GUYANA

Datum vzniku: 26. května 1966

16. století: Guyana byla poprvé objevena evropskými objeviteli, kteří sem přišli v rámci průzkumu Nového světa. Oblast byla původním domovem mnoha původních indiánských kmenů.

17. až 18. století: Během této doby byla Guyana objevena Nizozemci a později se stala důležitou součástí obchodu s otroky, především na plantážích cukrové třtiny a kávy.

1814: Británie a Nizozemsko podepsaly smlouvu, která předala Británii kontrolu nad Guyanou.

1834: Britská Guyana se stala britskou kolonií a zůstala jí až do 20. století.

1948: V Guyaně byl založen politický hnutí People’s Progressive Party (PPP), které hrálo klíčovou roli v boji za nezávislost.

1966: Guyana získala autonomii v rámci Britského Commonwealthu.

1966: Na základě referendum byla Guyana vyhlášena nezávislou republikou s prezidentským systémem vlády. Forbes Burnham se stal prvním prezidentem země.

1980: Guyana se stala kooperativní socialistickou republikou.

1985: Po smrti prezidenta Burnhama se prezidentem stal Desmond Hoyte.

1992: V Guyaně se konaly první svobodné volby po dlouhém období

 

Mezinárodní zkratka: GUY

 

Měna: guyanský dolar  (GYD)

Jednotka guyanského dolaru se dělí na 100 centů.

Guyana je jedinou zemí v Jižní Americe, která má anglicky pojmenovanou měnu, což odráží její historickou spojitost s Británií.

 

Internetová doména: .gy

 

Telefonní předvolba: +592

 

Časové pásmo: -4 GMT

 

Geografie:

Guyana má poměrně krátké, ale velmi nízké pobřeží na Atlantském oceánu. Toto pobřeží je často nazýváno “Pobřeží zlata” a je známé pro své pláže a mangrovníky.

Většina populace Guyany žije v přímořské nížině, která se táhne podél pobřeží a je velmi úrodná.

Vnitrozemí Guyany je hornaté a tvoří ji zejména Guayanské vysočiny.

Guyana má rozsáhlou říční síť, včetně řeky Essequibo, která je nejdelší a největší řekou v zemi.

Amazonský deštný prales se rozkládá na východě Guyany a pokrývá většinu vnitrozemí.

Guyana leží na tříštěvém okraji Jižní Ameriky a má několik aktivních a neaktivních sopek. Jednou z nejznámějších je sopka Roraima, která se nachází v Guyanském vysočině.

Na jihu Guyany se nacházejí savany, kde převažují otevřené pastviny a nízká vegetace.

 

Nejvyšší vrchol: Mount Roraima 2810 m n.m.

Roraima  je zároveň název sopky a stolové hory nacházející se v Guyanské vysočině a je součástí mohutného plochého stolového hřbetu.

 

Podnebí:

V Guyaně panuje celoročně teplé podnebí. Průměrné denní teploty se pohybují mezi 24°C a 30°C. Teplotní rozdíly mezi jednotlivými ročními obdobími nejsou výrazné.

Guyana má vysokou vlhkost po celý rok. Díky své poloze v blízkosti rovníku má země dvě hlavní období dešťů: od května do srpna a od listopadu do ledna.

Mezi obdobím dešťů nastává krátké období sucha od září do října.

Guyana leží na severním pobřeží Jižní Ameriky, což znamená, že může být vystavena vlivu atlantických hurikánů, zejména během období hurikánů, které trvá od června do listopadu

Přímořská oblast Guyany může být ovlivněna pasáty, které vanou z východu na západ a přinášejí vzduch z Atlantského oceánu.

 

Fauna a flora:

Guyana má rozsáhlé chráněné oblasti a národní parky, které slouží jako útočiště pro mnoho druhů volně žijících zvířat. Patří sem například Kanuku Mountains Protected Area a Iwokrama Rainforest Reserve.

Guyana je rájem pro pozorování ptáků. Země je domovem více než 800 druhů ptáků, včetně kakanů, papoušků, dravec a vodních ptáků.

V Guyaně najdete různé savce, jako jsou jaguáři, pumy, opice, pekari, tapíři a mravenečníci.

Mnoho řek a vodních toků Guyany je bohatých na ryby, včetně arapaimy, což je jedna z největších sladkovodních ryb na světě, a piraně.

Guyana má rozsáhlé deštné pralesy, které pokrývají velkou část vnitrozemí.

Přímořské oblasti Guyany jsou bohaté na mangrovy, které hrají důležitou roli v ekosystému pobřežních oblastí.

Guyana je domovem unikátních druhů stromů, včetně moru, což je strom s výrazným kořenovým systémem, který stoupá nad zemským povrchem.

Rostliny v Guyaně mají také význam v tradičním léčitelství. Místní obyvatelé využívají mnoho druhů rostlin k léčení různých onemocnění.

 

Zemědělství:

Guyana je jedním z největších producentů rýže v Karibiku a Jižní Americe.

Historicky byla cukrová třtina jednou z hlavních plodin Guyany. Země má několik cukrovarnických továren, které zpracovávají cukrovou třtinu na cukr a další produkty.

