LIBANON

Datum vzniku : 22. listopadu 1943

1920 – Po pádu Osmanské říše se Libanon stal součástí francouzského mandátu v Levantě.

1943 – Libanon vyhlásil nezávislost na Francii.

1958 – Vypukla občanská válka v Libanonu kvůli politickým a náboženským konfliktům.

1975-1990 – Začala libanonská občanská válka, která trvala 15 let a měla ničivý dopad na zemi.

1982 – Izraelská invaze do Libanonu během libanonské občanské války.

1989 – Byla podepsána Taifská dohoda, která ukončila občanskou válku a nastolila nový politický systém s rozdělenou mocí mezi různé náboženské komunity.

2000 – Izrael stáhl své jednotky z jižního Libanonu.

2005 – Rafík Harírí, bývalý premiér Libanonu, byl zavražděn v Bejrútu, což vedlo k masovým protestům známým jako cedrová revoluce.

2006 – Vypukla krátká válka mezi Izraelem a libanonským hnutím Hizballáh.

2011 – Začala se projevovat arabská jaro, což mělo vliv i na Libanon.

Od roku 2019 – Libanon čelí hospodářské krizi, která vedla k masovým protestům a politickým nepokojům.

 

Mezinárodní zkratka: RL

 

Měna: libanonská libra  (LBP)

Libanonská libra byla dlouho pevně spojena s americkým dolarem za fixní kurz, ale v důsledku hospodářských a finančních problémů, kterým země čelí, došlo k devalvaci její hodnoty.

 

Internetová doména: .lb

 

Telefonní předvolba: +961

 

Časové pásmo: GMT +2

 

Geografie:

Libanon má přibližně 220 kilometrů dlouhé pobřeží Středozemního moře.

Západní část Libanonu je domovem pohoří Libanon, které zahrnuje několik vysokých hor .Toto pohoří je pokryto sněhem v zimních měsících a nabízí nádherné možnosti pro horolezectví a lyžování.

Bekáa údolí , to je rozlehlé údolí mezi pohořím Libanon na západě a pohořím Anti-Libanon na východě.

Na východě Libanonu se nachází pohoří Anti-Libanon, které tvoří část východní hranice země.

Libanon má několik řek, včetně řeky Litani, která protéká Bekáa údolím, a také několik menších jezer.

 

Nejvyšší vrchol: Kurnat As-Saudá 3088 m.n.m.

Tato hora se nachází v pohoří Libanon na západním okraji země.

Pohoří Libanon se táhne podél západního pobřeží Libanonu a tvoří přirozenou bariéru mezi Středozemním mořem a vnitrozemím země. Qurnat as Sawda se nachází poblíž hranic s Sýrií.

 

Podnebí:

Pobřežní oblasti Libanonu, které leží u Středozemního moře, mají středomořské klima. To zahrnuje mírné a vlhké zimy a teplá a suchá léta.

V horských oblastech, zejména ve vyšších nadmořských výškách, se vyskytuje kontinentální klima. Zde jsou zimy chladné s dostatečnými srážkami na sníh, zatímco léta jsou relativně chladnější a suchší. Vrcholky hor mohou být pokryty sněhem po většinu zimy.

Vnitrozemí a Bekáa údolí mají kontinentální klima s horkými léty a studenými zimami.

V pohoří Anti-Libanon na východě země je klima suché a kontinentální. Tato oblast má extrémně horká léta a chladné zimy s minimem srážek.

Jižní část Libanonu má podobné klima jako pobřežní oblasti, s mírnými zimami a teplými léty. Tato oblast je známá vysokou vlhkostí a je mnohem teplejší než vnitrozemí.

 

Fauna a flora :

Cedr libanonský je ikonický strom a národní symbol Libanonu. Nachází se zejména v pohoří Libanon a byl v minulosti důležitým zdrojem dřeva.

Dub libanonský je rozšířen v pohoří Libanon a má výrazné, kožovité listy.

Maki jsou typické středomořské keře a stromy, které se vyskytují na pobřeží a v pobřežních oblastech. Patří sem například oleandr a myrta.

Libanon je také známý pro pěstování ořechů, jako jsou ořešák a pistácie, které se pěstují v různých částech země.

V pohoří Libanon a pohoří Anti-Libanon je možné nalézt populaci kozorožců.

Divoká kočka libanonská  žije v pohoří Libanon. Je ohrožený vyhynutím.

Libanon je důležitým migračním koridorem pro ptáky, což znamená, že je místo odpočinku pro mnoho druhů ptáků během jejich migrace mezi Evropou a Africkým kontinentem.

Plazi a obojživelníci: V Libanonu se vyskytují různé druhy hadů, ještěrek a obojživelníků, jako jsou žáby a skokani.

Díky svému pobřeží Středozemního moře je Libanon domovem různých druhů ryb, které jsou důležité pro místní rybolov a gastronomii.

 

Zemědělství:

Mezi hlavní plodiny pěstované v Libanonu patří olivovníky, vinná réva, citrusové plody, jabka, hrušky, rajčata, a mnoho dalších ovoce a zeleniny.

