ITÁLIE

Datum vzniku: 17. března 1861

Stručné dějiny chronologicky:

 • 753 př. n. l. – Tradiční datum založení Říma
 • 509 př. n. l. – Založení Římské republiky
 • 264-146 př. n. l. – Punské války s Kartágem
 • 44 př. n. l. – Julius Caesar je zavražděn
 • 27 př. n. l. – Augustus se stává prvním římským císařem
 • 410 – Vandalové vtrhnou do Říma
 • 476 – Konec Západořímské říše, Odoaker sesadí posledního římského císaře Romula Augusta
 • 568-774 – Langobardská říše
 • 800 – Karel Veliký je korunován papežem Lvem III. římským císařem
 • 1071-1091 – Normanské dobytí jižní Itálie a Sicílie
 • 1494-1559 – Italské války, Francie a Španělsko se snaží ovládnout Itálii
 • 1861 – Sjednocení Itálie pod vládou Savojského království
 • 1922-1943 – Fašistická vláda pod vedením Benita Mussoliniho
 • 1946 – Italská republika je vyhlášena po pádu Mussoliniho režimu v průběhu druhé světové války.

 

Mezinárodní zkratka: I

 

Měna: euro  (EUR)

Euro bylo zavedeno v Itálii v roce 2002, kdy nahradilo dřívější měnu liru.

 

Internetová doména: .it

 

Telefonní předvolba: +39

 

Časové pásmo: + 1 GMT

 

Geografie:

Jihoevropský stát rozprostírající se na Apeninském poloostrově a přilehlých ostrovech jako například Sicílie a Sardíne, velmi členitý povrch, pohoří Apeniny a Alpy, leží u pobřeží Jaderského, Tyrhénského, Jónského a Středozemního moře.

 

Nejvyšší vrchol: Mont Blanc 4810 m n.m..

Nachází se na hranicích Itálie a Francie a jeho vrchol dosahuje výšky 4 810 metrů nad mořem. Mont Blanc je oblíbenou turistickou destinací, kterou ročně navštíví mnoho lidí, a představuje výzvu pro horolezce z celého světa. Okolo hory se nachází mnoho lyžařských středisek a turistických oblastí, které nabízejí krásné výhledy na Mont Blanc a okolní hory.

 

Podnebí: mírný, subtropický, vysohorské

Itálie má různorodé klima, které závisí na mnoha faktorech, včetně zeměpisné polohy, nadmořské výšky a vzdálenosti od moře. V obecnosti lze říci, že na jihu země panuje teplé a suché středomořské klima s mírnými zimami a horkými léty. V severní Itálii je klima více kontinentální, s chladnými zimami a horkými léty. V horských oblastech může být klima velmi drsné a s výškou se mění od alpského klimatu až po polární klima na vrcholech hor.

V Itálii může být velmi vysoká letní teplota, zejména v oblastech, které jsou vzdáleny od moře, kde teploty mohou dosáhnout až 40 °C. V zimě se naopak vyskytují sněhové srážky, zejména v horských oblastech, kde je také běžná zimní turistika a lyžování. Celkově lze říci, že Itálie je oblíbenou turistickou destinací díky svému příjemnému klimatu a krásnému přírodnímu prostředí.

 

Fauna a flora:

Itálie má bohatou a rozmanitou floru a faunu, která se v různých oblastech země může značně lišit. V nížinách a na pobřeží se nachází stromy jako jsou olivovníky, citrusy, cypřiše, fíkovníky, ale také borovice a dubové lesy. V horských oblastech se vyskytují alpské louky, kde rostou květiny jako alpské růže, lilie, orchideje a horské lýkovec. V italských Alpách najdete také ledovce a sněžné pláně.

Co se týče fauny, v Itálii se vyskytují různé druhy zvířat, včetně medvědů, rysů, vlků, lišek, jelenů, koz a divokých prasat. Na pobřežích můžete pozorovat delfíny a velryby, kteří sem migrují v létě. V Itálii se také nachází mnoho druhů ptáků, včetně dravců, jako jsou orli a jestřábi, ale také různé druhy sojek a strnadů. Mořské oblasti jsou domovem různých druhů ryb, jako jsou tuňáci, sardinky a sardele. Celkově lze říci, že Itálie je bohatá na přírodní krásy a nabízí mnoho možností pro pozorování zvířat a rostlin.

