FRANCIE

Datum vzniku: 4. září 1870 (třetí republika)

Vznik Francie jako samostatného státu je spojen s postupným sjednocováním franských kmenů na území dnešní Francie v průběhu 5. a 6. století.

Franské kmeny se sjednocovaly pod vedením franských králů, jako byli Chlodvík I. a jeho potomci. Chlodvík I. sjednotil většinu franských kmenů a stal se prvním králem Franské říše kolem roku 481.

Po Chlodvíkově smrti se říše rozdělila na východofranskou a západofranskou říši, přičemž západofranská říše zahrnovala většinu území dnešní Francie.

Během středověku se Francie stala významným evropským státem a postupně získávala další území a moci. V roce 1789 došlo k francouzské revoluci, která vedla k pádu monarchie a vzniku první francouzské republiky.

Od té doby prošla Francie mnoha politickými změnami, ale stala se jedním z nejvýznamnějších a nejmocnějších států v Evropě a na světě.

Mezinárodní zkratka: F

Měna: euro  (EUR)

Měnou Francie je euro, stejně jako většina zemí EU. Euro je zákonným platidlem ve Francii od roku 2002. Francie má bankovky o nominálních hodnotách 5, 10, 20, 50, 100, 200 a 500 eur a mince o hodnotách 1, 2, 5, 10, 20 a 50 centů a 1 a 2 eura. Francouzská centrální banka se nazývá Banque de France a je součástí Evropské centrální banky, která je odpovědná za správu měnové politiky eurozóny.Francie má rozvinutou a diverzifikovanou ekonomiku s vysokým HDP na obyvatele. Je to druhá největší ekonomika EU a devátá největší ekonomika světa. Hospodářství Francie je založeno na různých sektorech, včetně průmyslu, služeb, zemědělství a turistického ruchu. Mezi hlavní francouzské průmyslové odvětví patří automobilový průmysl, letectví a kosmický průmysl, farmaceutický průmysl a potravinářský průmysl. Služby tvoří největší podíl na HDP, přičemž finanční služby a cestovní ruch jsou důležitými odvětvími. Francie je také jedním z největších zemědělských producentů v EU, včetně produkce vína, sýrů a zemědělských produktů.

Internetová doména: .fr

Telefonní předvolba: +33

Časové pásmo: + 1 GMT

Geografie: západoevropský stát ležící u pobřeží Severního, Atlantského a Středozemního moře….velmi členitý povrch, rozsáhlé roviny, pohoří Alpy a Pyreneje.

Nejvyšší vrchol: Mont Blanc 4810 m n.m.

Vodstvo: Francie má bohatou síť řek, jezer a kanálů, které jsou důležité pro hospodářství a dopravu v zemi. Zde je stručný přehled vodních zdrojů v Francii:

 • Řeky: Nejdelší řekou v zemi je Loira, která měří 1 020 km. Další významné řeky zahrnují Rýn, Seinu, Garonnu, Rýn a Rhônu.
 • Jezera: Největším jezerem ve Francii je jezero Léman, které se nachází na hranici s Švýcarskem. Další významná jezera zahrnují Annecy, Bourget, Der-Chantecoq, Serre-Ponçon a Vassivière.
 • Kanály: Nejvýznamnějším kanálem je kanál La Manche, který spojuje Atlantský oceán s Lamanšským průlivem. Dalšími významnými kanály jsou kanál Briare, kanál Midi a kanál Nantes-Brest.
 • Oceány: Francie má přístup k Atlantskému oceánu na západě a Středozemnímu moři na jihu.

Vodní zdroje v zemi jsou také důležité pro turistický průmysl, zejména pro rekreační aktivity, jako jsou plavby lodí, rybaření a vodní sporty.

Podnebí: mírný, subtropický

Podnebí Francie se liší podle regionu, ale obecně lze říci, že většina země má mírné oceánské podnebí s mírnými zimami a vlhkými léty. Zde je stručný přehled podnebí různých regionů Francie:

 • Severní Francie: Podnebí je oceánské s mírnými zimami a chladnými léty. Průměrné teploty v lednu jsou okolo 6 °C a v červenci okolo 19 °C.
 • Východní Francie: Podnebí je kontinentální s chladnými zimami a teplými léty. Průměrné teploty v lednu jsou okolo -1 °C a v červenci okolo 25 °C.
 • Západní Francie: Podnebí je oceánské s mírnými zimami a vlhkými léty. Průměrné teploty v lednu jsou okolo 7 °C a v červenci okolo 21 °C.
 • Jihozápadní Francie: Podnebí je oceánské s mírnými zimami a teplými léty. Průměrné teploty v lednu jsou okolo 8 °C a v červenci okolo 26 °C.
 • Střední Francie: Podnebí je mírné s chladnými zimami a teplými léty. Průměrné teploty v lednu jsou okolo 3 °C a v červenci okolo 25 °C.
 • Jihovýchodní Francie: Podnebí je středomořské s mírnými zimami a horkými léty. Průměrné teploty v lednu jsou okolo 7 °C a v červenci okolo 29 °C.

