URUGUAY

Datum vzniku: 25. srpen 1825

Španělská kolonizace: V roce 1516 dorazil španělský mořeplavec Juan Díaz de Solís na území Uruguaye. Nicméně španělská kolonizace začala až později, a to v průběhu 17. století. Uruguay se stává součástí španělského Viceroyalty Peru.

Portugalské a španělské konflikty: V 18. století probíhaly časté konflikty mezi Španělskem a Portugalskem o kontrolu nad územím Uruguaye. V roce 1828 byla uzavřena smlouva, která potvrdila nezávislost Uruguaye a vytvořila nový stát.

Nezávislost: Uruguay získal svou nezávislost dne 25. srpna 1825 a byla vytvořena nezávislá výběrová vláda.

Boj o nezávislost: Uruguay prošel několika boji o nezávislost proti různým silám, včetně Argentiny a Brazílie. Tyto konflikty trvaly několik desetiletí a skončily až v roce 1851.

Konstituce: V roce 1830 byla přijata první ústava Uruguaye, která formálně ustavila republiku.

20. století: Uruguay prošel různými politickými změnami, včetně období vojenské vlády v letech 1973-1985. V roce 1985 byla obnovena demokracie.

 

Mezinárodní zkratka: URY

 

Měna: uruguayské peso  (UYU)

Uruguayské peso je plně konvertibilní měnou, což znamená, že jej lze volně směňovat za jiné měny na mezinárodním trhu. V běžné praxi jsou však transakce v Uruguayi obvykle prováděny v pesos.

Peso se dělí na menší jednotky nazývané centesimos.

 

Internetová doména: .uy

 

Telefonní předvolba: +598

 

Časové pásmo: -3 (GMT)

 

Geografie:

Uruguay sousedí na severu s Brazílií, na západě s Argentinou, a na jihu a východě je ohraničeno Atlantským oceánem.

Uruguay je převážně nížinnou zemí s velmi mírnými terénními změnami. Téměř celá země leží na nížinné rovině, která je vhodná pro zemědělství.

Nejvýznamnější řekou Uruguaye je Rio Uruguay, která tvoří severní hranici země s Brazílií. Dalšími řekami jsou například Rio de la Plata a Rio Negro. Uruguay má také několik jezer, z nichž největší je Laguna Merin, která leží na východě země.

Uruguay má pobřeží o délce přibližně 660 kilometrů, které se táhne podél Atlantského oceánu.

 

Nejvyšší vrchol: Cerro Catedral  514 m n. m.

Tento vrchol se nachází v departementu Maldonado, na jihovýchodě země. Cerro Catedral je součástí pohoří Cuchilla Grande, které se táhne přes části Uruguaye a Brazílie.

 

Podnebí:

Letní měsíce jsou v Uruguayi teplé a slunečné. Průměrné teploty se pohybují kolem 28-32 °C, ale mohou dosáhnout i vyšších hodnot. Léto je obdobím nejvíce srážek.

Podzim je stále relativně teplý, ale teploty začínají klesat. Průměrné teploty v podzimním období se pohybují kolem 18-24 °C.

Zima je mírná a suchá. Průměrné teploty v zimě se pohybují kolem 10-16 °C, ale v noci mohou klesat na nižší hodnoty. Sníh není v Uruguayi běžný.

Jaro je obdobím, kdy se teploty opět začínají zvyšovat. Průměrné teploty v jaru se pohybují kolem 15-20 °C.

 

Fauna a flora :

Uruguay je rájem pro ornitology a ptactvo je zde bohaté. Můžete zde nalézt mnoho druhů ptáků, včetně ibisů, tukanoů, dravců, kolibříků a chajek. Laguna de Rocha je jedním z významných míst pro pozorování ptáků.

Na území Uruguaye se vyskytují různé druhy plazů, včetně ještěrek a hadů. Mezi ně patří například jihoamerický leguán a zmije obecná.

Savci, kteří žijí v Uruguayi, zahrnují capivarů, kuny, lamy, a také různé druhy netopýrů.

Pobřežní oblasti Uruguaye jsou bohaté na mořskou faunu ,tuleňe, delfíny, a mnoho druhů ryb a korálů při potápění.

Vnitrozemské oblasti Uruguaye jsou pokryty rozsáhlými pastvinami známými jako “pampy.” Zde se nacházejí různé druhy travin a keřů, které jsou vhodné pro pastvu dobytka.

Na severu Uruguaye se nachází lesnaté oblasti, které obsahují druhy stromů jako quebracho (druh dubu), eukalyptus, a palo santo. Lesy jsou domovem pro různé druhy ptáků a savců.

Pobřeží Uruguaye je porostlé vegetací , patří  zde mangrovy a různé druhy pobřežních rostlin.

Uruguay je známý pro své květiny a květinové zahrady. Mezi oblíbené druhy květin patří růže, orchideje a ibery.

V některých oblastech rostou kaktusy, které jsou přizpůsobeny suchým podmínkám.

 

Zemědělství:

Uruguay je známý svými rozsáhlými pastvinami, které tvoří základ zemědělského sektoru. Chov dobytka a ovcí je jedním z hlavních odvětví zemědělství.

Sója je jednou z nejdůležitějších plodin v Uruguayi a stala se klíčovým prvkem modernizace zemědělského sektoru.

Pěstování rýže je v Uruguayi rovněž významné, zejména v departementu Treinta y Tres. Rýže je důležitou součástí uruguayské stravy.

Pěstuje se zde také pšenice a kukuřice, které se využívají jako krmivo pro dobytek.

Uruguayské vinařství získalo na mezinárodním trhu na významu. Vinařství se nachází především v regionech Canelones a Maldonado.