Pěstování vinné révy je v Libanonu tradiční a země je známá svými víny.

Tabák je další důležitou plodinou v Libanonu a je používán k výrobě libanonských cigaret.

Pěstování ořechů, zejména vlašských ořechů a pistácií, je významnou částí libanonského zemědělství.

Včelařství je také rozšířeným zemědělským odvětvím v Libanonu, s produkcí medu a včelích produktů.

 

Těžba surovin:

Vápenec byl v minulosti důležitým surovinovým zdrojem pro výrobu cementu a stavebnictví. Libanon byl známý svými cementárnami a lomy na vápenec.

Sádrovec byl také těžen v Libanonu pro výrobu sádrových produktů, jako jsou sádrové desky a omítky.

Těžba bauxitu probíhala v některých částech Libanonu pro výrobu hliníku. Tato činnost však byla značně omezena.

V Libanonu byly nalezeny některé drahokamy, včetně smaragdů a rubínů, ale jejich těžba byla značně omezena

 

Průmysl:

Potravinářský průmysl je v Libanonu významný a zahrnuje výrobu potravinových výrobků, jako jsou pečivo, mléčné výrobky, mražené potraviny a alkoholické nápoje. Libanon je také známý svými výrobky, jako je libanonská kuchyně, sýry a vína.

Textilní a oděvní průmysl je dalším významným sektorem. Vyrábějí se zde oblečení, textilie a kožené výrobky pro domácí spotřebu i export.

Stavebnictví a výroba cementu byly historicky důležitými odvětvími průmyslu v Libanonu. Tyto sektory byly spojeny s těžbou vápence a dalších stavebních materiálů.

Tento sektor zahrnuje výrobu chemikálií, včetně léčiv, kosmetických výrobků a čisticích prostředků.

 

Služby a ostatní sektory ekonomiky: námořní doprava

 

Přírodní a historické zajímavosti: Bejrút, Byblos, město Týros, Baalbek

Libanon má bohatou historii, což se odráží v mnoha historických památkách a archeologických nalezištích. Mezi nejznámější patří Fénická města Byblos a Tyros, antické město Baalbek s impozantními římskými ruinami a křesťanské kláštery v pohoří Libanon.

Země nabízí nádhernou přírodní krajinu, včetně pohoří Libanon s vysokými horami a horskými jezery, Bekáa údolí, pobřežní oblasti s plážemi Středozemního moře a údolí Kadíšy.

Libanonská kuchyně je známá svými lahodnými pokrmy, jako jsou hummus, falafel, tabbouleh a mnoho dalších.

Libanon je známý svými víny, a návštěvníci mohou navštívit libanonská vinařství a degustovat místní vína, včetně vína z odrůdy Château Musar.

Země je také důležitým místem pro poutní turismus pro některé křesťanské komunity, a to díky svým klášterům a duchovním místům.

 

Státní zřízení: unitární konfesní parlamentní republika

V čele státu stojí prezident, který je volen libanonským parlamentem na šestileté období. Prezidentský úřad má symbolickou roli a prezident zastupuje jednotu a suverenitu země.

Libanonský parlament je jednokomorový legislativní orgán, který má 128 poslanců. Poslanci jsou voleni všeobecným hlasováním a reprezentují různé politické strany a komunity v zemi. Parlament má pravomoc schvalovat zákony, kontrolu nad vládou a výběr premiéra.

Kvótový systém je jedinečným rysem libanonského politického systému. Je navržen tak, aby zajistil zastoupení různých náboženských komunit v parlamentu a vládě. Například prezident musí být maronitský křesťan, premiér sunnitský muslim a předseda parlamentu šíitský muslim.

Vláda Libanonu je vedená premiérem a je složená z různých ministrů, kteří jsou zodpovědní za jednotlivá ministerstva.

 

Hlavní město: Bejrút

Nachází se na pobřeží Středozemního moře.

Bejrút má dlouhou historii, která sahá tisíce let zpět. Byl osídlen různými civilizacemi, včetně Fénicijců, Římanů, Byzantinců, Arabů a Osmanské říše.

 

Rozloha: 10 452 km2

 

Počet obyvatel: 5 300 000 (2022)

Libanon má různorodé etnické skupiny, včetně Arabů, Arménů, Kurdů, Turků a dalších menších komunit. Arabové tvoří většinu obyvatel.

Náboženská identita hraje v Libanonu významnou roli. Hlavními náboženskými skupinami jsou muslimové a křesťané, přičemž muslimové zahrnují sunnity, šíity a drúzy, zatímco křesťanská komunita zahrnuje maronity, pravoslavné křesťany, římské katolíky a další. Kvůli svému náboženskému zřízení je Libanon znám jako země s konfesním systémem.

Oficiálním jazykem v Libanonu je arabština, ale francouzština má také významné místo v oficiálním a každodenním komunikaci. Mnoho Libanonců hovoří anglicky a dalšími jazyky.