SRÍ LANKA

Datum vzniku: 4. února 1948

Starověká historie: Srí Lanka má dlouhou historii, sahající až do 6. století př. n. l. Během této doby zde vznikly první království a vybudovala se bohatá kultura. Jedním z významných historických artefaktů je Posvátný zub Buddhy, který byl převezen na Srí Lanku v 4. století.

Království Anurádhapura: V 4. století našeho letopočtu bylo založeno první státní útvar, království Anurádhapura. To bylo centrem buddhismu a prosperujícím státem.

Království Polonnaruwa: V 11. století se centrum moci přesunulo do Polonnaruwy, kde pokračoval rozvoj království a budování monumentálních staveb.

Příchod Evropanů: V 16. století přišli Evropané, včetně Portugalců a později Nizozemců a Britů, kteří se pokusili získat kontrolu nad ostrovem. Britové upevnili svou kontrolu v 19. století.

Nezávislost: Srí Lanka získala nezávislost na Británii dne 4. února 1948.

Politické změny: Po získání nezávislosti prošla země několika politickými změnami, včetně změny státního názvu na Srí Lanka v roce 1972.

Občanská válka: Srí Lanka byla po dlouhou dobu poznamenána občanskou válkou mezi vládou a Tamilskými tygry, separatistickou povstaleckou skupinou. Tato válka trvala téměř tři desetiletí a skončila v roce 2009.

 

Mezinárodní zkratka: LK

 

Měna: srílanská rupie  (LKR)

Jedna srílanská rupie se dělí na 100 centů. Měna má symbol “₨” a často se zkracuje jako “SLR” nebo “LKR”. Srílanská rupie je jedinou oficiální měnou používanou na Srí Lance pro všechny transakce.

 

Internetová doména: lk

 

Telefonní předvolba: +94

 

Časové pásmo: +5:30 GMT

 

Geografie:

Srí Lanka leží na jih od Indického subkontinentu a je oddělena od indického státu Tamilnádu Palkovým průlivem. Na západě je omývána Indickým oceánem..

Srí Lanka má rozmanitý reliéf. Vnitrozemí ostrova tvoří horské oblasti, kde se nachází hory, z nichž nejvyšší je Pidurutalagala s nadmořskou výškou 2 524 metrů nad mořem. Na východě a na severu ostrova se rozkládají nížiny.

Země má nádherné pobřeží s mnoha plážemi, zátokami a korálovými útesy.

Srí Lanka má řadu řek a jezer. Největšími řekami jsou Mahaweli Ganga, Kelani Ganga a Walawe Ganga.

 

Nejvyšší vrchol: Pidurutalagala 2 525 m

Tento vrchol se nachází ve střední části ostrova, poblíž města Nuwara Eliya, a tvoří součást horského masivu zvaného Centrální hory (Central Highlands).

 

Podnebí:

Období dešťů na jihozápadním pobřeží Srí Lanky trvá od května do září.Během tohoto období se na jihozápadním pobřeží vyskytuje hojný déšť, což způsobuje záplavy a zvýšené srážky v těchto regionech.

Období sucha na severovýchodním pobřeží trvá od prosince do března.Během tohoto období je na severovýchodním pobřeží nižší vlhkost a minimální srážky. Toto je nejsušší období roku.

Intermonzunové období mezi obdobím dešťů a obdobím sucha obvykle trvá od října do listopadu a od dubna do května.Během meziobdobí se Srí Lanka nachází mezi dvěma monzunovými proudy. To může znamenat menší srážky a stabilnější počasí.

 

Fauna a flora :

Srí Lanka je známá svou populací slonů indických. Slonové jsou chránění a mají důležité místo v srílanské kultuře.

Srí Lanka je domovem poddruhu leoparda známého jako leopard cejlonský.

Srí Lanka je domovem několika druhů krokodýlů, včetně krokodýla morského a sladkovodního krokodýla.

Na Srí Lance žijí různé druhy mangustů, jako je mangusta šedá a mangusta královská..

Srí Lanka má rozsáhlé tropické deštné lesy, které jsou domovem mnoha druhů rostlin, včetně vysokých stromů, epifytů a kapradin.

Je známá svými endemickými rostlinami, což jsou druhy, které se vyskytují pouze na tomto ostrově. Patří sem například druhy rodů Ceylon Ironwood a Horton Plains Slender Loris.

Lotosové květy jsou důležitou součástí srílanské kultury a jsou často spojovány s buddhismem.

Kokosové palmy jsou běžné na pobřeží Srí Lanky a kokosové produkty mají významné místo v místní kuchyni.

 

Zemědělství:

Rýže je nejdůležitější plodinou v Srí Lance a tvoří základní potravinu pro většinu obyvatelstva. Dalšími důležitými plodinami jsou čaj, kokosové ořechy, černý pepř, skořice, kakao, vanilka a tropické ovoce jako ananasy a banány.

Srí Lanka je jedním z předních světových vývozců čaje a koření, včetně černého pepře a skořice.

Kokosové palmy jsou hojně rozšířeny na pobřeží Srí Lanky, a kokosové produkty, jako je kokosový olej, kokosový cukr a kokosová mouka, jsou významnou součástí místního průmyslu.