Ovocnářství, zejména pěstování citrusů, je významným odvětvím zemědělství. Uruguay exportuje citrusy, jako jsou pomeranče a citrony.

V posledních letech roste zájem o ekologické zemědělství a produkci biopotravin. Některé farmy v Uruguayi se specializují na ekologické metody zemědělství.

 

Těžba surovin :

Uruguay má rozsáhlé lesy, zejména eukalyptové a borovicové, a dřevo je jednou z hlavních surovin zpracovávaných pro export.

Těžba soli je důležitým průmyslem v Uruguayi, zejména v departementu Canelones, kde se nachází rozsáhlé solné bažiny.

Uruguay má zásoby kamene a štěrku, které se těží pro stavební účely. é plody, jako je ryba a krevety, jsou vyváženy do různých zemí.

Rybolov hraje také důležitou roli v uruguayské ekonomice, přičemž mořské plody, jako je ryba a krevety, jsou vyváženy do různých zemí.

Uruguay má určité zásoby minerálů, včetně železa, zlata a mramoru, ale těžba těchto surovin není tak významná jako v jiných zemích.

 

Průmysl:

Potravinářský průmysl  je jedním z hlavních průmyslových sektorů Uruguaye. Země se specializuje na zpracování masa, zejména hovězího a ovčího masa, a výrobu masa na sušení a uzení.

Uruguay má rozsáhlé lesy, což podporuje dřevozpracující průmysl. Eukalyptové a borovicové dřevo jsou zpracovávány na dřevěné desky, papír a další výrobky.

Farmaceutický průmysl v Uruguayi roste a vyrábí se zde léky a lékařské výrobky pro domácí spotřebu i export.

Textilní průmysl je také významným odvětvím v Uruguayi, vyrábějí se zde oblečení, obuv a textilní výrobky.

Stavební průmysl hraje klíčovou roli v rozvoji infrastruktury země, a to včetně staveb veřejných budov, bytových domů a dalších staveb.

Uruguay má rostoucí odvětví obnovitelných zdrojů energie, včetně výroby elektřiny z větrných turbín a slunečních panelů.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: vodní a větrné elektrárny, cestovní ruch

 

Přírodní a historické zajímavosti: Montevideo, Tacuarembó, Colonia del Sacramento, Fray Bentos

Uruguay je známý svými nádhernými plážemi, které jsou ideální pro sluneční koupání a vodní sporty. Mezi nejznámější pláže patří Punta del Este, La Paloma a Cabo Polonio.

Uruguay má bohatou kulturní scénu, která zahrnuje umění, hudbu, divadlo a festivaly.

Uruguay je známý svým vášnivým zájmem o fotbal. Návštěvníci mohou navštívit fotbalová hřiště a zažít jedinečnou atmosféru během fotbalových zápasů.

Uruguay je známý svými vynikajícími masovými pokrmy, zejména asadem (grilovaným masem).

Možnost plavby po řekách, jako je Rio de la Plata, a jezerech jako Laguna Negra, poskytuje návštěvníkům jedinečný způsob, jak prozkoumávat krajinu z jiné perspektivy.

Uruguay je také domovem pro polo, a návštěvníci mohou sledovat prestižní polo turnaje, jako je Copa de Oro, a dokonce si zahrát polo na místních farmách.

 

Státní zřízení: prezidentská republika

Uruguay má dlouhou demokratickou tradici a politickou stabilitu. Hlavním orgánem výkonné moci je prezident Uruguaye, který je volen na pětileté období všeobecnými volbami.

Legislativní moc je svěřena dvoukomorovému parlamentu. Senát má 30 členů, zatímco Poslanecká sněmovna má 99 členů. Členové parlamentu jsou voleni na pětileté období.

Soudní moc je nezávislá a systém soudů v Uruguaye zahrnuje ústavní soud, nejvyšší soud a další nižší soudní instance. Ústavní soud má za úkol dohlížet na dodržování ústavy a zákonů.

Uruguay má také decentralizovaný systém samosprávy na místní úrovni, kde jsou města a obce odpovědné za řízení místních záležitostí.

 

Hlavní město: Montevideo

Nachází se na jihovýchodním pobřeží Uruguaye, poblíž ústí řeky Rio de la Plata do Atlantského oceánu.

Montevideo bylo založeno Španěly v roce 1724 jako pevnost s cílem chránit území před útoky portugalských a britských námořníků.

 

Rozloha: 176 215 km2

 

Počet obyvatel: 3 500 000  (2022)

Uruguay má převážně evropské obyvatelstvo, přičemž většina obyvatel má evropské předky, především z Itálie a Španělska.

Oficiálním jazykem Uruguaye je španělština.

Uruguay je převážně sekulární zemí. Nejvíce vyznávanými náboženstvími jsou římskokatolické křesťanství a různé formy protestantského křesťanství.

Uruguay má relativně vysokou míru gramotnosti a kvalitní systém vzdělávání. Většina obyvatel má přístup k základnímu a střednímu vzdělání.

Uruguay má dobře vyvinutý systém zdravotní péče, který je financován z veřejných prostředků. Země si zakládá na poskytování kvalitní péče svým občanům.

 

Památky UNESCO: 3

  1. Colonia del Sacramento (1995) – Historické jádro města, které mělo důležitou strategickou polohu.
  2. Průmyslová kulturní krajina Fray Bentos (2015) – Industriální komplex zpracovny masa a přilehlá krajina.
  3. Práce inženýra Eladia Dieste: kostel v Atlántidě (2021) – Cihlová sakrální stavba jako příklad moderní architektury v Latinské Americe.

Národní parky: 6

  1. Národní park Cabo Polonio
  2. Národní park Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay
  3. Národní park Isla de Flores
  4. Národní park San Miguel
  5. Národní park San Arequita
  6. Národní park San Santa Teresa