SAÚDSKÁ ARÁBIE

Datum vzniku: 23. září 1932

18. století: V této době se začaly formovat první saúdské státy, včetně prvního prvního Saúdského státu, který vznikl v oblasti Nidždu v centrální části dnešní Saúdské Arábie.

19. století: Saúdové a jejich spojenci, známí jako Wahhábové, rozšířili svůj vliv a řídili většinu území, které dnes tvoří Saúdskou Arábii.

1920: Začaly boje o ovládnutí Mekky a Medíny, dvou nejsvatějších měst islámu, mezi Saúdy a Hášimidy.

1932: Abdulazíz ibn Saúd, známý také jako Ibn Saúd, sjednotil území Hidžázu a Nidždu pod svou vládou a založil Saúdské království, později Saúdskou Arábii.

1938: Byly objeveny bohaté zásoby ropy v oblasti Dhahrán, což otevřelo dveře k rozvoji ropného průmyslu a ekonomickému růstu.

1945: Po skončení druhé světové války byla uzavřena dohoda mezi Saúdskou Arábií a Spojenými státy, která zahrnovala spolupráci v oblasti ropy.

1953: Ibn Saúd zemřel a na trůn usedl jeho syn, Saúd ibn Abdulazíz, který pokračoval v modernizaci země.

1990-1991: Saúdská Arábie hrála aktivní roli v průběhu války v Zálivu, když se spojila s koalicí proti Iráku v reakci na iráckou invazi do Kuvajtu.

21. století: Saúdská Arábie čelí výzvám modernizace, včetně pokusů o diversifikaci ekonomiky a sociálních reforem.

 

Mezinárodní zkratka: SA

 

Měna: saudský rijál (SAR)

Riyál je rozdělen na 100 halala. Riyál je používán pro všechny transakce a platby v zemi a je plně konvertibilní měnou.

 

Internetová doména: sa

 

Telefonní předvolba: +966

 

Časové pásmo: GMT +3

 

Geografie:

Saúdská Arábie je největší zemí na Arabském poloostrově a patří mezi největší země na světě podle rozlohy.

Většina území Saúdské Arábie tvoří poušť. Největší poušť v zemi je Rub al-Chálí (známá také jako Pustina Prázdné čtvrtiny), která je jednou z největších pouští na světě. Poušť pokrývá většinu vnitrozemí země.

Na jihozápadě Saúdské Arábie se nachází pohoří Asír, které nabízí odlišné podnebí a krajinu ve srovnání s pouští.

Saúdská Arábie má rozsáhlé pobřežní oblasti na Rudém moři na západě a na Perském zálivu na východě.

V poušti se nacházejí oázy, jako například oáza Al-Ahsa na východě, která je známá pro svou zemědělskou produkci a historické památky.

 

Nejvyšší vrchol: Džabal Saudá 3 133 m

Nachází se v pohoří Asír, které je známé pro svou odlišnou krajinu a klima ve srovnání s pouštními oblastmi země.

 

Podnebí:

Většina země má horké a suché pouštní podnebí. Letní teploty v některých částech Saúdské Arábie mohou dosahovat nad 45 °C a v některých oblastech dokonce přesahovat 50 °C. Zimy jsou obecně mírné a teplé.

Srážkový režim je nízký a většina oblastí zaznamenává minimální srážky. V některých pouštních oblastech může spadnout méně než 50 mm srážek za rok.

Na jihozápadě země, zejména v pohoří Asír, je podnebí vlhčí a chladnější. Tato oblast dostává více srážek a má zelenější krajinu. V některých částech pohoří Asír může být i sněhová pokrývka během zimy.

Pobřežní oblasti na Rudém moři a Perském zálivu mají měkčí klima a vyšší vlhkost.

Saúdská Arábie je náchylná k pouštním bouřím, které mohou mít vliv na dopravu a viditelnost.

 

Fauna a flora :

Kamzík arabský  je endemický pro Arabský poloostrov a Saúdskou Arábii. Je přizpůsobený extrémním podmínkám pouště a oblastí s minimálními srážkami.

Šakal zlatý je druh šakala, který obývá pouštní oblasti Saúdské Arábie. Je to noční dravec a často se živí drobnými savci a zbytky potravy.

V Saúdské Arábii se vyskytuje několik druhů orlů, včetně orla arabského, který je ohroženým druhem.

Mezi jedovatými hady v Saúdské Arábii je kobra královská nejznámější. Vyskytuje se v pouštních oblastech a je třeba s ní zacházet s opatrností.

Gazely jsou častými savci, kteří obývají pouštní a aridní oblasti Saúdské Arábie.

V pouštních oblastech lze najít adaptované rostliny, které přežívají v extrémním suchu. Mezi ně patří akácie, tamarisk a trávy, které jsou důležité pro místní pastevníky.

V oázách, kde se nachází dostatek vody, můžete nalézt bohatou vegetaci, včetně datlových palem, olivovníků a citrusových stromů.

V pohoří Asír na jihozápadě země je klima vlhčí a podmínky pro rostliny jsou příznivější. Zde můžete najít lesy a bohatou vegetaci.

Na pobřeží Rudého moře a Perského zálivu rostou mangrovy, které jsou důležité pro místní ekosystémy a rybolov.

