SÝRIE

Datum vzniku: 17. dubna 1946

V 16. století se Sýrie stala součástí Osmanské říše a zůstala pod osmanskou vládou po mnoho staletí.

Po první světové válce byla Sýrie součástí Osmanské říše, která byla poražena spojenci. Země se stala francouzským mandátním územím pod názvem Velká Sýrie.

V roce 1946 získala Sýrie nezávislost na Francii a stala se samostatným státem.

V roce 1958 se Sýrie spojila s Egyptem a vytvořila Spojenou Arabskou Republiku, která však trvala pouze do roku 1961, kdy se Sýrie odtrhla a stala se opět samostatným státem.

V roce 1963 se ujala moci strana Ba’ath a Sýrie se stala socialistickým státem s autoritářským režimem.

V průběhu 70. a 80. let 20. století hrála Sýrie klíčovou roli v libanonské občanské válce, kdy poslala vojska do Libanonu.

Sýrie byla zapojena do několika konfliktů a války, včetně invaze do Iráku v roce 2003 a syrské občanské války, která začala v roce 2011.

 

Mezinárodní zkratka: SY

 

Měna: syrská libra  (SYP)

Syrská libra byla dlouho stabilní měnou v zemi, ale v důsledku dlouhodobého konfliktu, válečných rozvratů a ekonomických problémů v posledních letech došlo k výrazné inflaci a oslabení hodnoty syrské libry.

 

Internetová doména: sy

 

Telefonní předvolba: 965

 

Časové pásmo: GMT +3

 

Geografie:

Západní část Sýrie je domovem několika horských řetězců, včetně hřbetů Západního Libanonu a Antilibanonu.

Střední a východní část Sýrie zahrnuje rozsáhlé pouštní oblasti, včetně syrské pouště, známé také jako Hamad.

Dvě hlavní řeky protékají Sýrií. Řeka Eufrat teče východní částí země a řeka Tigris vede přes jihovýchodní Sýrii.

Sýrie má krátké pobřeží Středozemního moře na západním okraji země. Pobřežní města, jako Latakia a Tartús, jsou důležitými přístavy.

Kromě syrské pouště jsou v Sýrii i další pouštní oblasti a stepi, které tvoří většinu vnitrozemského území země.

 

Nejvyšší vrchol: Hermon 2 814 m

Tento vrchol se nachází na severovýchodě země, poblíž hranice s Irákem.

Hora je známá tím, že je významným poutním místem pro různé náboženské skupiny, včetně křesťanů, muslimů a židů, a má historický a náboženský význam pro region.

 

Fauna a flora :

Mezi savce v Sýrii patří například divoké kozy, hyeny, lišky, vlci a divoké kočky. Vyskytují se také menší druhy savců, jako jsou jezevci a zajíci.

V zemi žijí různé druhy plazů, včetně hadů, ještěrek a želv.

V pobřežních vodách Středozemního moře se vyskytují různé druhy ryb, což má vliv na rybářský průmysl a potravinářský sektor.

V pouštních oblastech Sýrie se vyskytují přizpůsobené druhy rostlin, jako jsou akácie, tamarisky a jiné sukulenty, které jsou schopny odolat suchu.

Ve stepích a polopouštních oblastech Sýrie rostou různé druhy travin, keřů a bylin, které slouží jako pastviny pro zvířata a jsou důležité pro zemědělství.

V horských oblastech, zejména v pohoří Západního Libanonu a Antilibanonu, najdeme bujnější vegetaci, včetně stromů jako cedry, duby a borovice.

Pobřežní oblasti mají vlhčí klima a podporují růst různých druhů rostlin, včetně stromů, jako jsou olivovníky a citrusovníky.

 

Podnebí:

Většina vnitrozemských oblastí Sýrie má pouštní klima. To zahrnuje rozsáhlou syrskou poušť (Hamad) a stepní oblasti. Charakteristickými rysy jsou vysoké teploty v létě, kdy se může teplota pohybovat kolem 40-45°C, a nízké srážky. V zimě mohou teploty klesat na nočním mrazu.

Horské oblasti, zejména Západní Libanon a Antilibanon, mají chladnější klima s většími srážkami, převážně v zimním období. V těchto horách může sněžit.

Pobřežní oblasti u Středozemního moře mají mírnější klima s vyššími srážkami, což umožňuje pěstování ovoce, zeleniny a olivových stromů.

Oázy v poušti mají specifické mikroklima s vyššími vlhkostmi a teplotami. Díky dostupnosti vody jsou vhodné pro zemědělství a osídlení.

 

Zemědělství:

Mezi hlavní plodiny patří pšenice, ječmen, kukuřice, rýže, olivy, bavlna a různé druhy ovoce a zeleniny. Olivy jsou zvláště významné pro výrobu olivového oleje, který má exportní potenciál.

Zemědělská produkce je závislá na zavlažovacích systémech, které využívají vodu z řek Eufrat a Tigris. Zavlažování umožňuje rozvoj zemědělství v pouštních oblastech a oázách.

Chov dobytka, zejména ovcí a koz, je důležitý pro produkci masa a mléka. Kožichy se také využívají pro výrobu kožených výrobků.

