KYRGYZSTÁN

Datum vzniku: 31. srpen 1991

13. – 19. století: Kyrgyzstán byl součástí řady mocností, včetně Mongolské říše a Džungarského khanátu. Později byl součástí Ruské říše a středoasijského chanátu.

1926: Kyrgyzská autonomní socialistická sovětská republika byla založena jako součást Sovětského svazu.

1991: Kyrgyzstán vyhlásil nezávislost po rozpadu Sovětského svazu. Askar Akajev se stal prvním prezidentem Kyrgyzstánu.

2005: Masové protesty, známé jako Tulipánová revoluce, vedly k pádu prezidenta Akajeva.

2005: K úřadu se dostal prezident Kurmanbek Bakijev.

2010: Další masové protesty, známé jako Revoluce března, vedly k sesazení prezidenta Bakijeva.

2010: Rozešla se o vládu v jižní části země, což vyústilo v etnické nepokoje.

 

Mezinárodní zkratka: KS

 

Měna: kyrgyzský som  (KGS)

Kyrgyzský som je zákonem stanovenou oficiální měnou této země. Jeden som je dělen na 100 tiyinů.

 

Internetová doména: .kg

 

Telefonní předvolba: +996

 

Časové pásmo: GMT +6

 

Geografie:

Kyrgyzstán je známý svými impozantními horskými masivy. Většina země leží ve vysočině a více než 90% jejího území je pokryto horami. Hory Tian Shan (často překládány jako “Císařské hory”) zaujímají většinu východní části země a jsou domovem několika nejvyšších vrcholů .

Kyrgyzstán je zemí mnoha řek a jezer. Některé z hlavních řek zahrnují Naryn, Karadarya a Isfara. Jezera, jako je Issyk-Kul, Son-Kul a Chatyr-Kul, jsou významné vodní plochy v Kyrgyzstánu. Issyk-Kul je druhé největší horské jezero na světě a zůstává jedním z hlavních turistických cílů v zemi.

V severní části Kyrgyzstánu leží úrodná údolí a stepi, které jsou vhodné pro zemědělství a pastevectví. Na jihu země se nachází poušť Ferghana, což je suchá a aridní oblast.

 

Nejvyšší vrchol: Džengiš Čokusu 7439 m.n.m.

Jengiš Čokusu leží v horách Tian Shan, v blízkosti hranice s Čínou.

Tento vrchol je jedním z nejvyšších v horách Tian Shan a celé Střední Asii.

 

Podnebí:

Ve vyšších horách Tian Shan, které zahrnují většinu východního a jižního Kyrgyzstánu, panuje alpinské klima. Zde jsou zimy dlouhé a kruté s nízkými teplotami a velkými sněhovými srážkami. Léta jsou krátká a chladná. V těchto horách se nachází i ledovce.

V nižších částech hor Tian Shan, včetně některých horských údolí, panuje subalpinské klima s mírnějšími zimami a teplejšími léty.

V nižších nadmořských výškách, zejména ve středním Kyrgyzstánu, převládá kontinentální klima.

Jižní část Kyrgyzstánu, zejména v okolí pouště Ferghana, má pouštní klima s horkými léty a suchými zimami.

Jezero Issyk-Kul má unikátní klima. Díky velkému hmotnostnímu efektu a termální inverzi zůstává jeho okolí teplé, což umožňuje, aby jezero nezamrzalo i v zimě. Letní teploty kolem jezera jsou příjemné a často se pohybují mezi 20°C a 25°C.

 

Fauna a flora :

Kyrgyzstán je jedním z posledních útočišť pro ohroženého sněžného leoparda. Tito velcí kočkovití šelmy obývají vysokohorské oblasti a jsou velmi vzácní.

Kozorožec středoasijský  je endemická druhová skupina kozorožců je domovem ve vyšších partiích hor Tian Shan.

Marmoti jsou běžní v horských oblastech Kyrgyzstánu a jsou často viděni, jak se pásou na horských loukách.

Asijský ibex, druh kozorožce, obývá skalnaté oblasti a je často loven pro své rohy.

Kyrgyzstán je domovem různých druhů ptáků, včetně orlů, supů, tetřevů, sokolů a kormoránů.

Na nižších nadmořských výškách najdete stromy jako javory, jedle, borovice a břízy. Ve vyšších polohách dominuje subalpinská vegetace s křovinami, trávami a keři.

V nižších polohách, zejména v oblastech s kontinentálním klimatem, se nachází stepní vegetace s suchomilnými trávami a květinami.

Lesy v Kyrgyzstánu se vyskytují především v horských údolích a jsou domovem různých druhů stromů, včetně jedlí a borovic.

 

Zemědělství:

Mezi hlavní plodiny pěstované v Kyrgyzstánu patří pšenice, ječmen, kukuřice, brambory, oves, rýže, ovoce (včetně jabek, hrušek a meruněk) a zelenina (včetně mrkve, cibule a rajčat).

Chov dobytka, ovcí a koz je tradičním zemědělským odvětvím v Kyrgyzstánu. Mléko, maso a vlna jsou důležitými produkty, které zemědělci získávají z těchto zvířat.

