SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA

Datum vzniku: 1707

Mezinárodní zkratka: GB

Měna: libra  (GBP)

Internetová doména: .uk

Telefonní předvolba: +44

Časové pásmo: 0 GMT

Geografie: západoevropský souostrovní stát ležící u Severního a Keltského moře, Atlantského oceánu….největší ostrov je Británie, na jihu ostrova rovina, na severu hornatý….stát má mnoho mimoevropských území

Nejvyšší vrchol: Ben Nevis 1343 m n.m.

Podnebí: mírné oceánské

Zemědělství: pšenice, ječmen, kukuřice, oves, pícniny, ovoce (např. jablka), zelenina, brambory, cukrová řepa, rybolov, chov dobytka, prasat, drůbeže a ovcí

Těžba surovin: zemní plyn, ropa, pískovec, křída, sádra, cín, olovo, uhlí, stavební materiály

Průmysl: potravinářský, chemický, petrochemický, těžební, zbrojní, automobilový, strojírenství, přesné strojírenství, lodní, letecký, pivovarnictví, lihovarnictví, energetický

Služby a další oblasti ekonomiky: informační technologie, bankovnictví pojišťovnictví, věda, výzkum, vzdělání, zdravotnictví, doprava

Přírodní a historické zajímavosti: města Londýn, Canterbury, Cambridge, Edinburgh, Oxford, jezero Loch Ness, skotské ostrovy, Forth Bridge, Doverské útesy, Hadriánův val, Blenheimský palác, zámek Windsor, Durham, národní parky Lake District, Dartmoor a Loch Lomond a The Trossachs

Státní zřízení: unitární konstituční parlamentní monarchie

Hlavní město: Londýn

Rozloha: 243 610 km2

Počet obyvatel: 67 350 000  (2022)