LAOS

Datum vzniku: 19. červenec 1949

Starověká historie: Území dnešního Laosu bylo osídleno již v pravěku. Během starověku bylo ovlivněno různými kulturami, včetně khmerské říše z dnešního Kambodže.

Francouzská Indočína: Laos byl součástí Francouzské Indočíny od konce 19. století. Francouzové ovládali tuto oblast až do druhé světové války, kdy byla okupována Japonskem.

Nezávislost: Po druhé světové válce se Laos pokusil získat nezávislost a stát se konstituční monarchií. Bylo však vyhlášeno krátkodobé nezávislé království Laos v roce 1945, ale bylo brzy znovu obsazeno Francouzi.

Osvobozenecké hnutí: Po druhé světové válce začalo osvobozenecké hnutí proti francouzské nadvládě. Laos se stal součástí Indočínského federativního státu a poté se snažil získat plnou nezávislost.

Nezávislost v roce 1949: Laos získal nezávislost v roce 1949 jako konstituční monarchie. Král Sisavang Vong byl uznán za hlavu státu.

Občanská válka: Laos se zapojil do občanské války v rámci studené války, která trvala od poloviny 50. let do 1975. Byl ovlivněn sousedními zeměmi jako Severní Vietnam a Spojenými státy.

Kommunistický režim: V roce 1975 komunistické síly pod vedením Hnutí Pathet Lao převzaly moc a zavedly komunistický režim. Země byla přejmenována na Lao lidově demokratickou republiku.

Světová pozornost: Během vietnamské války byl Laos známým pro svou účast na Ho Či Minově stezce, která byla důležitou zásobovací trasou pro komunistické síly.

 

Mezinárodní zkratka: LAO

 

Měna: laoský kip  (LAK)

Kip existuje ve formě mincí a bankovek, ačkoli jsou bankovky běžnější.

Kip je oficiální platidlo v zemi a je používán pro veškeré finanční transakce. Název “kip” je odvozen od francouzského slova “kip”, což znamená “papírová bankovka.”

 

Internetová doména: .la

 

Telefonní předvolba: +856

 

Časové pásmo: GMT +6

 

Geografie:

Laos leží v jihovýchodní Asii a je ohraničen několika sousedními zeměmi. Sousedí s Čínou na severu, Vietnamem na východě, Kambodžou na jihu, Thajskem na západě a Barmou (Myanmar) na severozápadě.

Laos je známý svými vysokými horami a je součástí pohoří Himaláje. Hlavním horským řetězcem je Tian Shan, který probíhá napříč zemí.

Laos je protkán mnoha řekami, z nichž největší a nejdůležitější je řeka Mekong. Mekong protéká zemí od severu na jih a hraje klíčovou roli v zemědělství a dopravě. Laos také hostí několik jezer, včetně jezera Nam Ngum a jezera Xe Pian Xe Namnoy.

V důsledku horského reliéfu Laosu je zde mnoho vodopádů a průtoků. Některé z nejznámějších jsou vodopády Kuang Si a vodopády Li Phi.

Země má rozsáhlé lesy a chráněné přírodní rezervace. Tyto oblasti jsou domovem bohaté biodiverzity, včetně vzácných druhů rostlin a zvířat, jako jsou tygři, sloni a pandy.

 

Nejvyšší vrchol: Phou Bia 2817 m.n.m.

Tento vrchol se nachází ve střední části země v pohoří Tian Shan, které je součástí rozlehlého horského systému v jihovýchodní Asii.

 

Podnebí:

Během tohoto období se většina Laosu nachází pod vlivem severovýchodního monzunu. Počasí je sušší a teploty se mohou pohybovat od mírně chladných až po horké. Vnitrozemské oblasti mohou být v tomto období velmi horké, s teplotami nad 35 °C. Toto období je vhodné pro cestování a turismus, protože je málo srážek a slunečné počasí.

Během deštivého období přináší jihozápadní monzun do Laosu hojné srážky. Srážky jsou obvykle vyšší na jihu země a ve východních horských oblastech.

Laos může být v období dešťů postižen tajfuny, které přinášejí silné větry a zvýšené srážky. Tyto tajfuny mohou způsobit záplavy a jiné nepříznivé podmínky, zejména v regionech poblíž řeky Mekong.

 

Fauna a flora :

Laos je domovem několika vzácných druhů velkých koček, včetně tygra indického. Tygři se však stali ohroženým druhem v důsledku pytláctví a ztráty přirozeného prostředí.

Země má populaci divokých slonů, a to jak indických slonů, tak slonů asijských. Sloni jsou využíváni i v tradičním zemědělství a dřevařských pracích.

Laos je domovem gibonů, což jsou malí opice s charakteristickým zpěvem. Giboni se vyskytují v lesích a jsou oblíbenými objekty pro ekoturistiku.

Řeka Mekong a další řeky v Laosu jsou bohaté na různé druhy ryb. Rybolov je důležitou součástí potravy a ekonomiky v mnoha komunitách.

Laos má rozsáhlé lesy, které pokrývají velkou část země. Lesy Laosu jsou domovem mnoha druhů dřevin, včetně tropických stromů, jako je dřevo teak, různé druhy bambusu a mahagon.

Země je známá svou bohatou sbírkou orchidejí. Tuto rostlinnou rodinu najdete v lesích i v mnoha zahradách a botanických zahradách.

