SURINAM

Datum vzniku: 25. listopad 1975

1667: V rámci Druhé anglo-nizozemské války bylo Surinam předáno Britům ve výměně za Nizozemskou Novou Nizozem.

1674: Surinam byl vrácen Nizozemsku v rámci smlouvy uzavřené v Bredě.

století: Surinam se stala prosperující kolonií s velkými plantážemi, kde byli otroci přiváženi ze západní Afriky.

1863: Nizozemská vláda zrušila otroctví v Surinamu.

1954: Surinam získal autonomii v rámci Nizozemského království.

1975: 25. listopadu Surinam získal plnou nezávislost na Nizozemsku.

1980: Vojenský puč vedený Desi Boutersem přivedl k politické nestabilitě.

1987: Vytvoření nové ústavy a návrat k civilní vládě.

1990: Bouterse se opět chopil moci ve vojenském puči.

1991: Vojenský režim ustoupil poté, co země čelila mezinárodnímu tlaku.

 

Mezinárodní zkratka: SME

 

Měna: surinamský dolar  (SRD)

Měna byla zavedena po získání nezávislosti Surinamu v roce 1975 a nahradila nizozemský gulden jako oficiální platidlo.

Kromě surinamského dolaru je v některých oblastech Surinamu, zejména v blízkosti hranic s Guyanou a Francouzskou Guyanou, používána také měna zvaná “guyanský dolar” nebo “euro”.

 

Internetová doména: .sr

 

Telefonní předvolba: +597

 

Časové pásmo: -3 GMT

 

Geografie:

Surinam se nachází v severní části Jižní Ameriky. Má přístup k Atlantskému oceánu na severu, sousedí s Guyanou na západě, Brazílií na jihu a Francouzskou Guyanou na východě.

Surinam má různorodý terén, který zahrnuje nížiny, horské oblasti a deštné pralesy. Nejvýznačnější horskou oblastí je Centrální Surinamská náhorní plošina.

Surinam má mnoho řek, z nichž největší a nejvýznamnější je řeka Surinam, podle které byla země pojmenována.

Většina území Surinamu je pokryta tropickými deštnými pralesy. Surinamský deštný prales patří k nejlépe zachovaným v Jižní Americe.

 

Nejvyšší vrchol: Juliana Top 1 230 m n.m.

Juliana Top se nachází v Centrální Surinamské náhorní plošině, která je horským regionem na jihu země.

 

Podnebí:

Deštivé období v Surinamu obvykle trvá od listopadu do července. Během tohoto období přicházejí pravidelné srážky, které mohou být velmi intenzivní. Dešťová sezóna je také charakterizována vyšší vlhkostí a teplotami kolem 30-32 °C (86-90 °F).

Suché období nastává od srpna do října. Během tohoto období je srážek mnohem méně, a některé oblasti Surinamu mohou zažívat období suchozemského požáru.

Surinam má v průběhu celého roku vysokou vlhkost vzduchu, zejména v deštných pralesích. Vlhkost může dosahovat až 80-90 %.

Surinam leží v oblasti Karibského moře, kde mohou v letních měsících vznikat tropické bouře a hurikány.

 

Fauna a flora :

Surinam je jednou z mála zemí, kde stále žijí jaguáři, velcí kočkodani a jedni z největších šelem Jižní Ameriky.

Další kočkovitou šelmou, která obývá Surinamské deštné pralesy, je ocelot, menší než jaguár, ale stále impozantní.

V řekách a bažinách Surinamu můžete najít různé druhy kajmanů, jako je kajman černý, který je běžným zástupcem této skupiny plazů.

Surinam je rájem pro pozorovatele ptáků. Vyskytuje se zde více než 700 druhů ptáků, včetně tukani, kolibříků, papoušků a dravec.

V řekách Surinamu, jako je Surinam a Maroni, můžete pozorovat sladkovodní delfíny, včetně růžových delfínů.