 

Těžba surovin:

Sýrie má značné zásoby fosfátů, což jsou důležité suroviny pro výrobu hnojiv a chemických produktů. Doly na fosfáty se nacházejí převážně v provincii Homs.

V zemi se těžily rudy železa, manganu, chromu, zinku a další kovy. Tyto suroviny byly důležité pro těžký průmysl a výrobu kovů.

Sůl se těžila v některých solných jezerech a ložiscích v pouštních oblastech.

Sýrie má omezené zásoby ropy a zemního plynu, ale těžba těchto surovin byla v důsledku konfliktu vážně narušena.

Sýrie měla také zásoby bauxitu, který je surovinou pro výrobu hliníku.

 

Průmysl:

Průmysl v Sýrii byl historicky důležitým odvětvím hospodářství, ale dlouhodobý konflikt a občanská válka vážně narušily průmyslovou výrobu v zemi.

Sýrie měla v minulosti rozvinutý těžební průmysl, který zahrnoval těžbu fosfátů, rud železa, manganu, chromu, zinku a bauxitu. Těžba fosfátů byla zvláště významná pro výrobu hnojiv.

Sýrie měla několik zařízení pro výrobu těžkého průmyslového vybavení, včetně zařízení na výrobu oceli, železáren a hutí.

Sýrie měla několik petrochemických závodů, které vyráběly chemické produkty a umělá hnojiva.

Stavebnictví bylo důležitým odvětvím v době před konfliktem, kdy probíhaly stavební projekty včetně bytových domů, komerčních budov a infrastruktury.

 

Služby a ostatní sektory ekonomiky: telekomunikace

 

Přírodní a historické zajímavosti: velká část památek je zničena válkou (Aleppo, Palmyra), města Bosra, Damašek, hrad Krak des Chavaliers

Sýrie má bohatou historii a je domovem mnoha významných historických památek, včetně starověkých měst jako Palmýra a Apamea, starověkých chrámů, mešit a křesťanských klášterů. Tyto památky byly přitažlivé pro archeology a turisty.

Země má krátké pobřeží Středozemního moře, které bylo oblíbeným cílem pro plážové dovolené a vodní sporty.

Pouštní krajina v Sýrii byla také atraktivní pro dobrodruhy a turisty, kteří chtěli prozkoumat syrskou poušť a oázy.

 

Státní zřízení: poloprezidentská republika, diktatura

Sýrie má státní zřízení, které bylo dlouhou dobu autokratické a centrálně řízené. Historicky byla Sýrie bašaršií, kde byl prezident středem moci a měl rozsáhlé pravomoci. Země byla ovládána jedinou stranou – Stranou baas, což byla strana baasistického hnutí.

Vláda byla dlouhodobě v rukou rodiny Asadů, kteří převzali moc v roce 1970. Háfiz al-Asad byl prezidentem až do své smrti v roce 2000, kdy prezidentem se stal jeho syn Bashar al-Asad. To znamenalo přechod moci v rámci téže rodiny. V průběhu těchto let byl režim kritizován za autoritářství, absenci politické svobody a lidská práva.

Situace v Sýrii se však dramaticky změnila v roce 2011, kdy vypukla občanská válka a proti vládě začali bojovat povstalci. Konflikt vedl k závažnému rozvratu země a mnoha lidským utrpením. V reakci na krizi se vytvořily různé ozbrojené skupiny a zahraniční aktéři se zapojili do konfliktu.

 

Hlavní město: Damašek

Leží na jihu země, poblíž hranice s Libanonem, a je známý svou bohatou historií, kulturou a architekturou.

Damašek je jedním z nejstarších kontinuálně obydlených měst na světě, s historií sahající až do 3. tisíciletí před naším letopočtem. Město hrálo významnou roli v dějinách starověkého světa, včetně období antického Říma a Byzance.

Situace v Damašku a v Sýrii jako celku zůstává komplikovaná kvůli dlouhodobému konfliktu, a mnoho výzev čeká na obnovu a obnovu, včetně restaurování historických památek a budování nového politického řádu.

 

Rozloha: 185 180 km2

 

Počet obyvatel: 21 500 000 (2022)

Obyvatelstvo Sýrie je velmi různorodé z hlediska etnického složení a náboženského vyznání. Arabové tvoří většinu obyvatelstva. Kurdi jsou druhou největší etnickou skupinou v Sýrii.Turkmeni jsou etnickou menšinou.

Oficiálním jazykem Sýrie je arabština. Mnoho obyvatel také mluví kurdsky, turkmensky a dalšími jazyky, zejména v etnických menšinách.

Islam hraje významnou roli v Sýrii, přičemž většina muslimů jsou sunnité. V zemi jsou také menšiny šíitů, alavitů a druzů. Křesťanské komunity v Sýrii zahrnují Syrské pravoslavné, Syrské katolíky, Armény a další.

Sýrie bude muset čelit mnoha výzvám při obnově země po konfliktu, včetně obnovy infrastruktury, řešení humanitárních potřeb a budování nové politické budoucnosti.