V zimě mohou být některé oblasti Francie postiženy silnými sněhovými bouřemi a v létě se mohou vyskytnout období vysokých teplot a sucha. Celkově lze však říci, že Francie má příjemné podnebí, které příznivě ovlivňuje turistický ruch v zemi.

Zemědělství: ječmen, pšenice, kukuřice, řepka, cukrová řepa, ovoce, zelenina, brambory, vinná réva, olivy, květiny, chov dobytka, drůbeže, prasat, rybolov

Těžba surovin: železná ruda, uran, bauxit, potaš, zinek, antimon, uhlí, těžba dřeva

Francie má poměrně omezené přírodní zdroje, ale přesto se v zemi těží řada surovin. Některé z nejdůležitějších těžených surovin zahrnují:

 • Uhlí: Francie kdysi patřila mezi hlavní producenty uhlí v Evropě, ale v posledních letech se těžba uhlí značně snížila a v současnosti je omezená.
 • Ruda železa: V minulosti byla těžba rudy železa důležitým průmyslovým odvětvím v zemi, ale dnes se těžba omezuje na několik menších dolů.
 • Bauxit: Francie je významným producentem bauxitu, který se používá při výrobě hliníku.
 • Draselné soli: V zemi se těží draselné soli, které se používají jako hnojiva.
 • Vápenec: Vápenec je důležitou surovinou pro stavebnictví a výrobu vápna a Francie má velké zásoby tohoto minerálu.

Kromě těchto surovin se v zemi také těží zlato, stříbro, olovo, cín a antimon. Nicméně, ve srovnání s jinými zeměmi, je těžba surovin v Francii poměrně malá a země se spoléhá na dovoz mnoha surovin, jako jsou ropa, zemní plyn a drahé kovy.

Průmysl: strojírenský, letecký, zbrojní, automobilový, lodní, stavebnictví, chemický, petrochemický, farmaceutický, výroba stavebních hmot, energetický

Služby a další oblasti ekonomiky: telekomunikace, bankovnictví a pojišťovnictví, služby, věda a výzkum, doprava, cestovní ruch, gastronomie, informační technologie, móda a luxusní zboží

Přírodní a historické zajímavosti: památky a města – Paříž (např. Eiffelova věž, zámek ve Versailles, katedrála Notre Dame, Louvre), Bordeaux, Lyon, Štrasburk a Avignon, akvadukt Pont du Gard, pevnost Carcassonne, Canal du Midi, katedrály v Bourges, Remeši, Amiens a Chartres, zimní turistika – lyžování v Alpách, pobřeží Středozemního moře, Mont-Saint-Michel, zámky na řece Loiře, národní parky Écrins, Pyreneje, Vanoise a Cévennes

Státní zřízení: poloprezidentská republika

Francie je poloprezidentská republika s ústavou, která byla naposledy upravena v roce 2008. Francouzský prezident je hlavou státu a má široké pravomoci v oblasti zahraniční politiky, obrany a národní bezpečnosti. Francie má dvoukomorový parlament, který se skládá ze Senátu a Národního shromáždění, a parlament má významné pravomoci v oblasti zákonodárství a finanční kontroly.

Mocenské vztahy v rámci francouzského politického systému jsou také rozděleny mezi různé úrovně vlády, včetně regionů, departementů a obcí. Francie je rozdělena na 18 regionů, 101 departementů a 35 000 obcí.

V rámci Evropské unie je Francie zakládajícím členem a hraje významnou roli v evropské politice a integraci. Francie je také členem Organizace spojených národů a NATO a účastní se řady dalších mezinárodních organizací a dohod.

Hlavní město: Paříž…. je hlavní město Francie a jedno z nejvýznamnějších kulturních a turistických center světa. Město leží na řece Seině a je známé svými ikonickými památkami, jako je Eiffelova věž, katedrála Notre-Dame a Louvre. Paříž je také centrem francouzské kultury, s mnoha muzei, galeriemi a divadly, a nabízí širokou škálu kulturních akcí a festivalů. Město je také známé svou gastronomií a nabízí mnoho skvělých restaurací a kaváren, kde můžete ochutnat tradiční francouzskou kuchyni. Paříž je také významným obchodním a ekonomickým centrem, s mnoha významnými korporacemi a finančními institucemi sídlícími v centru města.

Rozloha: 551 695 KM2

Počet obyvatel: 67 900 000  (2022)

Francie má přibližně 68 milionů obyvatel, což ji řadí mezi nejlidnatější země Evropy a druhou nejlidnatější zemi EU po Německu. Francouzské obyvatelstvo se skládá ze široké škály etnických skupin, včetně Francouzů, imigrantů a lidí s kořeny z bývalých francouzských kolonií. Hlavním městem a největším městem Francie je Paříž, která má přibližně 2,2 milionu obyvatel.