 

Zemědělství:

Mezi nejvýznamnější zemědělské produkty v Itálii patří olivy a olivový olej, víno, citrusové plody, rajčata, artyčoky, brambory a pšenice.

Výroba olivového oleje je pro Itálii velmi důležitá a italský olivový olej patří k nejlepším na světě. V Itálii se také vyrábí mnoho druhů vína, včetně slavných vín jako Chianti, Barolo, Brunello di Montalcino a Prosecco.

Kromě toho se v Itálii také pěstuje mnoho druhů sýrů, jako je parmazán, pecorino, gorgonzola a mozzarella. Itálie je také jedním z největších producentů ryb a mořských plodů v Evropě.

 

Těžba surovin:

V Itálii se těží mnoho různých surovin, avšak těžba surovin není v Itálii tak významná jako jiné průmyslové odvětví. Mezi nejvýznamnější suroviny patří mramor, kámen, sůl a ropa.

Mramor se těží především v oblasti okolo města Carrara v Toskánsku, což je známá oblast pro výrobu kvalitního mramoru, který se používá v architektuře a sochařství. V Itálii se také těží různé druhy kamene, včetně travertinu, z něhož se vyrábějí slavné římské památky, jako je Colosseum.

V oblasti Emilia-Romagna se nachází jedna z největších solných dolů v Evropě, která se používá pro výrobu kuchyňské soli. V Itálii se také v malém množství těží ropa a zemní plyn.

 

Průmysl:

Textilní průmysl – Itálie je jedním z největších světových výrobců luxusního oblečení a textilních materiálů. Největší koncentrace textilního průmyslu se nachází v Lombardii a v Toskánsku.

Potravinářský průmysl – Itálie je známá pro své speciality, jako jsou těstoviny, sýry, víno a olivový olej. Potravinářský průmysl je koncentrován především v regionech Emilia-Romagna, Piemonte a Lombardie.

Automobilový průmysl – Itálie je domovem několika slavných značek automobilů, jako jsou Ferrari, Lamborghini a Maserati. Největší automobilová průmyslová oblast se nachází v oblasti Modeny a Boloně.

Chemický průmysl – Itálie má rozvinutý chemický průmysl, který produkuje chemikálie a farmaceutické výrobky. Největší koncentrace chemického průmyslu se nachází v oblastech Lombardie a Piemonte.

Elektronický průmysl – V Itálii se také vyrábí elektronické zařízení a komponenty, jako jsou počítače, mobily a televize. Největší koncentrace elektronického průmyslu se nachází v oblasti Milána a Turína.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: služby, cestovní ruch, gastronomie, bankovnictví a pojišťovnictví, robotika, doprava

 

Přírodní a historické zajímavosti:

Mezi nejvýznamnější turistické atrakce v Itálii patří římské památky, jako je Koloseum, Vatikánské muzeum a Sixtinská kaple, Florencie s historickým centrem a Uffizi galerií, Benátky s gondolami a kanály, slunné pobřeží Amalfi a Capri, Milán s jeho módními butiky a katedrálou Duomo a mnoho dalších.

Turistický průmysl má velký význam pro italskou ekonomiku a vytváří mnoho pracovních míst. Turistický průmysl také podporuje další odvětví jako jsou gastronomie, móda a umění. Italská vláda se snaží podporovat udržitelnou turistiku a chránit kulturní a přírodní dědictví země pro budoucí generace.

 

Státní zřízení: parlamentní republika

Itálie je parlamentní republikou s demokratickým státním zřízením. V čele státu stojí prezident, který je volen na sedmileté období a má především ceremoniální funkce. Skutečnou moc v Itálii má premiér, který je jmenován prezidentem a vede vládu.

Parlament Itálie se skládá ze dvou komor – Poslanecké sněmovny a Senátu. Poslanecká sněmovna má 630 poslanců, kteří jsou voleni na pětileté období. Senát má 315 členů, z nichž 200 je voleno na pětileté období a zbývajících 115 členů je jmenováno prezidentem.

Itálie se dělí na 20 regionů a každý region má svůj vlastní parlament a vládu. Tyto regionální orgány mají určitou míru autonomie v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, kultury a dalších oblastí.

V Itálii existuje také soudní systém, který je nezávislý na vládě a parlamentu. Nejvyšší soudní orgán v Itálii je ústavní soud, který dohlíží na dodržování ústavy a základních práv občanů.