V oblastech se suchým klimatem, jako je poušť Ferghana, je závislost na umělém zavlažování prostřednictvím kanálů a zavlažovacích systémů zásadní pro zemědělskou produkci.

 

Těžba surovin:

Kyrgyzstán je známý pro své zlaté doly, a těžba zlata je jedním z hlavních průmyslových odvětví v zemi. Mezi významné zlaté doly patří Kumtor, který je jedním z největších zlatých dolů ve střední Asii.

Kyrgyzstán má významné zásoby uranové rudy. Těžba uránu byla důležitou částí průmyslu během sovětské éry.

Kyrgyzstán patří k hlavním světovým producentům antimonu, který se používá v metalurgii a elektronickém průmyslu.

Země má také zásoby bauxitu, který je surovinou pro výrobu hliníku.

Kyrgyzstán má zásoby různých rudných nerostů, včetně olova, zinku, molybdenu a dalších.

 

Průmysl:

Těžba surovin, zejména zlata a uranu, je významným průmyslovým odvětvím.

Potravinářský průmysl zahrnuje zpracování potravin, výrobu nápojů a zemědělských produktů. Vyrábějí se zde různé potravinářské výrobky, jako jsou mléčné výrobky, mouka, cukr, alkoholické nápoje a další.

Textilní průmysl, včetně výroby oděvů a textilních výrobků, je důležitým sektorem průmyslu.

Stavebnictví hraje roli při rozvoji infrastruktury a bytového sektoru. Země investuje do stavebních projektů, včetně bytové výstavby a infrastrukturního rozvoje.

Energetický průmysl zahrnuje výrobu elektřiny a těžbu uhlí. Kyrgyzstán má hydroelektrárny, které využívají vodní energii ze svých řek.

 

Přírodní a historické zajímavosti: Biškek, jezero Issyk-Kul, Karakol, Arslanbob, Oš, Tash Rabat

Kyrgyzstán je rájem pro milovníky horské turistiky a horolezectví. Hory Tian Shan nabízejí nespočet možností pro výlety a expedice. Turisté mohou podnikat horské túry, skalní lezení a výpravy na nejvyšší vrcholy, jako je Pik Pobědy.

Jezero Issyk-Kul, druhé největší horské jezero na světě, je populárním cílem pro rekreaci. Turisté sem přicházejí plavat, potápět se, rybařit a užívat si slunečního počasí.

Kyrgyzstán má bohatou kulturní a historickou dědictví. Turisté mohou navštěvovat historická města, trhy, muzea a památky, které odrážejí bohatou historii země.

Mnoho turistů má možnost zažít tradiční kyrgyzský životní styl tím, že stráví čas v jurtových táborech, což jsou tradiční obydlí kyrgyzských pastevců.

 

Státní zřízení: prezidentská republika

Jeho státní zřízení je založeno na ústavě, která byla přijata v roce 2010 po událostech zvaných “Tulipánová revoluce”. Tato ústava nastolila systém, v němž prezidentská pravomoc je omezena a parlamentní moc získala na významu.

Hlavním politickým orgánem v Kyrgyzstánu je Jóguu Kenéš, což je dvoukomorový parlament. Jedna komora, známá jako Jednokomorový Parlament (Sueene Kenéš), má 90 poslanců volených na čtyřleté období. Druhá komora, známá jako Lidová Rada (Tojuk Kenéš), má 45 členů a je zaměřena na zastupování různých etnických skupin a regionů země.

Prezident Kyrgyzstánu je hlavou státu a zastává exekutivní pravomoci. Prezident je volen na pětileté období, a to prostřednictvím demokratických voleb.

 

Hlavní město: Biškek

Nachází se v severní části Kyrgyzstánu, v údolí mezi horami Tian Shan.

Město bylo založeno v roce 1825 ruskými osadníky jako pevnost na Hedvábné cestě. Později se stalo součástí Ruského impéria a později Sovětského svazu. Po získání nezávislosti Kyrgyzstánu v roce 1991 se Biškek stalo hlavním městem nového státu.

Rozloha: 199 951 km2

 

Počet obyvatel: 6 100 000 (2022)

Kyrgyzská etnická skupina tvoří většinu obyvatelstva Kyrgyzstánu. Jsou potomky turkického národa a mají svůj vlastní jazyk, kyrgyzštinu.

Uzbecká menšina tvoří významnou část obyvatelstva Kyrgyzstánu. Uzbeci jsou turkickou etnickou skupinou a mluví uzbečtinou.

I když jejich počet v Kyrgyzstánu poklesl po získání nezávislosti, Rusové stále tvoří významnou etnickou menšinu. Rusko-ruský je oficiálním jazykem v Kyrgyzstánu.

Kyrgyzstán je domovem několika dalších etnických menšin, včetně Dunganů, Ujgurů, Tádžiků, Kazachů a dalších. Tyto menšiny mají svou vlastní kulturu, jazyk a tradice.

Islam je dominantní náboženství v Kyrgyzstánu, a to převážně sunnitský islám. Kromě islámu jsou zde také menšiny pravoslavných křesťanů a dalších náboženských skupin.