 

Zemědělství:

Oázy jsou důležitými zemědělskými oblastmi v Saúdské Arábii. Jsou to místa, kde podzemní voda nebo prameny umožňují zemědělcům pěstovat plodiny, jako jsou datle, olivy, obilí a zelenina. Oázy jsou také domovem palmy datlové, které jsou důležitou součástí místní kultury a ekonomiky.

Saúdská Arábie je jedním z předních producentů datlí na světě.

Kvůli omezeným možnostem zemědělské produkce musí Saúdská Arábie importovat mnoho potravin, včetně obilí, masa a dalších produktů. Země je závislá na dovozu potravin, aby uspokojila poptávku na domácím trhu.

 

Těžba surovin:

Saúdská Arábie má jedny z největších zásob ropy na světě. Země je předním producentem ropy a je známá svými rozsáhlými ropnými poli a zařízeními na těžbu ropy.

Kromě ropy je Saúdská Arábie také významným producentem zemního plynu. Zemní plyn se používá k energetickým a průmyslovým účelům a je důležitým zdrojem energie v zemi.

Saúdská Arábie má významné zásoby bauxitu, která je surovinou pro výrobu hliníku.

V Saúdské Arábii se také těží zlato. Zlato je dobýváno v několika lokalitách v zemi.

Kromě zlata se v zemi také vyskytují drahé kameny, jako jsou diamanty a různé druhy drahých kamenů, které jsou těženy pro šperkařský průmysl.

Země těží také síru a fosfáty, které jsou důležité pro výrobu hnojiv.

 

Průmysl:

Petrochemický průmysl je jedním z nejvýznamnějších průmyslových sektorů v zemi. Saúdská Arábie má rozsáhlý komplex petrochemických závodů, které zpracovávají ropu a zemní plyn na různé petrochemické produkty, jako jsou plasty, hnojiva, chemikálie a polymerové materiály.

Saúdská Arábie investuje do průmyslové výroby a výrobního sektoru, což zahrnuje výrobu oceli, hliníku, cementu, elektroniky, elektrospotřebičů a dalších průmyslových výrobků.

Energetický průmysl zahrnuje výrobu elektřiny a distribuci energie pro domácnosti a průmysl. Saúdská Arábie investuje do obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární a větrná energie, aby snížila závislost na fosilních palivech.

Potravinářský průmysl zahrnuje zpracování potravin, výrobu nápojů a potravinový průmysl.

 

Služby a ostatní sektory ekonomiky: cestovní ruch, námořní a letecká doprava, bankovnictví

 

Přírodní a historické zajímavosti: Mekka, Džidda, al-Hasa, Diriyah, Medina, pobřeží Rudého moře, pouště, Hegra

Saúdská Arábie má bohaté dědictví historie a kultury, včetně historických památek, starověkých měst, tradičních vesnic a archeologických nalezišť. Mezi nejvýznamnější patří město Diríjá v Rijádu, historické centrum Dauhánu a skalní umění v oblasti Há’il.

Země nabízí různorodé přírodní krásy, včetně pohoří Asír, které je známé svým chladnějším klimatem a zelenými kopci, a také krásné pláže na pobřeží Rudého moře a Perského zálivu.

Saúdská Arábie je také domovem dvou nejsvatějších míst islámu, Mekky a Medíny, což přiláká miliony muslimských poutníků každý  rok .

 

Státní zřízení: absolutní monarchie

Monarcha, známý jako král Saúdské Arábie, má veškerou výkonnou, zákonodárnou a soudní moc ve státě. Toto království je jedním z posledních absolutních monarchií na světě, což znamená, že král má neomezenou pravomoc a kontrolu nad státními záležitostmi.

Král Saúdské Arábie je hlavou státu a zároveň hlavou vlády. Kromě toho je také vrchním velitelem ozbrojených sil a má pravomoc jmenovat a odvolávat členy vlády.

Islám hraje v Saúdské Arábii klíčovou roli ve státním zřízení. Země uplatňuje striktní verzi islámu, známou jako wahhábismus, a má jedno z nejposvátnějších míst islámu, Mekku a Medínu.

Král a královská rodina hrají klíčovou roli v politickém rozhodování a správě země.

 

Hlavní město: Rijád

Nachází se ve střední části Saúdské Arábie a je politickým, ekonomickým a kulturním centrem země.

Rijád má historický význam jako stará obchodní a osídlená lokalita, ale jeho moderní historie začala v 18. století, kdy se stal hlavním městem první saúdské státnosti.

 

Rozloha: 2 150 000 km2

 

Počet obyvatel: 38 400 000 (2022)

Hlavním etnickým skupinou v Saúdské Arábii jsou Arabové, kteří tvoří většinu obyvatelstva. Mezi další menší etnické skupiny patří Asiaté a Afričané, kteří přicházejí za prací nebo jsou členy expatriantské komunity.

Islam je státním náboženstvím a má zásadní význam v životě obyvatel Saúdské Arábie. Většina obyvatel jsou muslimové, kteří následují sunnitskou větev islámu. Země je rovněž domovem dvou nejsvatějších míst islámu, Mekky a Medíny, což přiláká mnoho muslimských poutníků každý rok.

Oficiálním jazykem je arabština. Angličtina je také rozšířená, zejména v oblasti obchodu a mezinárodní komunikace.

Obyvatelé Saúdské Arábie ctí tradiční hodnoty a zvyklosti, které jsou spojeny s islámem a arabskou kulturou. Tradiční oděv, jako je dishdasha pro muže a abája pro ženy, jsou stále běžné v každodenním životě.