KYPR

Datum vzniku: 16. srpna 1960

Stručná historie chronologicky :

10 000 př. n. l. – První důkazy o osídlení Kypru středověkými lovci a sběrači.

3 000 př. n. l. – Kypr se stává centrem starověké kultury a sídlem raných kmenů.

708 př. n. l. – Kypr je obsazen Asýrií.

525 př. n. l. – Perská říše ovládá Kypr.

333 př. n. l. – Alexandr Veliký dobyl Kypr.

58 př. n. l. – Kypr se stává římskou provincií.

330 n. l. – Kypr se stává součástí Východořímské říše (Byzantské říše).

století – Kypr je dobyt arabskými muslimy a stává se součástí Omejovského a později Abbásovského chalífátu.

1191 – Richard Lví srdce obsazuje Kypr během třetí křížové výpravy.

1192 – Kypr je prodán Templářskému řádu a poté Guy de Lusignanovi.

1489 – Benátská republika ovládá Kypr.

1571 – Osmanská říše obsazuje Kypr.

1878 – Kypr se stává britskou kolonií.

1960 – Kypr získává nezávislost jako Kyperská republika.

1963 – Vypuká etnický konflikt mezi řeckými a tureckými obyvateli.

1974 – Turecká vojenská intervence v reakci na pokus o připojení Kypru k Řecku. Rozdělení Kypru na řeckou a tureckou část.

1983 – Vyhlášení Turecké republiky Severní Kypr, kterou uznává pouze Turecko.

2004 – Kyperská republika vstupuje do Evropské unie. Hlavní město Nicosia zůstává rozděleno.

 

Mezinárodní zkratka: CY

 

Měna: euro  (EUR)

Euro je oficiální měnou Kyperské republiky od roku 2008, kdy země přijala euro místo původní kyperské libry (CYP).

 

Internetová doména: cy

 

Telefonní předvolba: +357

 

Časové pásmo: GMT +2

 

Geografie:

Kypr se nachází na východě Středozemního moře, východně od Řecka a na jihozápad od Turecka.

Má hornatý reliéf se třemi hlavními pohořími. Kyperské pohoří (Pentadaktylos) se nachází na severu a Kyrenia (Kyrenia) na severovýchodě ostrova.

Rozsáhlé pobřeží s nádhernými plážemi a zátokami. K jihu a západu ostrova je pobřeží otevřené Středozemnímu moři, zatímco na severu a východě jsou krásné zátoky.

 

Nejvyšší vrchol: Olympos 1 952 m

Tato hora se nachází v pohoří Troodos, které je centrálním hornatým regionem ostrova.

Pohoří je také známé svými tradičními vesnicemi a kláštery.

 

Podnebí:

Léta na Kypru jsou horká a suchá. Průměrné denní teploty se pohybují mezi 30°C až 40°C, a v teplých oblastech mohou dokonce přesáhnout 40°C.

Podzim je stále teplý, ale teploty začínají klesat. Denní teploty se pohybují kolem 25°C a 30°C. V této době se začínají objevovat deště, což je období, kdy se krajina oživuje a příroda začíná kvést.

Zima  je mírná a vlhká. Denní teploty se pohybují mezi 15°C a 20°C.

Jaro  je velmi krásné, kdy příroda kvete a krajina je zelenější. Denní teploty stoupají na 20°C až 25°C. Deště stále padají, ale postupně ubývají.

 

Fauna a flora :

Endemický druh psa na Kypru je známý jako “Kyperský pes” nebo “Cyprus Poodle.” Tato malá plemena psa jsou považována za jedinečná pro Kypr a jsou známa svým charakteristickým vzhledem. Kyperský pes má často dlouhou a kudrnatou srst, což mu dává podobnost s pudlem.

Kyperská gazela je poddruhem evropské gazely a je také endemická pro zemi. Má typický vzhled se spirálovitými rohy.

Chameleon je jedním z druhů plazů, který se vyskytuje na Kypru.

Na pobřeží  můžete najít dva druhy mořských želv, a to karetu obecnou (Caretta caretta) a želvu olivovou (Chelonia mydas).

Kyperský cedr je endemický strom, který roste na Kyperském pohoří (Troodos). Je to vzácný a chráněný druh, který má význam pro kyperskou přírodu.

Kyperská borovice roste na mnoha místech na ostrově a je součástí kyperského lesního prostředí.

Akácie se považuje za invazivní druh  a roste na mnoha místech. Má žluté květy a je charakteristickým prvkem kyperské krajiny.

Kyperský tulipán je endemický druh tulipánu,který se vyskytuje na loukách a v horách.

Olivovníky jsou běžné  a tvoří součást tradiční kyperské krajiny. Citrusové stromy, jako jsou pomeranče a citrony.

 

Zemědělství:

Kypr má omezené množství úrodné půdy a většina zemědělské činnosti se soustředí na pobřežní nížiny a údolí. Zemědělci se často setkávají s výzvami jako je nedostatek srážek a sucho.

