LOTYŠSKO

Datum vzniku: 18. listopadu 1918

12. až 13. století: Osídlování území Lotyšska Livonskými řádem a německými rytíři.

16. století: Lotyšsko se stává součástí Polsko-litevské unie.

18. století: Lotyšsko se stává součástí Ruského impéria po rozdělení Polska.

1918: 18. listopadu je vyhlášena nezávislost Lotyšské republiky.

1920: Lotyšsko podepisuje Rigujskou mírovou smlouvu s Ruskem, která uznává jeho nezávislost.

1940: Sovětský svaz okupuje Lotyšsko a připojuje ho k Sovětskému svazu.

1941-1944: Lotyšsko je okupováno nacistickým Německem během druhé světové války.

1944-1991: Sovětská okupace Lotyšska pokračuje a země se stává Lotyšskou sovětskou socialistickou republikou.

1991: Po neúspěšném pokusu o státní převrat v Moskvě vyhlásilo Lotyšsko nezávislost na Sovětském svazu.

1991-1994: Období politických a ekonomických změn a přechodu na demokratický systém.

2004: Lotyšsko se stává členem Evropské unie a NATO.

 

Mezinárodní zkratka: LV

 

Měna: euro  (EUR)

Před zavedením eura byla lotyšskou měnou lotyšský lat (LVL). V rámci procesu přijetí eura byla lotyšská ekonomika a bankovní systém přizpůsobena a lotyšské laty byly postupně nahrazeny eurem.

 

Internetová doména: .lv

 

Telefonní předvolba: +371

 

Časové pásmo: + 2 GMT

 

Geografie:

Hraničí s Estonskem na severu, Ruskem na východě, Běloruskem na jihovýchodě a Litvou na jihu. Na západě je ohraničeno pobřežím Baltského moře.

Reliéf Lotyšska je převážně rovinatý, s několika pahorkatinami a nížinami.

Lotyšsko je bohaté na jezera a řeky. Mezi největší řeky patří Daugava, Gauja, Lielupe a Venta. Daugava je nejdůležitější řeka země, která protéká hlavním městem Rigu.

 

Nejvyšší vrchol: Gaiziņkalns 312 m n.m.

I když je tato nadmořská výška relativně nízká ve srovnání s vrcholy jiných zemí, je to nejvyšší bod v rámci Lotyšska.

 

Podnebí:

Lotyšsko má chladné zimy a mírna léta. Průměrné roční teploty se pohybují kolem 6-9 °C. Lotyšsko také má relativně vysokou vlhkost vzduchu, což ovlivňuje pocity teploty. Příroda v Lotyšsku nabízí bohatství lesů, jezer a mořského pobřeží.

 

Fauna a flora:

V lotyšské přírodě lze nalézt různé druhy zvířat. Mezi typické savce patří jeleni, divoká prasata, lišky, jezevci, zajíci, a různé druhy hlodavců. Lotyšské lesy jsou domovem pro různé druhy ptáků, jako jsou čápi, datlové, výři a sovy. Na pobřeží Baltského moře můžete potkat racky, kulíky a další mořské ptáky. V řekách a jezerech žijí různé druhy ryb, jako jsou síhové, pstruzi, cejni a candáti.

Lesy představují významnou část přírodního bohatství země. Dominují borovice, smrky a listnaté stromy, včetně dubů, bříz a olší. V lesích se také vyskytují rozmanité druhy rostlin, mezi nimiž jsou bobule, lišejníky a různé druhy květin, jako jsou lilie, orchideje, sasanky a chrpa.

 

Zemědělství:

V Lotyšsku se pěstují různé plodiny, včetně obilovin (pšenice, ječmen, žito), brambor, cukrové řepy, řepky, kukuřice, luštěnin a dalších plodin.

Země má rozvinutý chov hospodářských zvířat, včetně skotu, prasat, ovcí a drůbeže. Produkce mléka, masa a vajec patří mezi důležité odvětví zemědělství.

Lotyšsko má krásnou venkovskou krajinu, která láká turisty. Venkovský cestovní ruch nabízí možnosti pro agroturistiku, návštěvu farem, ochutnávku místních produktů a další zážitky spojené se zemědělstvím.

 

Těžba surovin:

Lotyšsko má omezené přírodní zdroje a jeho těžba surovin je relativně omezená.

Těží se dřevo, které se využívá především pro výrobu dřevěných produktů a stavebního materiálu.

V některých oblastech Lotyšska se těží rašelina. Rašelina se využívá jako palivo nebo pro zahradní substráty.

Těží se také písek a štěrk, které se používají ve stavebnictví pro výrobu betonu a jako stavební materiál.