Rýže je hlavním zemědělským produktem Laosu a je pěstována v mnoha různých odrůdách, včetně klejovité rýže, která je oblíbeným pokrmem v regionální kuchyni.

Květy lotosu jsou běžné na jezerech a rybnících v Laosu. Jsou symbolem čistoty a často jsou používány v náboženských rituálech a svátcích.

Laos má bohatou tradici léčení bylinami a rostlinami. Mnoho druhů rostlin se používá v tradiční laoské medicíně.

 

Zemědělství:

Rýže je základním potravinovým produktem a stavebním kamenem laoské kuchyně. Laos je členem tzv. “Rýžové mísy” jihovýchodní Asie a pěstování rýže je hlavní zemědělskou aktivitou v zemi.

Kukuřice je dalším důležitým obilninovým plodem pěstovaným v Laosu. Kromě lidské konzumace se kukuřice používá také jako krmivo pro zvířata.

Laos je známý svými kávovými plantážemi, zejména v regionu Bolaven Plateau. Káva je významným produktem pro export a zahraniční obchod.

Tabák je dalším produktem, který se pěstuje pro export. Laos je známý svým kvalitním tabákem, který se vyváží do různých zemí.

Laos produkuje mnoho druhů ovoce a zeleniny, včetně mang, ananasů, papáji, banánů, fazolí a chilli papriček.

 

Těžba surovin:

Laos má určitý potenciál v oblasti těžby drahých kovů, zejména zlata. Několik těžebních projektů bylo zahájeno v posledních letech, což zvyšuje laoský export drahých kovů.

Dřevo a dřevařský průmysl jsou v Laosu důležitým zdrojem příjmů. Země má rozsáhlé lesy, a proto je těžba dřeva a výroba dřevařských produktů, zejména teaku, významným odvětvím.

V Laosu se nachází určité zásoby rud a nerud, včetně železné rudy, cínu a molybdenu.

 

Průmysl:

Průmyslové dolování je stále v počátečních stádiích rozvoje v Laosu, ale země má potenciál v oblasti těžby nerostných surovin, zejména zlata, rud a drahých kovů. Těžba drahých kovů, jako je zlato, je jedním z hlavních průmyslových odvětví v Laosu.

Lesy Laosu poskytují dřevo a dřevařský průmysl má významné místo v ekonomice země. Dřevařské výrobky, zejména teakové, jsou vyváženy na mezinárodní trhy.

Potravinářský průmysl zahrnuje zpracování potravin a nápojů. Laos vyrábí různé potravinářské produkty, včetně rýže, kávy, čaje, cukru, rybích produktů a dalších.

Laos má potenciál v oblasti energetiky z vodních elektráren. Výroba elektřiny z vodní energie je jedním z klíčových průmyslových odvětví v zemi, a Laos se snaží exportovat elektřinu do sousedních zemí.

 

Služby a ostatní sektory ekonomiky: –

 

Přírodní a historické zajímavosti: Luang Prabang, Vang Vieng, Vientiane, Vat Phou, vodopády Kuang Si

Laos je zemí s úchvatnou přírodou, včetně horských masivů, řek, vodopádů a jezer. Návštěvníci mohou prozkoumávat národní parky, trekovat v horách, kajakovat na řekách a pozorovat místní faunu a floru.

Laoská kuchyně je oblíbená pro svou chutnou a pikantní stravu. Turisté si mohou vychutnat místní speciality na trzích a v restauracích a také se zapojit do vaření laoských pokrmů na vařeních v místních komunitách.

 

Státní zřízení: lidově demokratická republika

Státní zřízení v Laosu je postaveno na komunistickém režimu, kde jedinou vládnoucí politickou stranou je Laosská lidová revoluční strana (LPRP). LPRP kontroluje všechny aspekty vlády a politiky v zemi a má monopol na politickou moc.

Nejvyšším vůdcem Laosu je Generální tajemník LPRP, který má fakticky nejvyšší moc v zemi. Laos má formálně prezidenta, který je hlavou státu, ale jeho pravomoci jsou omezené a jsou závislé na podpoře ze strany LPRP. Prezident je volen laoským lidem na návrh Národního shromáždění.

 

Hlavní město: Vientiane

Nachází se na západě Laosu poblíž hranic s Thajskem na břehu řeky Mekong.

Oblast, kde dnes leží Vientiane, byla osídlena již v pravěku. Vientiane bylo původně malou vesnicí na břehu řeky Mekong, která se stala důležitým přístavem a obchodním centrem.

 

Rozloha: 236 800 km2

 

Počet obyvatel: 7 750 000 (2022)

Laovci tvoří přibližně 55-65% obyvatelstva Laosu. Hovoří laoštinou, která je také oficiálním jazykem země. Laovci jsou převážně theravádští buddhisté a budhismus hraje významnou roli v jejich kultuře a životním stylu.

Laos je domovem mnoha etnických menšin, z nichž každá má svůj vlastní jazyk, kulturu a tradice. Mezi nejvýznamnější etnické menšiny patří Hmongové, Khmu, Tai Dam (černí Thajci), Akha, Mien a mnoho dalších. Tito lidé často žijí v horských oblastech a venkovských oblastech Laosu.

Theravádský buddhismus je dominantním náboženstvím v Laosu a většina obyvatelstva praktikuje tento náboženský směr.

Laos je jazykově rozmanitým místem, s mnoha etnickými skupinami a jazyky. Oficiálním jazykem je laoština, ale v některých regionech se mluví i jinými jazyky etnických menšin.