Severní Korea

Datum vzniku: 9. září 1948

1945: Po skončení druhé světové války je Korejský poloostrov osvobozen od japonské okupace a rozdělen na dvě okupační zóny pod správou Sovětského svazu na severu a Spojených států na jihu.

1948: 9. září byla vyhlášena Lidově demokratická republika Korea (Severní Korea) pod vedením Kim Il-sunga.

1950-1953: Vypukla Korejská válka, konflikt mezi Severní Koreou (podporovanou Sovětským svazem a Čínou) a Jižní Koreou (podporovanou Spojenými státy a spojenci). Válka skončila příměřím v roce 1953, ale formální mírová smlouva nebyla dosud uzavřena, a tak země zůstávají v technickém stádiu války.

1960: Severní Korea byla formálně přijata do Východního bloku a stala se socialistickým státem s centrálně plánovanou ekonomikou.

1994: Kim Il-sung, zakladatel a dlouholetý vůdce Severní Koreje, zemřel a byl nahrazen svým synem Kim Jong-il.

2006: Severní Korea provedla svůj první jaderný test, což vyvolalo mezinárodní odsouzení a obavy.

2011: Kim Jong-il zemřel a byl nahrazen svým synem Kim Jong-unem.

Od 2010s: Kim Jong-un pokračuje v rozvoji jaderného programu a provádí sérii raketových a jaderných testů, což způsobuje mezinárodní napětí.

 

Mezinárodní zkratka: KP

 

Měna: severokorejský won (KPW)

Won je dále rozdělen na menší jednotky nazývané chon. Vzhledem k uzavřené povaze severokorejského režimu a omezenému kontaktu se světem, je obtížné získat severokorejské wony mimo území Severní Koreje. Kurz wonu je také často kontrolován a manipulován severokorejským režimem.

 

Internetová doména: kp

 

Telefonní předvolba: +850

 

Časové pásmo: GMT +9

 

Geografie:

Většina Severní Koreje je hornatá. Severní část země je pokryta nízkými a středními horami, zatímco jih je hornatý až horský.

Severní Korea má krátké, ale významné pobřeží na východě, které leží u Japonského moře, a na západě, kde sousedí s Žlutým mořem.

Důležitými řekami v Severní Koreji jsou Jalu (známá také jako Amnok), která tvoří část hranice s Čínou, a Tedong (známá také jako Tumen), která tvoří část hranice s Čínou a Ruskem.

Severní Korea má rozsáhlé lesní oblasti, zejména v horských a hornatých regionech.

 

Nejvyšší vrchol: Pektusan 2 744 m

Nachází se na hranici mezi Severní Korejí a Čínou.

Paektu-san je aktivní sopka a jedná se o jeden z nejvyšších vrcholů v celém Korejském poloostrově.

Tato hora má významný historický a kulturní význam pro Korejce, a je spojována s mnoha mýty a legendami.

 

Podnebí:

Jaro v Severní Koreji je obvykle mírné a suché. Teploty stoupají postupně, a příroda začíná kvést.

Léta jsou teplá a vlhká. Průměrné teploty v červenci se pohybují mezi 25°C a 30°C. Toto období může být deštivé až vlhké, s monzunovými srážkami způsobujícími povodně.

Podzim je obvykle mírný a suchý. Teploty klesají postupně, a listnaté stromy začínají měnit barvy.

Zimy jsou dlouhé a studené. Průměrné teploty v lednu mohou klesnout pod -10°C a dokonce i pod -20°C, zejména v horských oblastech.

 

Fauna a flora :

Severní Korea je domovem různých druhů tchořů a veverek, které obývají lesy a lesnaté oblasti.

V horských oblastech Severní Koreje žijí jeleni a divoká prasata.

Vyskytují se zde různé druhy medvědů, včetně himálajských medvědů.

Díky svému pobřeží má Severní Korea bohatou mořskou faunu, která zahrnuje různé druhy ryb, jako jsou tresky, makrely a sledi.

Lesy v Severní Koreji zahrnují smíšené lesy, které obsahují stromy jako borovice, jedle, buky a další.

V horských oblastech rostou různé druhy alpinských rostlin a bylin.

Severní Korea má také různé druhy květin, které rostou v přírodě, a některé z nich jsou považovány za národní symboly.

 

Zemědělství:

Rýže je základní potravinou v Severní Koreji a tvoří významnou část stravy obyvatelstva. Pěstuje se v rozsáhlých rýžových polích a země se snaží zvýšit její produkci, aby zajistila dostatek potravin pro své obyvatele.

Kukuřice je další důležitou obilninou, která se pěstuje v Severní Koreji. Kromě toho se zde pěstuje také pšenice, ječmen a další obilniny.

Zahrady a pole s zeleninou a ovocem jsou běžným zjevem v krajině Severní Koreje. Sem patří zelí, ředkvičky, cibule, brambory a další zelenina, stejně jako jablka, hrušky a švestky.

Chov dobytka, včetně krav, prasat a koz, má také své místo v zemědělství Severní Koreje, a slouží k výrobě mléka, masa a dalších živočišných produktů.

Severní Korea se potýká s řadou problémů v zemědělství, včetně nedostatku moderního zemědělského vybavení, nedostatečného přístupu k hnojivům a pesticidům, omezeného využívání mechanizace a závislosti na tradičních zemědělských metodách. Navíc se občas potýká s nepříznivými povětrnostními podmínkami, jako jsou sucha nebo povodně, které mohou ovlivnit úrodu.

