RAKOUSKO

Datum vzniku: 1918/1919

9. století – Začátky rakouského území spojené s osídlením germánskými kmeny a slovanskými kmeny.

976 – Vznik markrabství Rakouského, které bylo součástí Svaté říše římské.

1278 – Bitva u Dürnkrutu a Jedenspeignu, ve které Habsburkové získali kontrolu nad Rakouskem.

15. století – Rakousko se stává významným hraničním územím Habsburské monarchie.

1526 – Po smrti Ludvíka Jagellonského v bitvě u Moháče se Habsburská monarchie stává vládcem Uher.

16. století – Rakousko hraje významnou roli v dění reformace a protireformace v Evropě.

17. a 18. století – Rakouská říše dosahuje svého vrcholu pod vládou Marie Terezie a Josefa II.

1804 – František II. zakládá Rakouské císařství.

1867 – Po rakousko-uherském vyrovnání se Rakousko stává jednou z dvou rovnocenných polovin rakousko-uherské dvojmonarchie.

1918 – Po první světové válce Rakousko-Uhersko se rozpadá a vzniká samostatná Rakouská republika.

1938 – Anschluss – Nacistické Německo anektuje Rakousko.

1945 – Konec druhé světové války a obnovení nezávislosti Rakouska.

1955 – Rakousko získává suverenitu po Vídeňské dohodě a stává se neutrálním státem.

1995 – Rakousko se stává členem Evropské unie.

 

Mezinárodní zkratka: A

 

Měna: euro  (EUR)

Rakousko přijalo euro jako svou oficiální měnu 1. ledna 1999, kdy se stalo členem Evropské měnové unie.

 

Internetová doména: .at

 

Telefonní předvolba: +43

 

Časové pásmo: + 1 GMT

 

Geografie:

Rakousko je vnitrozemský stát nacházející se ve střední Evropě.

Sousedí na severozápadě s Německem, na severu s Českou republikou, na severovýchodě s Slovenskem, na východě s Maďarskem, na jihovýchodě s Slovinskem, na jihozápadě s Itálií a na západě s Lichtenštejnskem a Švýcarskem.

Země se nachází ve střední části Alp, což je vysokohorská oblast, a má mnoho horských vrcholů, údolí a ledovců.

 

Nejvyšší vrchol: Grossglockner 3798 m n.m.

Grossglockner je také nejvyšším vrcholem Východních Alp a nachází se ve východní části země, v pohoří Hohe Tauern, které je největším národním parkem v Rakousku. Tento vrchol je oblíbeným cílem pro turisty, horolezce a lyžaře.

 

Podnebí:

Rakousko leží ve střední Evropě a je obklopeno vysokými horami, což má značný vliv na klimatické podmínky v různých částech země.

V alpských oblastech, které tvoří velkou část Rakouska, panuje alpské klima. Vysokohorská klimatická zóna charakterizuje chladné a sněhové zimy, které jsou ideální pro zimní sporty jako lyžování a snowboarding. Léta jsou obecně mírná, ale mohou být proměnlivá a srážky jsou časté. V horských oblastech mohou být teplotní rozdíly velmi výrazné a předpovědi počasí jsou náchylné k rychlým změnám.

 

Fauna a flora:

V nižších nadmořských výškách najdeme luční porosty s barevnými květy, jako jsou sasanky, sasanky alpské, lilie, chrpa, měsíčnice a hořec. V horských oblastech se nacházejí horské louky s typickými alpskými květinami, jako jsou gentiány, hvězdnice, divizny a horské zvonce. V alpských lesích rostou jedle, smrky, buky, borovice a mnoho dalších stromů.

Rakousko nabízí pestrou faunu, která zahrnuje mnoho druhů savců, ptáků, ryb a dalších živočichů. V Alpách žijí kozorožci, kamzíci, svišti, mufloni a horské zajíce. Na mnoha jezerech a řekách lze pozorovat vodní ptáky, jako jsou kachny, labutě, kormoráni a volavky.