Země  je také domovem různých druhů hadů, želv, žab a dalších obojživelníků a plazů.

Surinamský deštný prales je plný různých druhů stromů, mezi kterými dominují mahagon, ceiba a mnoho dalších.

Země má bohatou sbírku orchidejí, a některé druhy jsou endemické, což znamená, že se vyskytují pouze v této oblasti.

Lotové květy jsou často vidět na povrchu vodních toků a bažin v Surinamu a představují krásnou květinu známou pro svou symboliku.

Tradiční medicína je stále běžná v některých komunitách Surinamu, a místní lidé často využívají rostliny jako léčivé byliny.

 

Zemědělství:

Mezi hlavní plodiny patří rýže, banány, cukrová třtina, káva, citrusové plody, hrách, zelenina a maniok. Rýže je nejdůležitější plodinou a tvoří základní součást místní stravy.

Cukrová třtina byla historicky důležitým produktem v Surinamu a byla pěstována na velkých plantážích.

Surinam má mnoho plantáží, na kterých se pěstují různé plodiny.

Díky svým řekám a pobřeží Atlantského oceánu má Surinam také významný rybářský průmysl, který poskytuje ryby a mořské plody pro místní trhy i na vývoz.

Mnoho venkovských komunit v Surinamu udržuje kleinstěrové (malé) farmy, kde pěstují plodiny pro vlastní spotřebu a pro prodej na místních trzích.

Surinam se potýká s několika výzvami v zemědělství, včetně problematiky spojené s klimatickými změnami, jako jsou sucho a povodně.

Surinam exportuje některé zemědělské produkty, jako jsou banány a káva, do mezinárodního obchodu.

 

Těžba surovin:

Surinam je jedním z největších světových producentů bauxitu, což je hlavní surovina pro výrobu hliníku.

Zlato je další důležitou surovinou těženou v Surinamu. Země má značné zásoby zlata, a těžba tohoto drahého kovu má stále rostoucí význam v ekonomice Surinamu.

Surinam má rozsáhlé lesy, a těžba dřeva je dalším významným odvětvím. Dřevo se používá pro stavebnictví, nábytek a papírenský průmysl.jako jsou hliník, železná ruda a mangan.

Energetika: Surinam se také zabývá výrobou elektřiny a energie. Větrné turbíny a solární panely jsou instalovány k výrobě obnovitelné energie.

 

Průmysl:

V Surinamu existuje potravinářský průmysl, který zpracovává místní plodiny, jako je rýže, banány, citrusové plody a další plodiny.

Surinam má rozsáhlé lesy, a proto existuje dřevozpracující průmysl, který se zabývá zpracováním dřeva pro různé účely, včetně nábytku, stavebnictví a papírenského průmyslu.

Díky těžbě bauxitu je v Surinamu i průmysl zpracovávající hliník.

Surinam má výrobu elektřiny z různých zdrojů, včetně vodních elektráren, větrných turbín a solárních panelů.

Průmysl stavebnictví je aktivní, zejména v hlavním městě Paramaribo a dalších městech Surinamu. Zahrnuje stavbu nemovitostí, silnic, mostů a další infrastruktury.

Surinam má několik rafinérií, které se zabývají rafinací ropy. Tyto rafinérie slouží k výrobě různých ropných produktů, jako jsou benzín, nafta a topný olej.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: služby, cestovní ruch

 

Přírodní a historické zajímavosti: město Paramaribo, pevnost Zeelandia, řeka Coppename a Raleighhovy vodopády, přírodní park Brownsberg, vodní rezervoár Brokopondo

Surinamský deštný prales patří k nejlépe zachovalým v Jižní Americe.

Surinam se stává stále populárnější destinací pro ekoturisty, kteří chtějí objevovat jedinečné přírodní prostředí. Existuje mnoho ekoturistických lodních výletů po řekách a pralesech, včetně možnosti pozorování ptáků a divokých zvířat.

