KATAR

Datum vzniku: 3. září 1971

18. století: Ród Al Thani, který stále vládne Kataru, začal získávat politickou moc v regionu. To bylo období vnitřních sporů a rivalit mezi různými beduínskými kmeny.

1867: Muhammad bin Thani, člen rodu Al Thani, se stal emírem Kataru a začal upevňovat kontrolu nad územím.

1916: Katar uzavřel smlouvu s Osmanskou říší, čímž se stalo oficiálně osmanským protektorátem.

1939: Britská Indie obsadila Katar během druhé světové války kvůli obavám z německé invaze.

1947: Po druhé světové válce se Katar stal britským protektorátem.

1971: Katar získal nezávislost na Spojeném království a stal se suverénním státem.

1995: Emír Kataru, šejk Hamad bin Khalifa Al Thani, převzal moc ve státě poté, co provedl mírový státní převrat proti svému otci.

21. století: Katar se stal významným hráčem v regionu a globálním hráčem díky bohatým zásobám ropy a zemního plynu. Město Dauhá, hlavní město Kataru, se stalo centrem mezinárodního obchodu, financí a diplomacie.

 

Mezinárodní zkratka: QAT

 

Měna: katarský riál  (QAR)

Katarský rial se dělí na 100 dirhamů, což je menší jednotka této měny.

Katar vydává bankovky různých hodnot, včetně 1, 5, 10, 50, 100 a 500 rialů. Každá bankovka je často zdobená portrétem panovníka nebo historickou nebo kulturní symbolikou.

Mince jsou v oběhu v hodnotách 1, 5, 10, 25 a 50 dirhamů.

 

Internetová doména: .qa

 

Telefonní předvolba: +974

 

Časové pásmo: GMT +3

 

Geografie:

Katar má více než 550 kilometrů pobřeží na Perském zálivu.

Většina Kataru má rovinatý a pouštní terén. Poušť rozkládající se na vnitrozemí je převážně písčitá a kamenitá.

Klima Kataru je extrémně horké a suché, což je typické pro pouštní oblasti. Letní teploty často přesahují 40 °C a deště jsou vzácné.

Katar má jen omezené zásoby sladké vody, a proto je závislý na desalinizaci mořské vody a dovozu pitné vody.

Katar zahrnuje několik menších ostrovů, které se nacházejí v Perském zálivu, jako například ostrov Halul a ostrov Al-Khor.

 

Nejvyšší vrchol: Kurajn Abú Al-Baul 103 m.n.m.

Katar je zemí s velmi rovinatým terénem, a proto nemá výrazné hory ani vrcholy.

Nejvyšší bod v Kataru se nachází na svahu kopce.

 

Podnebí:

Katar má v průběhu let extrémně vysoké teploty. V létě mohou denní teploty často přesahovat 40 °C a v některých případech i 45 °C a více.

Země patří mezi nejsušší místa na světě. Srážky jsou vzácné a velmi nízké. Průměrná roční srážková úhrnnost se pohybuje kolem 70 mm, což je zanedbatelné množství.

Vlhkost vzduchu v létě může být vysoká, což vytváří nepříjemné a dusné podmínky.

Zima v Kataru je relativně mírná, s průměrnými denními teplotami kolem 20-25 °C.

Příležitostně může Katar trpět prudkými písečnými bouřemi, které snižují viditelnost a mohou mít dopad na dopravu a venkovní aktivity.

 

Fauna a flora :

Akácie jsou další typickou pouštní rostlinou, která se v Kataru vyskytuje. Jsou známé svými trnitými větvemi a schopností přežít v suchém prostředí.

Mezi dalšími pouštními rostlinami v Kataru patří například křoviny, jako je rozchodník (Zygophyllum qatarense), který je endemický druh, tedy se vyskytuje pouze v této oblasti.

V Kataru se vyskytuje několik druhů ještěrek, včetně arabských ještěrek.

Mimo ještěrek můžete v Kataru najít i další druhy plazů, včetně hadů, jako je například písečná zmije.

Písečná liška je jedním z mála savců, kteří se v poušti vyskytují. Mají svou šedou nebo šedohnědou srst, která jim pomáhá přežít v této oblasti.