 

Průmysl:

V Lotyšsku existuje potravinářský průmysl, dřevozpracující průmysl, stavební průmysl, chemický průmysl, elektrotechnický průmysl a rostoucí sektor informačních technologií. Tyto odvětví představují hlavní složky průmyslového sektoru v Lotyšsku.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: informační technologie, bankovnictví, služby, cestovní ruch

 

Přírodní a historické zajímavosti:

Hlavní město Riga je velkou atrakcí pro turisty, s jeho malebným Starým Městem.

Je zde také řada muzeí a galerií, kde si můžete prohlédnout lotyšské umění a historii.

Za městem naleznete nádhernou přírodu Lotyšska. Pobaltí je obecně známé svými nádhernými lesy a plážemi, a Lotyšsko není výjimkou. Národní park Gauja je největším a nejstarším parkem v zemi, s řadou turistických stezek, kempů a historických památek. Pláže na pobřeží Baltského moře, zejména Jūrmala, jsou oblíbené pro jejich jemný písek a příjemnou atmosféru.

Lotyšsko je také známé svými středověkými hrady, jako je hrad Turaida.

 

Státní zřízení: parlamentní republika

Hlava státu je prezident, který zastává funkci hlavy státu. Prezident je volen přímo občany Lotyšska na čtyřleté období. Jeho role je především ceremoniální a reprezentativní. Prezident má pravomoci jako je podepisování zákonů, jmenování vlády a dalších státních úředníků.

Výkonná moc je svěřena vládě, která je vedená premiérem. Premiér je jmenován prezidentem a je zodpovědný za řízení státních záležitostí. Vláda je odpovědná před parlamentem a její členové jsou vybíráni z členů politických stran, které mají zastoupení v parlamentu.

Zákonodárná moc je svěřena jednokomorovému parlamentu nazývanému Saeima. Saeima se skládá z 100 poslanců, kteří jsou voleni občany Lotyšska na čtyřleté období. Jejich úkolem je přijímat zákony, schvalovat rozpočet a dohlížet na výkonnou moc.

Soudní moc je nezávislá a zajišťuje spravedlnost a rozhoduje v soudních sporech. Nejvyšší soud je nejvyšší instancí soudní moci a je odpovědný za posuzování ústavnosti zákonů a řešení dalších důležitých právních otázek.

 

Hlavní město: Riga

Nachází se na západním pobřeží Baltského moře a leží na řece Daugavě. Riga je historicky bohatým městem s bohatým kulturním a architektonickým dědictvím.

Riga je také centrem kultury a umění. Má bohatou nabídku muzeí, galerií, divadel a koncertních sálů. Mezi významné kulturní instituce patří Lotyšská národní opera, Národní umělecké muzeum a Lotyšské národní muzeum.

Město je živé a plné života. Nabízí mnoho restaurací, kaváren, obchodů a nočního života. Přímořský letoviskový okres Jūrmala poblíž Rigy je vyhledávaným místem pro letní rekreaci díky svým krásným plážím, lázeňským střediskům a písečným dunám.

 

Rozloha: 64 589 KM2

 

Počet obyvatel: 1 950 000 (2022)

Lotyšská populace se v posledních letech mírně snižuje kvůli nízkému přirozenému přírůstku a emigraci obyvatel. Riga, hlavní město Lotyšska, je největším městem v zemi a koncentruje největší podíl populace. Další významná města v Lotyšsku zahrnují Daugavpils, Liepāja, Jelgava a Jurmala. Lotyšsko má relativně nízkou hustotu zalidnění, ačkoli urbanizace se postupně zvyšuje. Lotyšská společnost je etnicky rozmanitá, s většinou obyvatel se hlásících k lotyšskému etniku, ale také s menšinami Rusů, Bělorusů a dalších. Oficiálním jazykem je lotyština, ale ruština je také široce používána.

 

Památky UNESCO: 2

  1. Historické centrum Rigy (1997) – Staré město Riga je založeno na levém břehu řeky Daugavy a je plné malebných uliček, středověkých budov a historických památek. Dominantou města je Rigaer Dom, gotická katedrála z 13. století, která se tyčí nad panoramatem Starého města. Mezi další významné památky patří Dům Černohlavců, renesanční palác s charakteristickou fasádou zdobenou sochami a reliéfy. Náměstí Ráts, s Radnicí a Rátskou věží, je centrálním bodem Starého města a nabízí malebnou atmosféru a historický půvab.
  2. Struveho geodetický oblouk (2005) – Technická a historická památka, která se rozkládá přes deset zemí Evropy, včetně Litvy. Byl vytvořen v 19. století jako mezinárodní geodetický projekt s cílem měřit a mapovat Zemi. Geodetický oblouk byl navržen a realizován švédským geodetem a astronomenem Friedrichem Georgem Wilhelmem von Struvem. Jeho cílem bylo měřit geografickou délku a ověřit tvar a velikost Země.

 

Národní parky: 4

  1. Národní park Gauja
  2. Národní park Kemeri
  3. Národní park Razna
  4. Národní park Slitere