Mezi hlavní zemědělské plodiny  patří olivovníky, citrusové plodiny (pomeranče, citrony), hroznové víno (z něhož se vyrábí tradiční kyperské víno), brambory, obilniny (zejména pšenice a ječmen) a zelenina.

Olivovníky jsou význačnou součástí kyperské krajiny a produkce olivového oleje je důležitou částí zemědělství.

Kyperská produkce vína má dlouhou tradici a zahrnuje různé odrůdy, jako je Mavro a Xynisteri . Je známým producentem tradičního vína Commandaria, které je považováno za nejstarší dochované víno na světě.

 

Těžba surovin:

Jedním z hlavních produktů těžby je sůl. Solné lázně se nacházejí na mnoha místech na pobřeží a jsou využívány k získávání soli.

Na Kypru se těží sádrovec, který se používá v průmyslu stavebnictví, zejména pro výrobu sádrových desek a stěn.

Kromě soli a sádrovce se v zemi provádí drobná těžba různých stavebních materiálů, jako jsou písky a štěrky. Tyto materiály jsou používány ve stavebnictví a infrastrukturních projektech.

 

Průmysl:

Potravinářský průmysl zahrnuje zpracování potravin, jako jsou mléčné výrobky, pečivo, maso, ryby a víno.

Textilní a oděvní průmysl hraje roli v kyperském průmyslu, ačkoli nejde o hlavní odvětví. Výroba oblečení a textilních výrobků je především určena pro domácí trh a export.

Průmysl v oblasti elektroniky a informačních technologií začíná nabývat na významu na Kypru, a to zejména v oblasti softwarového vývoje a informačních služeb.

 

Služby a ostatní sektory ekonomiky: cestovní ruch, námořní doprava, bankovnictví

 

Přírodní a historické zajímavosti: mys Cape Greco, města Kourion, Paphos, pobřeží, kostely v pohoří Troodos, Tripilos – cedrové údolí

Kypr je známý pro své krásné pláže a letoviska, která lákají slunečníky z celého světa. Nejpopulárnějšími letovisky jsou města jako Limassol, Paphos, Larnaka a Ayia Napa.

Země má bohatou historii a kulturu, a turisté mohou navštívit různé historické památky a místa zájmu. Mezi ně patří starověké město Kourion, klášter Kykkos, archeologické naleziště v Pafosu a mnoho dalších.

Kyperská kuchyně je bohatá na tradiční pokrmy, jako jsou souvlaki (špízy), mezze (různé malé pokrmy), kyperský salát a sladkosti, jako je baklava.

 

Státní zřízení: prezidentská republika

Kyperská republika má parlamentní demokracii.

Prezident je hlavou státu a je volen lidem na pětileté období.Výkonná moc je rozdělena mezi prezidenta a vládu. Parlament, nazývaný Výbor stálých zástupců, má 80 členů volených na pětileté období. Kyperská republika má vlastní ústavu, soudní systém a armádu.

Kypr je rozdělen na dvě části: Kyperskou republiku na jihu a Severokyperskou tureckou republiku (TRNC) na severu. Toto rozdělení vzniklo po turecké invazi na Kypru v roce 1974 a následném rozdělení ostrova. Pouze Kyperská republika, kterou uznává většina zemí a je členem Evropské unie, má kontrolu nad jihem ostrova. Severokyperská turecká republika je uznávána pouze Tureckem.

 

Hlavní město: Nikósie

Město leží uprostřed ostrova a je jeho politickým, ekonomickým a kulturním centrem.

Nikósie má bohatou historii sahající tisíce let zpět. Město bylo založeno v antických dobách a v průběhu staletí bylo ovlivněno různými kulturami, včetně byzantské, křižácké, osmanské a britské.

 

Rozloha: 9 251 km2 (5 896 km2 Kyperská republika, zbytek turecká část Kypru)

 

Počet obyvatel: 1 245 000 (2022)

Kypr má různorodou populaci složenou z různých etnických skupin, přičemž největšími jsou Řekové a Turci. V jižní části Kypru dominují Řekové a řečtina je oficiálním jazykem. V severní části Kypru převažují Turci a turečtina je oficiálním jazykem.

Obyvatelstvo  má také různé náboženské vyznání. V jižní části ostrova jsou většinou pravoslavní křesťané, zatímco v severní části jsou převážně muslimové.

 

Památky UNESCO: 3

 1. Pafos (1980) – Archeologická lokalita, chrám Afrodity, paláce, divadla, pevnosti a hrobky z 12. století před naším letopočtem.
 2. Malované kostely v pohoří Troodos (1985) – Skupina byzantských kostelů, jejichž stěny jsou bohatě pokryté nástěnnými malbami.
 3. Choirokoitia (1998) – Neolitické sídliště v Choirkoitii, které bylo obýváno od 7. do 4. tisíciletí před n. l.

Národní parky: 8

 1. Národní park Athalassa
 2. Národní park Ayios Nikandros
 3. Národní park Cape Greco
 4. Národní park Machairas
 5. Národní park Petra tou Romiou
 6. Národní park Polemidia
 7. Národní park Rizoelia
 8. Národní park Troodos