 

Zemědělství:

Vzhledem k omezeným zemědělským plochám a nedostatku sladké vody se v Kataru pěstují převážně plodiny, které jsou přizpůsobeny pouštním podmínkám. Mezi tyto plodiny patří datle, luštěniny, zelenina (například rajčata, okurky a papriky) a některé bylinky.

Produkce datlí je významnou složkou katarského zemědělství. Datumovníky rostou v oázách a jsou důležitým zdrojem potravy a příjmu pro místní obyvatelstvo.

Chov dobytka v Kataru je omezený, a to zejména kvůli nedostatku pastvin a vody.

 

Těžba surovin:

Katar je známý producent ropy. Hlavní naleziště ropy se nacházejí na mořském dně Perského zálivu.

Země disponuje rozsáhlými zásobami zemního plynu, což mu umožňuje být významným hráčem na světovém trhu s tímto palivem.

Katar je největším světovým vývozcem zkapalněného zemního plynu (LNG). LNG je zemní plyn, který byl zkapalněn za účelem snadného transportu a exportu na světové trhy.

Země má také zásoby soli, které se těží v několika solných jezerech na jeho území.

 

Průmysl:

Katar má rozsáhlý petrochemický průmysl, který využívá ropu a zemní plyn jako suroviny pro výrobu různých chemických produktů. Sem patří výroba hnojiv, plastů, chemikálií a dalších produktů.

Těžba a zpracování ropy a zemního plynu zůstávají klíčovými průmyslovými odvětvími v Kataru.

Katar investoval masivně do infrastruktury a developerských projektů, zejména v rámci přípravy na Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2022. To zahrnuje výstavbu nových městských čtvrtí, stadionů, silnic, železnic a dalších infrastrukturních projektů.

 

Služby a ostatní sektory ekonomiky: bankovnictví, doprava – ropovody, námořní doprava

 

Přírodní a historické zajímavosti: Dauhá, Khor Al Udeid, Al Wakrah

Země má bohatou kulturní historii a nabízí návštěvníkům možnost prozkoumat historické památky a tradice. Mezi významné kulturní atrakce patří například muzeum islámského umění, Národní muzeum.

Katar je známý pro své luxusní hotely a letoviska na pobřeží Perského zálivu. Luury nabízejí prvotřídní ubytování, pláže a wellness služby.

Pro dobrodružné turisty jsou k dispozici pouštní safari, které umožňují prozkoumat krásu pouště, včetně písečných dun, a zažít tradiční pouštní zážitky.

 

Státní zřízení: absolutní monarchie

Státní moc je soustředěna v rukou emíra, který je hlavou státu a vládnoucím monarchou.

Emír má široké pravomoci a kontrolu nad státním aparátem. Zahrnují právo jmenovat a odvolávat vládu, vydat dekrety a zákony a řídit zahraniční politiku. Vláda Kataru je tvořena ministrem vnitra, ministrem zahraničních věcí a dalšími ministry a úředníky, kteří jsou jmenováni emírem.

 

Hlavní město: Dauhá

Nachází se na pobřeží Perského zálivu na východním pobřeží Kataru.

Dauhá má dlouhou historii jako rybářská osada na břehu Perského zálivu.

 

Rozloha: 11 437 km2

 

Počet obyvatel: 2 650 000 (2022)

Většina obyvatel Kataru jsou Arabové, přičemž katarská kmenová společnost hraje významnou roli v zemi. V Kataru žije také velké množství přistěhovalců . Mezi tyto skupiny patří především Indové, Pákistánci, Filipínci, Bangladéšané, Nepálci a další.

Islam je státním náboženstvím Kataru, a většina obyvatel jsou muslimové.

Oficiálním jazykem v Kataru je arabština. Mnoho obyvatel však také mluví anglicky, který je často používán v obchodním a vzdělávacím sektoru.

Katar klade velký důraz na vzdělání a zdravotní péči pro své obyvatele. Země nabízí vysokou úroveň zdravotní péče a moderní vzdělávací instituce.

 

Památky UNESCO: 1

  1. Al Zubarah (2013) – Opevněný obchodní přístav, který vzkvétal především v 17. století.

 

Národní parky: 1

  1. Národní park Umm Tais