Lesy v Rakousku poskytují útočiště pro různé druhy zvířat, včetně jelenů, srnků, veverek, lišek a divokých prasat. V lesech se také nachází velké množství ptáků, jako jsou sojky, kosové, datli, jestřábi a sovy.

 

Zemědělství:

Hlavními zemědělskými plodinami jsou obiloviny, jako je pšenice, ječmen, žito a kukuřice. Rakousko produkuje také brambory, cukrovou řepu, řepku olejnou a další plodiny. Vinice jsou rozšířené ve vinařských regionech, jako je Burgenland, Dolní Rakousy a Štýrsko, a produkují kvalitní rakouská vína.

Chov dobytka a produkce mléka jsou další důležité složky zemědělského sektoru. Rakousko má tradičně bohatou tradici výroby sýrů a mléčných výrobků. Chovají se zejména krávy, hovězí dobytek, ovce a drůbež.

Lesnictví je také důležitou součástí rakouského zemědělství. Lesy tvoří značnou část území země a poskytují dřevo a další lesní produkty.

 

Těžba surovin:

Rakousko má určité zásoby rudy železa a olova, které jsou těženy v některých hornatých oblastech země.

Lesy tvoří významnou část území Rakouska a dřevo je jedním z významných přírodních zdrojů. Lesnictví je proto důležitým hospodářským odvětvím a dřevo se používá pro stavebnictví, nábytkářský průmysl a další účely.

Některé regiony Rakouska mají zásoby přírodního kamene.

 

Průmysl:

Průmysl Rakouska zahrnuje automobilový průmysl, veletrhy a export, stavebnictví, chemický průmysl, potravinářský průmysl, elektroniku a technologie. Rakousko se zaměřuje na inovace, kvalitu a udržitelnost, což přispívá k jeho ekonomické stabilitě a konkurenceschopnosti na mezinárodním trhu.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: služby, bankovnictví, pojišťovnictví, cestovní ruch, doprava, telekomunikace, informační technologie, věda, výzkum a vzdělání, zdravotnictví

 

Přírodní a historické zajímavosti:

Turisté navštěvují Rakousko po celý rok, a to jak v létě, tak i v zimě. V létě přitahují turisty malebné horské kraje Alp, krásná jezera, malebná města a historické památky. Vídeň, Salcburk, Innsbruck a další města jsou oblíbenými cíli pro kulturu, architekturu a umění.

Zimní turistika je dalším klíčovým pilířem rakouského turismu. Alpy nabízejí vynikající podmínky pro zimní sporty, jako jsou lyžování, snowboarding, běžky a skialpinismus. Rakousko má mnoho moderních a dobře vybavených lyžařských středisek, která přitahují miliony návštěvníků z celého světa.

Kulturní akce, festivaly a trhy jsou také oblíbenými turistickými atrakcemi v Rakousku. Rakouská kultura, hudba a tradice mají mezinárodní uznání, a proto se mnoho turistů zajímá o účast na tradičních oslavách a událostech.

 

Státní zřízení: federativní parlamentní republika

Hlavními orgány státní moci v Rakousku jsou federální prezident a federální kancléř. Prezident je hlavou státu a je volen přímo občany na funkční období šesti let. Jeho role je převážně reprezentativní a ceremoniální. Federální kancléř je hlavou vlády a je jmenován prezidentem. Je nejvyšším výkonným úředníkem země a má odpovědnost za řízení vlády a implementaci politik.

Legislativní moc je rozdělena mezi dvě komory parlamentu – Národní radu a Spolkovou radu. Národní rada je dolní komora s 183 členy, kteří jsou voleni na pětileté období a zastupují jednotlivé volební okrsky. Spolková rada je horní komora, která zastupuje zájmy spolkových zemí. Jejích 61 členů je voleno spolkovými zeměmi.

Rakousko je federálním státem, což znamená, že má decentralizovanou strukturu se spolkovými zeměmi jako samosprávnými jednotkami. Celkem má Rakousko devět spolkových zemí, jako jsou Vídeň, Dolní Rakousy, Tyrolsko, Štýrsko, Horní Rakousy a další. Tyto země mají vlastní zemské vlády a parlamenty, které mají pravomoc rozhodovat o věcech, které spadají do jejich jurisdikce.