Celkově lze říci, že Itálie je demokratický stát se složitým parlamentním systémem. Itálie je známá pro své silné regionální identity a má velkou míru decentralizace moci, což umožňuje regionálním orgánům větší míru samosprávy.

 

Hlavní město: Řím

Řím je hlavní město Itálie a je jedním z nejvýznamnějších měst v evropské historii. Nachází se na řece Tibera a má bohatou historii a kulturu, která sahá až do antických dob.

V antice byl Řím centrem římské říše a sídlem římských císařů. V této době byly vystavěny mnohé významné stavby, jako je slavný Koloseum, Fórum Romanum, Palatin a mnoho dalších. Tyto historické památky jsou dnes velkým lákadlem pro turisty z celého světa.

Řím je také centrem katolické církve a sídlem papeže. V Římě se nachází Vatikán, který je nezávislým státem a sídlem papeže a římskokatolické církve. Mezi nejvýznamnější stavby v Římě patří Vatikánské muzeum, Sixtinská kaple a Bazilika svatého Petra.

Řím je také kulturním centrem Itálie a nabízí mnoho galerií, muzeí, divadel a operních sálů. Město je také známé pro svou vynikající kuchyni, která zahrnuje tradiční italské speciality, jako jsou těstoviny, pizza a zmrzlina.

 

Rozloha: 301 318 KM2

 

Počet obyvatel: 59 000 000  (2022)

Obyvatelstvo Itálie je relativně hustě osídleno a většina lidí žije v oblastech v blízkosti velkých měst, jako jsou Řím, Milán, Turín, Neapol, Florencie a Benátky. Většina obyvatel hovoří italsky, které je oficiálním jazykem země. Existují však i menšinové jazyky, jako jsou sardština, ladinský jazyk, němčina a francouzština.

Itálie je poměrně homogenní zemí z hlediska etnického složení, přičemž většina obyvatel je italského původu. Zahraniční komunity tvoří přibližně 8% populace, především zemědělští a průmysloví dělníci z jiných zemí Evropy a z Asie.

Průměrná délka života v Itálii je vysoká, kolem 83 let, a země má nízkou porodnost, což znamená, že populace stárne. V Itálii je také nízká míra přistěhovalectví ve srovnání s jinými evropskými zeměmi, což ovlivňuje i složení obyvatelstva.

 

