VÝCHODNÍ TIMOR

Datum vzniku: 20. května 2002

Koloniální éra: Portugalsko si postupně podmanilo Východní Timor v 16. století a udrželo nad ním kontrolu až do druhé světové války.

Druhá světová válka: Během druhé světové války bylo Východní Timor obsazeno japonskými vojsky.

Následná období: Po válce bylo území opět pod portugalskou nadvládou.

Problémy s Indonésií: V 70. letech 20. století začal vztah mezi Východním Timorem a Portugalskem, včetně povstání za nezávislost. V roce 1975 vyhlásil Východní Timor krátkodobou nezávislost, ale brzy byl obsazen indonéskými vojsky.

Okupace Indonésií: Východní Timor byl okupován Indonésií a stala se z něj indonéská provincie Timor Timur. Během této doby byly zaznamenány vážné porušování lidských práv.

Referendum a nezávislost: V roce 1999 bylo pořádáno referendum o nezávislosti, které vedlo k většinové volbě nezávislosti. Následovala intervence mezinárodních mírových sil a v roce 2002 byla vyhlášena nezávislá Demokratická republika Východní Timor.

Obnovená nezávislost: Dne 20. května 2002 byla Východnímu Timoru obnovena nezávislost, a toto datum je považováno za oficiální den vzniku samostatného státu Východní Timor.

Po nezávislosti: Po získání nezávislosti začal Východní Timor čelit výzvám spojeným s budováním státních institucí, ekonomickým rozvojem a usmířením po konfliktech.

 

Mezinárodní zkratka: TL

 

Měna: americký dolar  (USD)

Americký dolar je hlavní platidlo v zemi a používá se pro všechny běžné transakce, včetně nakupování, placení za služby a bankovní operace. Východní Timor nemá vlastní národní měnu a dolar je jedinou platnou měnou v oběhu.

 

Internetová doména: tl

 

Telefonní předvolba: +670

 

Časové pásmo: GMT +9

 

Geografie:

Východní Timor se nachází na východním konci ostrova Timor, který je součástí Malých Sundských ostrovů. Sousedí s Indonésií na západě a s mořem na severu a východě.

Země má rozmanitý reliéf, který zahrnuje hory, pláně a pobřežní oblasti. Centrální část země je hornatá a zahrnuje řadu vrcholů.

Východní Timor má krásné pobřežní oblasti, které zahrnují mnoho písečných pláží, korálové útesy a četná malá ostrovy. Pobřeží leží na Banda moři a Timorském moři.

Východní Timor má několik řek, z nichž některé jsou významné pro zásobování vodou a zemědělskou produkci. Jezera jsou také běžná v některých oblastech.

 

Nejvyšší vrchol: Tatamailau 2 963 m

Nachází se ve střední části ostrova Timor, který zahrnuje území Východního Timoru.

Tatamailau je významným geografickým bodem a představuje nejvyšší bod celého ostrova Timor.

 

Podnebí:

Deštivé období  je charakterizováno vyššími srážkami a teplotami. Deštivé období začíná v listopadu a trvá až do května. Během tohoto období mohou být srážky hojné, což přispívá k zelené krajině a podpoře zemědělství. Teploty se pohybují od horkých po mírné.

Suché období,  trvá od června do října, je charakterizováno nižšími srážkami a vysokými teplotami. Během tohoto období mohou být teploty v některých oblastech Východního Timoru velmi vysoké, a to zejména na pobřeží.

Pobřežní oblasti Východního Timoru mají mírnější podnebí díky vlivu moře. Teploty jsou zde obvykle nižší a srážky jsou více rovnoměrně rozloženy během roku.

Během deštivého období může Východní Timor také čelit tropickým cyklónům, což jsou silné tropické bouře, které mohou mít devastující dopady na povodí, především v pobřežních oblastech.

 

Fauna a flora :

Východní Timor je domovem různých druhů ptáků, včetně papoušků, holubů, pěvců a dravců. Některé druhy ptáků jsou endemické až na ostrov Timor.

Na Východním Timoru žijí savci, jako jsou klokani, kuskusovci, netopýři a různé druhy hlodavců. Klokani jsou známí svými skákavými schopnostmi.

V pobřežních vodách Východního Timoru se vyskytují různé druhy ryb a korálů. Potápěči mohou objevovat podmořský život a útesy.

V některých řekách a pobřežních oblastech se mohou vyskytovat sladkovodní krokodýli.

Východní Timor má různé typy lesů, včetně deštných lesů, které hostí mnoho druhů rostlin a stromů.

Na ostrově rostou palmy, včetně kokosových palm a palmy Arenga obtusifolia, jejíž šťáva je využívána pro výrobu palmového cukru.

Východní Timor je bohatý na různé druhy rostlin a květin, včetně orchidejí, oleandrů a dalších druhů, které kvetou v závislosti na sezóně.

V regionu rostou exotické dřeviny, jako je sandalové dřevo, které má komerční hodnotu.