 

Těžba surovin:

Srí Lanka je známá jako “ostrov drahokamů” a má dlouhou historii těžby drahokamů. Mezi hlavními drahokamy, které se zde těží, jsou safíry, smaragdy, rubíny a různé druhy granátů.

Země je také jedním z předních světových producentů grafitu. Grafit se těží v oblasti okolo města Kandy a je využíván v různých průmyslových aplikacích, včetně výroby grafitových elektrod.

Ilmenit je minerál obsahující titan, který se používá ve výrobě titanových slitin a pigmentů. Srí Lanka má zásoby ilmenitu, a těžba tohoto minerálu je prováděna na některých místech na pobřeží.

I když Srí Lanka nemá velké zásoby dřeva, některé lesy jsou těženy pro dřevo a dřevěné výrobky.

Těžba soli je prováděna v některých slaných bažinách, zejména v oblasti Jaffna.

 

Průmysl:

Textilní a oděvní průmysl patří mezi největší odvětví srílanského průmyslu. Země produkuje různé textilní výrobky, včetně oděvů, tkanin a textilních doplňků.

Potravinářský průmysl zahrnuje zpracování potravin, včetně zpracování rýže, čaje, koření, cukru a mořských plodů. Srí Lanka je také známá výrobou kokosových produktů, jako je kokosový olej a kokosový cukr.

Srí Lanka má také malý průmysl v oblasti inženýrství, elektroniky a výroby elektronických komponentů.

Dřevozpracující průmysl zahrnuje výrobu nábytku a dřevěných výrobků pro export.

Těžba a zpracování drahých kamenů, zejména drahokamů, má kulturní a ekonomický význam. Srí Lanka je známá jako “ostrov drahokamů” a produkuje různé drahé kameny, jako jsou safíry, smaragdy a rubíny.

 

Služby a ostatní sektory ekonomiky: cestovní ruch

 

Přírodní a historické zajímavosti: Sigiriya

Srí Lanka má nádherné tropické pláže na svém pobřeží, zejména na jihozápadě a východě země. Pláže jako Unawatuna, Mirissa, Bentota a Arugam Bay jsou oblíbené mezi turisty a nabízejí možnosti k relaxaci, surfování a potápění.

Má bohatou kulturní a historickou dědictví. Turisté mohou navštívit historická města, jako jsou Anurádhapura, Polonnaruwa a Sigiriya. Toto jsou místa spojená s buddhismem a mají impozantní archeologické památky.

Srí Lanka je domovem mnoha národních parků a chráněných oblastí, které chrání vzácné druhy rostlin a zvířat, včetně slonů, leopardů, krokodýlů a ptáků. Národní parky Yala, Udawalawe a Horton Plains jsou populárními destinacemi pro safari.

Je známá svou tradiční ayurvédskou medicínou a lázeňstvím. Mnoho turistů sem přijíždí za léčbou a odpočinkem v ayurvédských střediscích a lázních.

 

Státní zřízení: poloprezidentská republika

Prezident, který je volen v přímých volbách na pětileté období, má široké pravomoci a zastupuje zemi na národní i mezinárodní úrovni. Prezident jmenuje předsedu vlády, který vede výkonnou moc a je odpovědný za správu země. Vláda je složena z ministrů, kteří jsou pověřeni dohledem nad jednotlivými ministerstvy a resorty.

Legislativní moc v Srí Lance je svěřena parlamentu nazývanému “Parlament Srí Lanky” nebo “Srílanský parlament.” Parlament má dvě komory: Dolní komora je známá jako “Parlamentární shromáždění” a skládá se z poslanců volených přímými volbami, zatímco Horní komora, známá jako “Rada starších,” je složena ze členů jmenovaných prezidentem.

 

Hlavní město: Colombo

Nachází se na západním pobřeží ostrova, při pobřeží Indického oceánu, a je ekonomickým, kulturním a politickým centrem země.

Colombo má bohatou historii, která sahá až do starověkých dob, kdy bylo přístavním městem pro obchodníky a dobyvatelé z různých částí světa. Město bylo ovlivněno různými kulturami, včetně portugalské, nizozemské a britské koloniální éry.

 

Rozloha: 65 610 km2

 

Počet obyvatel: 22 500 000 (2021)

Srí Lanka je etnicky a nábožensky rozmanitou zemí, kde žijí různé etnické skupiny a náboženské komunity. Singhalové jsou většinovou etnickou skupinou .Tamilové jsou druhou největší.Muslimové, kteří se nazývají také Mavlévé, tvoří kolem 9 % populace. Buržové jsou menší etnickou skupinou, kteří jsou potomky portugalských a nizozemských kolonistů.

Oficiálními jazyky Srí Lanky jsou sinhálština a tamilština. Sinhálština je nejrozšířenějším jazykem a používá se ve veřejné správě, vzdělání a médiích. Tamilština je také široce mluvena, zejména v severní a východní části země.

Srí Lanka je známá pro svou náboženskou rozmanitost. Buddhismus je největším náboženstvím, přibližně 70 % populace se hlásí k této víře. Hinduismus a islam jsou dalšími významnými náboženstvími, přičemž hinduismus je nejběžnější mezi tamilskou komunitou a islam mezi muslimskou komunitou. Křesťanství je také přítomno, převážně u katolického obyvatelstva.