Památky UNESCO: 58

 1. Apeniny – Monte San Giorgio (2010) – Pohoří na hranici mezi Itálií a Švýcarskem s významnými fosilními pozůstatky z doby triasu.
 2. Archeologické oblasti Pompejí, Herculaneum a Torre Annunziata (1997) – Archeologické naleziště v Neapolském zálivu, kde se nacházejí pozůstatky dvou římských měst, které byly zničeny výbuchem sopky Vesuv v roce 79 n.l.
 3. Bazilika sv. Františka v Assisi (2000) – Křesťanská svatyně, která byla postavena na počest svatého Františka z Assisi.
 4. Benátská laguna (1987) – Město Benátky a jejich laguna, kde se nachází mnoho historických památek, jako např. Dóže, bazilika sv. Marka a most Rialto.
 5. Castel del Monte (1996) – Středověký hrad z 13. století v Apulii, postavený císařem Fridrichem II.
 6. Cerveteri, Tarquinia a dievčenská hrobka Etrusků (2004) – Archeologická oblast, kde se nachází etruské hrobky.
 7. Církevní centrum města Pienza (1996) – Město v Toskánsku s renesančními stavbami a katedrálou.
 8. Civita di Bagnoregio (2004) – Historické město v Umbrii, které je postaveno na vrcholu skalnatého ostrohu.
 9. Costiera Amalfitana (1997) – Pobřeží v Kampánií s úchvatnými výhledy na Tyrhénské moře a významnými historickými památkami.
 10. Crespi d’Adda (1995) – Průmyslové město postavené v 19. století poblíž Milána.
 11. Cyklus fresek v San Gimignanu (1990) – Fresky z 14. století v kostelech v San Gimignanu.
 12. Dolomity (2009) – Horské pásmo v Itálii, které je známé svými skalnatými vrcholy a horskými scenériemi.
 13. Etruská města v Toscáně (1982) – Skupina etruských měst, které jsou umístěny v Toskánsku, jako jsou Arezzo, Chiusi, Cortona, San Gimignano a další.
 14. Farneseovy zahrady v Římě (2011) – Zahrady a palác z 16. století v Římě, které byly vytvořeny pro rod Farnese.
 15. Ferrarský palác v Mantově (2008) – Renaissance palác v Mantově postavený rodinou Gonzaga.
 16. Florentské historické centrum (1982) – Historické centrum města Florencie, které je plné renesančních staveb a uměleckých děl, jako je katedrála Santa Maria del Fiore, Galerie Uffizi a Ponte Vecchio.
 17. Historické centrum Neapole (1995) – Historické centrum města Neapol, které je plné památek z období antiky a renesance, jako např. Castel dell’Ovo a Katedrála San Gennaro.
 18. Historické centrum Říma, Vatikánu a bazilika sv. Pavla za hradbami (1980) – Kromě Říma, je zahrnuta do této památky také Vatikán a bazilika sv. Pavla za hradbami.
 19. Kostely Santa Maria delle Grazie a Svatého Maurizio v Miláně (1980) – Dva kostely v Miláně, které jsou plné uměleckých děl.
 20. Královské paláce v Savojsku (1997) – Komplex paláců, parků a zahrad, které patřily rodině Savojských, v Turíně a Piemontu.
 21. Královský palác Caserta (1997) – Barokní palác v Neapoli, který byl postaven na počest Bourbonů.
 22. Lombardské kláštery (1995) – Skupina klášterů z 8. a 9. století v Lombardii, jako např. kláštery Monte Sant’Angelo, San Salvatore a Santa Giulia.
 23. Mantovský historický centrum a římský most (2008) – Historické centrum Mantovy s římským mostem.
 24. Města baroka v jihovýchodním Sicílii (2002) – Skupina měst v jihovýchodní Sicílii s množstvím barokních staveb, jako např. Noto, Ragusa a Modica.
 25. Monte San Giorgio (2010) – Pohoří na hranici mezi Itálií a Švýcarskem s významnými fosilními pozůstatky z doby triasu.
 26. Padovský botanický zahradník (1997) – Botanická zahrada v Padově, která byla založena v 16. století.
 27. Pálmy v městě Pescia (2001) – Pěstování a uchovávání druhů palem v městě Pescia.
 28. Piazza del Duomo v Pise (1987) – Náměstí v Pise s významnými památkami, jako je skloněná věž, katedrála a baptisterium.
 29. Poutní místo Santa Maria delle Grazie s „Poslední večeří“ Leonarda da Vinciho (1980) – Kostel Santa Maria delle Grazie v Miláně s Leonardovou malbou Poslední večeře.
 30. Prehistorické kůlové stavby v Alpách (2011) – Skupina archeologických nalezišť kůlových staveb, které se nacházejí v alpských jezerech.
 31. Provinční římské stavby v Aquileii (1998) – Archeologické naleziště v Aquileii s pozůstatky římské architektury, jako jsou mozaiky, chrámy a fóra.
 32. Rieti a svatá svatojakubská cesta (2021) – Cesta poutníků do Říma přes Rieti, která se datuje až do 9. století.
 33. Sabaudo Castle v Rivoli (1997) – Barokní zámek v Turíně, který byl postaven rodem Savojských.
 34. Sassi di Matera (1993) – Skupina jeskynních sídlišť v Matera v Basilicatě, která jsou vytesaná do vápencové skály.
 35. Scrovegni Chapel v Padově (2006) – Kostel v Padově s freskami Giotto di Bondone z 14. století.
 36. Starověká římská stavba v Římě (1980) – Archeologická oblast v Římě s pozůstatky římských staveb, jako např. Koloseum, Fórum Romanum a Pantheon.