 

Zemědělství:

Mezi hlavní plodiny patří rýže, maniok, batáty, kukuřice, fazole a sladké brambory. Rýže je základní potravinou v místní stravě a hraje klíčovou roli v jídelníčku.

Východní Timor je známý produkcí kávy. Káva se pěstuje na různých částech ostrova Timor a má dobrou pověst pro svou kvalitu.

Místní farmáři pěstují různé druhy zeleniny a ovoce, včetně rajčat, okurky, cibule, papáji, citrusových plodů a dalších.

Kromě rostlinné produkce chovají farmáři také domácí zvířata, jako jsou koz, slepice, krávy a prasata. Mléko, vejce a maso z těchto zvířat jsou důležitými zdroji potravin.

 

Těžba surovin:

Východní Timor leží v oblasti, kde se nacházejí zásoby ropy a zemního plynu. Tato oblast v Timorském moři byla předmětem sporů mezi Východním Timorem a Indonésií. Vláda Východního Timoru uzavřela dohody s energetickými společnostmi na těžbu ropy a plynu v této oblasti.

V oblasti Baucau východně od Dili se nacházejí některé zásoby drahých kamenů, jako je korund a zafír.

Východní Timor má mramorové zásoby, zejména v oblasti Laclubar. Mramor byl těžen pro stavební účely a pro výrobu soch.

Rybářství je důležitým zdrojem surovin a potravin pro Východní Timor. Země má rozsáhlé rybářské zóny v Timorském moři, které poskytují bohaté zásoby ryb a mořských plodů.

 

Průmysl:

Jedním z hlavních průmyslových sektorů ve Východním Timoru je extraktivní průmysl spojený s těžbou ropy a zemního plynu. Země má zásoby těchto surovin v Timorském moři a uzavřela dohody s energetickými společnostmi na těžbu a export ropy a plynu.

Rybářství je důležitým průmyslovým odvětvím díky rozsáhlým rybářským zónám ve Timorském moři.

Stavebnictví hraje významnou roli v průmyslu Východního Timoru. Vláda a mezinárodní organizace podporují rozvoj infrastruktury, což vytváří poptávku po stavebních pracích.

Zemědělský průmysl je důležitým odvětvím, ale často má tradiční charakter.

Drobný průmysl a řemeslné činnosti hrají roli v místní ekonomice, včetně výroby textilu, keramiky a tradičních řemesel.

 

Služby a ostatní sektory ekonomiky : telekomunikace , cestovní ruch ,bankovnictví a finanční služby

 

Přírodní a historické zajímavosti: jezero Lalaro, pohoří Paitchau, korálové útesy při pobřeží

Východní Timor nabízí nádhernou přírodu, včetně krásných pláží, korálových útesů, horských krajin a tropických deštných lesů. Tato přírodní krása přitahuje dobrodruhy, potápěče, horolezce a milovníky přírody.

Země má bohatou kulturu a tradiční zvyky, které jsou zajímavé pro turisty. Místní festivaly, tance, hudba a řemeslné výrobky představují kulturní atrakce.

Ve Východním Timoru se nacházejí historické památky a místa spojená s bojem za nezávislost, což může zajímat historicky zájemce.

 

Státní zřízení: parlamentní republika

Země má parlamentní republikánský režim, což znamená, že má prezidentskou republiku s parlamentem.

Hlavním orgánem výkonné moci je prezident, který je hlavou státu a volený přímým lidovým hlasováním na pětileté období. Vláda Východního Timoru, známá jako Vláda Republiky Východního Timoru, je vedená premiérem, který je jmenován prezidentem. Premiér vede výkonnou moc a má za úkol řídit vládu a prosazovat zákony.

Legislativní orgán Východního Timoru je Národní parlament, který se skládá z jednoho domu s 65 členy volenými na pětileté období. Parlament má pravomoc přijímat zákony, schvalovat rozpočet a dozírat na vládu. Prezident má pravomoc veta, které může použít na návrhy zákonů.

 

Hlavní město: Dili

Nachází na severním pobřeží ostrova Timor v jihovýchodní Asii.

Dili má bohatou historii, která zahrnuje portugalskou a indonéskou koloniální éru. Během boje za nezávislost Východního Timoru bylo město svědkem politických a vojenských událostí.

 

Rozloha: 15 007 km2

 

Počet obyvatel: 1 350 000 (2022)

Obyvatelé Východního Timoru patří k různým etnickým skupinám, přičemž největší z nich jsou Tetum, Mambai, Bunak a další.

Oficiálními jazyky jsou tetum a portuholština. Tetum je nejrozšířenějším jazykem, kterým mluví většina obyvatel. Indonéština a angličtina jsou také rozšířené.

Hlavním náboženstvím ve Východním Timoru je římskokatolické křesťanství, což je pozůstatek portugalské koloniální nadvlády.

Vzdělání ve Východním Timoru prochází procesem rozvoje a modernizace, přestože země čelí řadě výzev, včetně nedostatku finančních prostředků a nedostatečné infrastruktury.