky a více. Země také produkuje víno a vydělává si dobrým jménem v oblasti vinařství.

V některých částech Izraele je chov dobytka důležitým prvkem zemědělství. Produkují se mléčné výrobky, maso a další produkty z dobytka.

 

Těžba surovin:

V Izraeli se nacházejí zásoby břidlice, které mohou být využívány pro těžbu ropy a zemního plynu.

V zemi se těží fosfátové horniny, které jsou důležité pro výrobu hnojiv a dalších chemických produktů.

Izrael má zásoby bauxitu, který je surovinou pro výrobu hliníku. Těžba bauxitu však nebyla v poslední době prováděna ve velkém měřítku, a proto je třeba bauxit dovážet.

Břidlice a vápenec  se využívají v průmyslu stavebnictví a výroby cementu.

Izrael má rozsáhlé solné pánve, ze kterých se těží sůl pro průmyslové a potravinářské účely.

 

Průmysl:

Izrael je známý svým rozvojem a inovacemi v oblasti vysokých technologií a informačních technologií.

Farmaceutický průmysl v Izraeli je rozvíjející se odvětví, které se specializuje na výzkum a vývoj léčiv, biotechnologické výrobky a medicínské technologie.

Izrael je jedním z předních světových výrobců vojenských technologií a obranných systémů.

Chemický průmysl v Izraeli zahrnuje výrobu chemikálií, hnojiv, plastů a dalších chemických produktů.

Izrael má potravinářský průmysl, který zahrnuje zpracování potravin, výrobu nápojů a vývoj nových potravinových produktů.

 

Služby a ostatní sektory ekonomiky: bankovnictví, IT sektor, věda a výzkum, telekomunikace

 

Přírodní a historické zajímavosti: národní park Ejn Avdat, Bahajské zahrady, Telavivské muzeum umění, Jeruzalém, Skalní dóm

Izrael je považován za posvátnou zemi pro tři hlavní monoteistické náboženství – judaismus, křesťanství a islám. Návštěvníci přicházejí, aby navštívili místa, jako je Západní zeď v Jeruzalémě, Křížová cesta v Jeruzalémě, Chrámová hora, Mrtvé moře a mnohá další.

Je bohatý na historické a archeologické památky, včetně starověkých měst, ruin a artefaktů z dob biblických a antických civilizací.

Nabízí návštěvníkům nádherné přírodní scenérie, včetně krásného Galilejského jezera, kráteru Mitzpe Ramon, pouště Negev, Golan Heights a Mrtvého moře, které je nejníže položeným místem na Zemi.

Izraelská kuchyně je různorodá a chutná. Návštěvníci mohou ochutnat autentické izraelské pokrmy, jako jsou hummus, falafel, pita chleby, tahini a mnoho dalšího.

Mrtvé moře je populárním cílem pro rekreační turisty díky jeho unikátním vlastnostem a možnosti plavání v extrémně solné vodě.

 

Státní zřízení: parlamentní republika

Hlava státu je prezident, jehož role je především ceremoniální. Výkonnou moc má premiér, který je předsedou vlády a je jmenován prezidentem.

Nejvyšším zákonodárným orgánem je Kneset, jednokomorový parlament, který tvoří 120 poslanců volených na základě poměrného zastoupení na čtyřleté funkční období.

Izrael má nezávislou soudní moc, která zahrnuje Nejvyšší soud, soudy nižší instance a soudy pro správní záležitosti.

Izrael má složitý politický a bezpečnostní kontext kvůli konfliktu s Palestinci a sousedními arabskými zeměmi.

 

Hlavní město: Jeruzalém

Jeruzalém se nachází ve střední části Izraele, blízko západního pobřeží Středozemního moře.

Jeruzalém má více než 3 000 let historie a je spojen s mnoha náboženskými a historickými událostmi. Pro židy je Jeruzalém posvátným městem, v němž se nachází Západní zeď (také zvaná Kotel) a Chrámová hora, na níž stávaly dva starověké židovské chrámy.

 

Rozloha: 21 643 km2

 

Počet obyvatel: 9 000 000 (2022)

Izrael je domovem různých etnických skupin. Největší etnickou skupinou jsou Židé, kteří tvoří většinu obyvatelstva Izraele.

Je zemí s různorodými náboženskými vyznáními. Největší náboženskou skupinou jsou židé, kteří zahrnují různé denominace judaismu, od ortodoxních až po sekulární Židy.

Má dlouhou historii židovské migrace z různých částí světa, včetně Evropy, Severní Ameriky, bývalého Sovětského svazu, Etiopie a dalších regionů.

Oficiálními jazyky Izraele jsou hebrejština a arabština. Hebrejština je hlavním jazykem pro většinu obyvatel, zatímco arabština se používá mezi izraelskými Arabi.