LITVA

Datum vzniku: 11. března 1990

Mezinárodní zkratka: LT

Měna: euro  (EUR)

Internetová doména: .lt

Telefonní předvolba: +370

Časové pásmo: + GMT

Geografie: stát ležící u pobřeží Baltského moře, většina území jsou roviny

Nejvyšší vrchol: Aukštojas 293 m n.m.

Podnebí: mírný

Zemědělství: ječmen, pšenice, žito, cukrová řepa, zelenina, len, chov prasat, skot, koně drůbež, rybolov

Těžba surovin: rašelina, těžba dřeva

Průmysl: chemický, potravinářský, mlékárenství, konzervárenský, strojírenský, dřevozpracující, papírenský, elektrotechnický

Služby a další oblasti ekonomiky: služby, cestovní ruch

Přírodní a historické zajímavosti: města Vilnius, Kaunas a Klaipėda, hrad Trakai, močály v deltě Němenu, Hora křížů, národní parky Kurská kosa a Dzūkijský

Státní zřízení: parlamentní republika

Hlavní město: Vilnius

Rozloha: 65 300 KM2

Počet obyvatel: 2 900 000  (2022)

Národní parky:

Národní park Aukštaitijo
Vyhlášen 1974, rozloha 45 270 ha.
Je nejstarším z pěti litevských národních parků. Přísně chráněná území tvoří asi 2,1 % rozlohy. Do nich se lze dostat pouze v doprovodu zaměstnance parku. V národní parku je mezi borovými lesy a kopci rozptýleno 126 jezer. Mnohá z nich jsou propojena říčkami a potoky a jsou oblíbené pro jízdu na kajacích.

Národní park Dzūkijos
Vyhlášen 1991, rozloha 58 520 ha.
Největší národní park v Litvě. Více než 90 % rozlohy parku tvoří lesy s převahou borovic, v nichž žije 54 druhů savců, více než 150 druhů ptáků, 38 druhů ryb a několik druhů plazů a obojživelníků.

Národní park Kurská kosa
Vyhlášen 1991, rozloha 26 464 ha.
Pohyblivé písky, suchá půda, slaná voda a časté změny počasí způsobují, že přírodní podmínky pobřežní nížiny připomínají evropské stepi. V národním parku žije 40 druhů savců. Největším z nich je los, symbol Kurské kosy. Na území parku žije více než 300 druhů ptáků. Přes kosu prochází migrační trasa ptáků z Bílého moře (10–11 tisíc ročně, krahujec obecný, káně, orlovec říční).

Národní park Trakų istorinis
Vyhlášen 1991, rozloha 8 200 ha.
Litevský národně historický kulturní park. Jeho součástí jsou dvě přírodní rezervace, archeologické naleziště, deset kulturních a přírodních památek a 50 starých původních domů.

Žemaitijský národní park
Vyhlášen 1991, rozloha 21 720 ha.
Je vnitrozemským národním parkem v Litvě. Kopcovitý, lesnatý a jezerní terén parku byl ovlivněn tajícím ledovcem v době ledové. Park byl vyhlášen především za účelem ochrany unikátní přírody a také zachování kulturního dědictví oblasti.