Guyana produkuje také kávu, zejména v oblasti vysočiny a deštného pralesa.

Banány, ananasy, citrusové plody a jiné tropické plodiny jsou také významnými plodinami .

Chov dobytka je důležitou součástí zemědělství. Guyana produkuje hovězí, vepřové a drůbeží maso.

Země má rozsáhlou rybářskou průmyslovou základnu, která zahrnuje rybolov ve sladkých vodách i na moři.

Kromě plodin pro vnitřní trh produkuje Guyana také tropické plodiny a koření, které se vyvážejí, jako jsou koření kurkumy, pepře a vanilka.

 

Těžba surovin:

Guyana je jedním z největších světových producentů bauxitu, který je hlavní surovinou pro výrobu hliníku. Těžba bauxitu probíhá v regionu Essequibo, kde se nacházejí bohaté ložiska tohoto minerálu.

Těžba zlata je dalším významným průmyslem v Guyaně. Zlato se těží jak v malých nezávislých dolech, tak i v komerčních dolech provozovaných mezinárodními těžařskými společnostmi.

Guyana má rozsáhlé lesní zásoby, které zahrnují tvrdé a měkké dřevo.

V posledních letech byly v Guyaně objeveny velké zásoby ropy a zemního plynu v podmořských ložiscích na pobřeží země.

Guyana těží také diamanty, ačkoli tato těžba není tak rozvinutá jako těžba zlata.

 

Průmysl: potravinářský, těžební, stavba lodí, stavebnictví

Těžba bauxitu, hlavní suroviny pro výrobu hliníku, je jedním z největších průmyslových odvětví v Guyaně. Zpracování bauxitu na hliník je prováděno v místních hutích.

Objev velkých zásob ropy a zemního plynu na pobřeží Guyany vedl k rychlému rozvoji těžebního průmyslu v této oblasti.

Guyana má potravinářský průmysl, který zahrnuje zpracování potravin, včetně konzervování ryb a výrobu potravinových výrobků.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: námořní doprava, služby, rejdařství

 

Přírodní a historické zajímavosti: města Georgetown a Bartica, Marshallovy vodopády (Kaieteur), oblast Rupununi, pohoří Kanuku

Guyana je známá jako “Zelené srdce Jižní Ameriky” a je domovem rozsáhlých deštných pralesů, řek, savan a bažin. Návštěvníci mohou provádět trekking, pozorování ptáků, safari a lodní výlety za účelem objevování divoké fauny a flory.

Země má krásné pobřeží a říční systémy, které nabízejí možnosti k odpočinku na pláži, potápění, rybaření a vodní sporty.

Má bohatou kulturní historii a je domovem mnoha etnických skupin, včetně indiánských, afrických, evropských a asijských komunit.

Guyana nabízí dobrodružné zážitky, jako je horolezectví na sopku Roraima, kanoying po řekách a bažinách, a průzkum jeskyní a vodopádů.

.

Státní zřízení: poloprezidentská republika

Guyana má prezidentský systém vlády, což znamená, že prezident je hlavou státu a vlády. Prezident je volený na pětileté období všeobecným volebním právem občanů Guyany.

Vláda Guyany je složena ze tří základních složek – prezidenta, vlády a parlamentu. Vláda je odpovědná za řízení země a implementaci politiky. Prezident jmenuje ministery a tvoří výkonnou moc.

Parlament Guyany je dvoukomorový a skládá se ze Sněmovny reprezentantů a Senátu. Sněmovna reprezentantů má 65 členů, kteří jsou voleni na základě poměrného zastoupení. Senát má 33 členů, z nichž někteří jsou jmenováni prezidentem a někteří voleni regionálními orgány.

Guyana má nezávislý soudní systém, který zahrnuje Vrchní soud, odvolací soud a nižší soudy. Soudní moc je oddělena od výkonné a legislativní moci a má za úkol zajišťovat právní spravedlnost.

 

Hlavní město: Georgetown

Nachází se na pobřeží Atlantského oceánu, na severním cípu Guyany, poblíž ústí řeky Demerara.

Georgetown byl založen v roce 1781 britským guvernérem George Templetownem a byl pojmenován po králi Jiřím III. Guyana byla v té době britskou kolonií

 

Rozloha: 214 970 km2

 

Počet obyvatel : 800 000 (2022)

Guyana je známá svou etnickou rozmanitostí. Největší etnickou skupinou jsou Indo-Guyancané, kteří představují většinu populace a jsou potomky indických přistěhovalců

Oficiálním jazykem Guyany je angličtina. Nicméně veřejně se používají také kreolské jazyky, hindština, urdu, arčina a taki-taki.

Náboženskými vyznáními v Guyaně jsou křesťanství, hinduismus, islám a další náboženské tradice. Země má různorodý náboženský život s různými církvemi, mešitami a hinduistickými a židovskými komunitami.

Guyanská kultura je ovlivněna různými etnickými skupinami a je pestrou směsicí tradic, hudby, tance a kulinářských dovedností.

 

Památky UNESCO: –

 

Národní parky: 3

  1. Národní park Kaieteur
  2. Národní park Canaima
  3. Guyanský amazonský park