 37. Středověké oblasti v San Gimignanu (1990) – Historické centrum města San Gimignano s množstvím středověkých staveb.
 38. Stromová krajina olivovníků v jižní Toskánsku (2019) – Krajina s olivovými háji v jižní Toskáně, která produkuje významné množství olivového oleje.
 39. Světové kulturní dědictví Dolina Pó (2014) – Krajina v Pádské nížině, která je plná historických památek, jako např. katedrála v Cremoně a chrám San Salvatore v Brescii.
 40. Světové kulturní dědictví Lombardsko-benátské pláně (2017) – Krajina v Lombardii, která zahrnuje benátské laguny a plochy mezi Alpami a Pádskou nížinou. Nachází se zde mnoho historických památek a uměleckých děl, včetně baziliky sv. Marka v Benátkách a katedrály v Pordenone.
 41. Světové kulturní dědictví Monte San Giorgio (2010) – Pohoří na hranici mezi Itálií a Švýcarskem s významnými fosilními pozůstatky z doby triasu.
 42. Světové kulturní dědictví Národní park Cilento a Vallo di Diano s archeologickými nalezišti Paestum a Velia a klášterem Certosa di Padula (1998) – Národní park v Kampánii, který zahrnuje archeologická naleziště, klášter a přírodní scenérie.
 43. Světové kulturní dědictví Neapolské historické centrum (1995) – Historické centrum města Neapol, které je plné památek z období antiky a renesance, jako např. Castel dell’Ovo a Katedrála San Gennaro.
 44. Světové kulturní dědictví Palácové zahrady Boboli v Florencii (2013) – Zahrady u paláce Pitti v Florencii, které jsou plné soch a fontán.
 45. Světové kulturní dědictví Palácové zahrady Este v Tivoli (2001) – Zahrady u paláce ve městě Tivoli, které byly vytvořeny v renesančním stylu.
 46. Světové kulturní dědictví Pískovcové skalní město Matera (2019) – Skupina skalních obydlí v Matera v Basilicatě, které jsou vytesaná do vápencové skály.
 47. Světové kulturní dědictví Pompeje, Herculaneum a Torre Annunziata (1997) – Archeologické naleziště v Neapolském zálivu, kde se nachází pozůstatky dvou římských měst, které byly zničeny výbuchem sopky Vesuv v roce 79 n.l.
 48. Světové kulturní dědictví Římské forum (1980) – Archeologická oblast v Římě s pozůstatky římských staveb, jako např. Koloseum, Fórum Romanum a Pantheon.
 49. Světové kulturní dědictví Světové dědictví Rhaetian Railway in the Albula / Bernina Landscapes (2008) – Železnice, která prochází horami mezi stanicemi Thusis a Tirano a prochází krásnou krajinou Albulských a Berninských hor.
 50. Světové kulturní dědictví Val d’Orcia (2004) – Krajina v Toskánsku, která je plná olivových hájů, vinic a středověkých měst a vesnic.
 51. Světové kulturní dědictví Venetské laguny (1987) – Lagunový systém v okolí města Benátky, který je plný historických památek a uměleckých děl, jako např. Bazilika sv. Marka a chrám Santa Maria della Salute.
 52. Světové kulturní dědictví Villa Adriana v Tivoli (1999) – Rozlehlý komplex římských staveb v Tivoli, který byl postaven císařem Hadriánem.
 53. Světové kulturní dědictví Villa d’Este v Tivoli (2001) – Zahrady u paláce v Tivoli, které byly vytvořeny v renesančním stylu.
 54. Světové kulturní dědictví Villa Romana del Casale (1997) – Archeologické naleziště v Piazza Armerina na Sicílii, kde se nachází pozůstatky římské vily s bohatými mozaikami.
 55. Světové kulturní dědictví Vodopády Cascate del Mulino v Saturnii (2021) – Přírodní koupací lázně u města Saturnia, které jsou vytvořené v pramenitých vodách.
 56. Světové kulturní dědictví Zahrady Villa d’Este v Tivoli (2001) – Zahrady u paláce v Tivoli, které byly vytvořeny v renesančním stylu.
 57. Urbino (1998) – Historické město v Marche, které bylo významným kulturním centrem v období renesance.
 58. Venafro (2019) – Starobylé město v regionu Molise, které má bohatou historii a archeologické památky, jako např. starověké římské divadlo.

 

Národní parky: 24

 1. Národní park Abruzzo, Lazio, Molize
 2. Národní park Alta Murgia
 3. Národní park Appennino Lucano – Val d´Agri – Lagonegrese
 4. Národní park Appennino Tosco-Emiliano
 5. Národní park Arcipelago di La Maddalena
 6. Národní park Arcipelago Toscano
 7. Národní park Asinara
 8. Národní park Aspromonte
 9. Národní park Cilento, Vallo di Diano a Alburni
 10. Národní park Cinque Terre
 11. Národní park Circeo
 12. Národní park Dolomiti Bellunesi
 13. Národní park Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna
 14. Národní park Gagrano
 15. Národní park Gennargentu
 16. Národní park Gran Paradiso
 17. Národní park Gran Sassoe Monti della Laga
 18. Národní park Majella
 19. Národní park Monti Sibillini
 20. Národní park Pollino
 21. Národní park Sila
 22. Národní park Stelvio
 23. Národní park Val Grande
 24. Národní park Vesuv