 

Hlavní město: Vídeň

Nachází se na východě země a je největším městem Rakouska. Vídeň má dlouhou a bohatou historii, která se datuje až do římských dob. Díky svému strategickému položení na Dunaji a jako centru obchodu, kultury a politiky, se stala jedním z nejvýznamnějších měst v Evropě.

Vídeň je považována za jedno z nejkrásnějších a nejživějších měst na světě. Je to kulturní a umělecké centrum, které se pyšní mnoha památkami a historickými budovami. Vídeň je známá svými impozantními paláci, jako je Hofburg (Císařský palác), katedrála sv. Štěpána (Stephansdom), Belvedere a Schönbrunn.

Vídeň je také proslulá svým hudebním dědictvím. Byla domovem mnoha slavných skladatelů, jako je Mozart, Beethoven, Haydn, Schubert a další. Vídeňská filharmonie a Vídeňský statečný orchestr jsou světoznámé hudební instituce.

Město je známé svým bohatým kulturním životem, kavárnami, které jsou důležitou součástí místní kultury, a také trhy, na kterých můžete ochutnat rakouské speciality.

 

Rozloha: 83 878 km2

 

Počet obyvatel: 9 050 000 (2022)

Většina obyvatel jsou Němci (asi 90 % populace), což zahrnuje různé dialekty němčiny. Existuje také menší počet jiných etnických skupin, včetně Chorvatů, Slovinců, Maďarů a turecké menšiny.

Většina obyvatel žije ve městech a hustěji zalidněných oblastech, přičemž největší zalidnění je ve Vídni. Další významná města jsou Graz, Linz, Salcburk a Innsbruck.

Náboženské složení obyvatelstva v Rakousku je značně proměnlivé, ale většina obyvatel se hlásí k římskokatolické církvi. Nicméně v posledních letech se zvyšuje počet lidí, kteří se hlásí k jiným náboženstvím nebo jsou bez vyznání.

Rakousko je známé svým vysokým standardem života, pokročilým sociálním systémem a kvalitním vzděláním, což přispívá k atraktivitě této země pro vnitřní i zahraniční migraci.

 

Památky UNESCO: 12

 1. Původní bukové lesy Karpat a dalších oblastí Evropy (2007) – Zachovalé bukové lesy v různých oblastech Evropy od Pyrenejí po Černé moře.
 2. Historické centrum města Graz a zámek Eggenberg (1999) – Městský komplex poznamenaný po staletí trvající přítomností Habsburků.
 3. Krajina Neziderského jezera (2001) – Vesnická architektura v osadách obklopujících jezero na hranicích s Maďarskem.
 4. Hranice Římské říše – Dunajský limes (2021) – Pozůstatky hraničního opevnění a dalších staveb v Německu, Rakousku a Slovensku.
 5. Hallstatt-Dachstein (1997) – Zdejší ložiska soli byla využívána již v 2. tisíciletí př. n. l.
 6. Historické centrum Salzburgu (1996) – Staré město se středověkými i novověkými památkami.
 7. Historické centrum Vídně (2001) – Architektonické celky v centru hlavního města.
 8. Palác a zahrady Schönbrunn (1996) – Rezidence Habsburků, jejíž paláce a zahrady tvoří pozoruhodný barokní celek.
 9. Prehistorická kůlová obydlí v Alpách (2011) – Kůlová obydlí z doby 5 000–500 let př. n. l. v blízkosti jezer, řek a mokřadů.
 10. Semmerinská železnice (1998) – Jedno z největších děl civilního inženýrství.
 11. Slavná lázeňská města Evropy (2021) – Několik měst, které jsou svědectvím mezinárodní evropské lázeňské kultury.
 12. Údolí Wachau (2000) – Krajina si udržuje své typické rysy svého vývoje už od dob pravěku.

 

Národní parky: 6

 1. Národní park vysoké Taury
 2. Národní park Neusiedler See – Seewinkel
 3. Národní park Donau-Auen
 4. Národní park Vápencové Alpy
 5. Národní park Thayatal
 6. Národní park Gesäuse