Surinam má bohatou kulturní a historickou dědictví, které zahrnuje mnoho etnických skupin, jako jsou Creole, Javanese, Hindustani, a mnoho dalších.

Surinamské pobřeží Atlantského oceánu nabízí několik krásných pláží, které jsou vhodné pro relaxaci a vodní sporty.

Pro dobrodružnější turisty existují různé možnosti, jako je trekking v deštných pralesech, rafting po divokých řekách a rybolov v odlehlých oblastech.

Surinamská kuchyně je rozmanitá a nabízí mnoho chutných pokrmů, které jsou ovlivněny různými etnickými skupinami.

V Surinamu najdete několik impozantních vodopádů, jako je Blanche Marie Falls a Raleigh Falls, které jsou populárními místy pro turisty.

 

Státní zřízení: parlamentní republika

Prezident Surinamu je hlavou státu a zároveň výkonnou mocí. Prezident je volený všeobecným hlasováním na pětileté funkční období a může být znovuzvolen jen jednou. Vládu Surinamu tvoří prezident a jeho ministři, kteří jsou jmenováni prezidentem a jsou odpovědní za různá ministerstva a úřady.

Parlament Surinamu, známý jako Národní shromáždění, je dvoukomorový. Dolní komora, známá jako De Tweede Kamer, má 51 členů volených na pětileté období. Horní komora, známá jako De Nationale Assemblée, má 30 členů, z nichž 21 je voleno regionálními shromážděními a 9 je jmenováno prezidentem.

Soudní systém Surinamu je nezávislý a zahrnuje soudní moc, odvolací soud, a nejvyšší soud, jehož členové jsou jmenováni prezidentem.

 

Hlavní město: Paramaribo

Nacházejícím se na severním pobřeží Jižní Ameriky, u ústí řeky Surinam do Atlantského oceánu.

Paramaribo má bohatou historii, která sahá až do 17. století, kdy bylo založeno jako nizozemská kolonie. Město si zachovalo mnoho historických budov a památek, včetně budov z období holandské kolonizace.

Mezi významné památky patří St. Peter a Paul Cathedral, Fort Zeelandia, a mnoho dalších.

 

Rozloha: 163 270 km2

 

Počet obyvatel: 633 000  (2022)

Surinam je známý tím, že má velmi různorodé etnické složení. Hlavní etnické skupiny zahrnují Creole (potomci afrických otroků), Hindustani (potomci indických přistěhovalců), Javanese (potomci javánských přistěhovalců), Maroon (potomci útěků otroků), Číňané, a původní obyvatelé, známí jako Arawaks a Karibs.

Nizozemština je oficiálním jazykem Surinamu, ale veřejný život a komunikace jsou často prováděny v dalších jazycích, včetně sranan tongo (kreolský jazyk), hindustani, javanese a angličtiny.

V Surinamu je mnoho náboženství, včetně křesťanství (katolictví, protestantství), hinduismu, islámu a tradičních afrických náboženství.

Obyvatelé Surinamu si zachovali své kulturní tradice a zvyky, které jsou často spojeny s jejich etnickým původem. To zahrnuje hudbu, tanec, gastronomii a další kulturní projevy.

 

Památky UNESCO: 2

  1. Přírodní rezervace v centrálním Surinamu (2000) – Chrání horní tok řeky Coppename. V horských i nížinných lesích roste téměř 6000 druhů rostlin. Žijí zde živočichové typičtí pro tuto oblast včetně jaguára, pásovce, říční vydry, tapíra, lenochoda a osmi druhů primátů, stejně jako 400 druhů ptáků.
  2. Historické centrum města Paramaribo (2002) –  Je to bývalé holandské koloniální město ze 17. a 18. století. Leží na pobřeží a původní charakteristický půdorys centra zůstává neporušen.

 

Národní parky: 1

  1. Národní park Brownsberg