 

Těžba surovin:

Severní Korea má rozsáhlé zásoby uhlí, což je jedna z hlavních surovin používaných pro výrobu elektřiny a energii pro průmysl.

Těžba železné rudy je důležitá pro výrobu oceli a dalších kovových výrobků.

Měď se těží v menších množstvích a slouží k výrobě měděných výrobků.

Severní Korea má také zásoby wolframu, který se používá v různých průmyslových aplikacích.

Země má také menší zásoby dalších nerostů, jako jsou rudny a další minerály, které se těží a využívají pro průmyslové účely.

 

Průmysl:

Průmysl zbraní je jedním z nejvýznamnějších průmyslových sektorů v Severní Koreji. Země vyrábí různé druhy konvenčních a nukleárních zbraní, což vyvolává mezinárodní obavy a sankce.

Severní Korea má značné zásoby nerostných surovin, jako je uhlí, železná ruda, měď a wolfram. Těžba a průmyslová zpracování těchto surovin hrají důležitou roli v severokorejském průmyslu.

V Severní Koreji existuje několik lehkých průmyslových odvětví, které zahrnují textilní průmysl, výrobu oděvů a výrobu spotřebního zboží.

Průmysl spojený s potravinami hraje rovněž klíčovou roli v ekonomice země. Zahrnuje zpracování potravin, výrobu nápojů a dalších potravinářských výrobků.

Těžký průmysl, který zahrnuje výrobu oceli a cementu, je také přítomen v Severní Koreji, ale některé průmyslové odvětví trpí zastaralým vybavením a technologiemi.

 

Služby a ostatní sektory ekonomiky: –

 

Přírodní a historické zajímavosti: hrobky z Kogurjo, Kaesong

Turisté mohou navštěvovat Severní Koreu pouze prostřednictvím organizovaných zájezdů, které jsou často řízeny vládními nebo vojenskými agenturami. Samostatný turistický vstup do země není povolen.

Mezi nejznámější turistické atrakce v Severní Koreji patří hlavní město Pchjongjang, Demilitarizovaná zóna (DMZ) na hranicích mezi Severní a Jižní Koreou, historické památky, například palác Kumsusan nebo monumenty Kim Ir-sena a Kim Čong-ila, a také několik festivalů a akcí.

Turisté jsou v Severní Koreji obvykle pečlivě dozorováni a mají omezený pohyb. Mimo organizované exkurze nemají obvykle přístup do většiny oblastí země.

Propaganda a kontrola: Během návštěvy Severní Koreje jsou turisté vystaveni intenzivní propagandě, která oslavuje režim a vládnoucí Kimovu dynastii. Jejich komunikace s místními obyvateli je obvykle omezena, a mnoho místních lidí nemá povoleny kontakty s cizinci.

 

Státní zřízení: dědičná diktatura

Nejvyšším vůdcem země je nejčastěji člen Kimovy dynastie, jako například Kim Ir-sen, Kim Čong-il a Kim Čong-un. Kimové jsou uctíváni a propagováni jako neomylní vůdci a zakladatelé země. V čele státu stojí Ústřední výbor Korejské pracující strany, který de facto kontroluje všechny aspekty politického, hospodářského a společenského života v Severní Koreji.

Korejská lidová armáda hraje také klíčovou roli v politickém systému země a má významný vliv na vládnoucí struktury. Mezinárodně je Severní Korea známá svým jaderným programem a konflikty s jinými zeměmi, zejména Jižní Koreou a Spojenými státy.

Režim v Severní Koreji je charakterizován represí, omezenými občanskými svobodami, cenzurou médií a silnou kontrolou nad ekonomikou. Obyvatelstvo žije pod těsným dohledem vlády, a mnozí lidé nemají přístup k informacím ze světa mimo Severní Koreu. Země je často kritizována za porušování lidských práv a nedemokratické praktiky.

 

Hlavní město: Pchjongjang

Město se nachází v západní části Severní Koreje, poblíž řeky Taedong, která protéká městem.

Pchjongjang je centrem politické moci v Severní Koreji. Zde sídlí vláda, centrální orgány Korejské pracující strany a vojenské velení.

 

Rozloha: 120 538 km2

 

Počet obyvatel: 30 000 000 (2022)

Většina obyvatel Severní Koreje tvoří etnickou skupinu Korejců. Země má malou čínskou menšinu, a také několik japonských obyvatel.

Oficiálně je Severní Korea ateistickou zemí, a náboženství zde byla potlačována. Nicméně, někteří obyvatelé mohou praktikovat tradiční korejská náboženství, jako je šamanismus nebo konfuciánství, a také může existovat podzemní křesťanská komunita.

Úředním jazykem je korejština, a to severokorejský dialekt, který má některé rozdíly oproti jižní korejštině. Země má také svůj vlastní písemný systém zvaný čosonmal.

Severní Korea klade velký důraz na vzdělání, a země má povinnou školní docházku. Nicméně, vzdělávání je silně kontrolováno a ideologicky zaměřeno na uctívání režimu Kimů.

Zdravotnictví je poskytováno zdarma státem, ale systém je často nedostatečný a málo efektivní. Nedostatek lékařského vybavení a léků je v Severní Koreji běžným problémem.