ANTIGUA A BARBUDA

Datum vzniku: 1. listopad 1981

1493: Kryštof Kolumbus objevil tyto ostrovy během svého druhého plavby do Nového světa.

1632: Britové začali osidlovat ostrovy a postupně zde zavedli plantážní hospodářství, včetně pěstování cukrové třtiny a využívání afrických otroků.

1834: Britská vláda zrušila otroctví na ostrovech, což vedlo k velkým sociálním změnám.

1958: Ostrovy se staly součástí Západoindické federace, která byla vytvořena jako pokus o regionální spolupráci mezi britskými karibskými koloniemi.

1967: Antigua a Barbuda získaly v rámci Západoindické federace větší autonomii a status asociovanejho státu.

1981: Antigua a Barbuda získaly plnou nezávislost na Spojeném království dne 1. listopadu 1981.

1980-1990: Země čelila ekonomickým výzvám včetně poklesu v cukrovém průmyslu a zvýšené nezaměstnanosti.

1994: Na politické scéně se prosadil Lester Bird, který se stal dlouholetým premiérem a měl zásadní vliv na vývoj země.

Pozdní 20. století: Antigua a Barbuda se zaměřily na rozvoj cestovního ruchu, což přineslo ekonomický růst.

 

Mezinárodní zkratka: AG

 

Měna: východokaribský dolar  (XCD)

Je používán také v dalších východokaribských zemích. Tato měna je fixována vůči americkému dolaru.

 

Internetová doména: .ag

 

Telefonní předvolba: +1268

 

Časové pásmo: -4 GMT

 

Geografie: souostrovní stát Malých Antil v Atlantském oceánu

Antigua a Barbuda jsou dvěma ostrovy nacházejícími se v Karibiku. Antigua je větší z těchto dvou ostrovů.

Oba ostrovy jsou převážně rovinaté, avšak na ostrově Antigua najdeme i hornaté části.

Jsou součástí Malých Antil, což je oblouk ostrovů táhnoucí se od Portorika k Jižní Americe.

 

Nejvyšší vrchol: Mount Obama 402 m n.m.

Nachází se na ostrově Antigua.

Tento vrchol byl pojmenován po prezidentu Spojených států Baracku Obamovi.

Tento vrchol nabízí panoramatické výhledy na krajinu a moře v okolí.

 

Podnebí: tropické

Průměrné teploty se pohybují od 24 °C do 30 °C po většinu roku. Nejteplejší období je během letních měsíců (červen až září).

Vlhkost je vysoká díky blízkosti moře. Vlhké až deštivé období se vyskytuje od května do října.

Antigua a Barbuda mají dvě hlavní období dešťů – od května do října je vlhké období s vyššími srážkami. Suché období trvá od prosince do dubna.

Ostrovy se nacházejí v oblasti ohrožené hurikány.

 

Fauna a flora:

Kokosové palmy jsou velmi běžné na plážích a v pobřežních oblastech. Některé druhy palmy jsou důležité pro místní ekonomiku, například pro produkci kokosových produktů.

V některých vnitrozemských částech ostrovů se nachází lesní oblasti, kde rostou stromy, keře a další druhy vegetace. Tyto oblasti poskytují útočiště mnoha zvířatům.

Na ostrovech se vyskytuje řada druhů ptáků, včetně pelikánů, kormoránů, kolibříků a pěvců.

Antigua a Barbuda jsou důležitými hnízdišti pro některé druhy mořských želv, včetně karety zelenavé a karety karety.

Karibské moře kolem ostrovů je domovem pestrobarevných ryb a úchvatných korálových útesů, což dělá z této oblasti oblíbené místo pro potápění a šnorchlování.

 

Zemědělství:

Na těchto ostrovech se pěstují různé druhy plodin, jako jsou cukrová třtina, banány, mango, melouny, papája, zelenina a bylinky. Cukrová třtina byla historicky důležitou plodinou.

Chov dobytka má na Antiguy a Barbudy méně významu než pěstování plodin. Pěstuje se zde dobytek pro maso a mléko, ale dovoz těchto produktů z jiných zemí je častý.

Rybářství je důležitým odvětvím, které zajišťuje potravu a zdroje obživy pro místní obyvatele. Rybáři loví různé druhy ryb a mořských plodů v Karibském moři.

 

Těžba surovin: žádná

 

Průmysl:

Turismus je hlavním ekonomickým odvětvím na těchto ostrovech. Zahrnuje ubytování, gastronomii, rekreační aktivity a další služby pro turisty. V posledních letech byla na ostrovech investována do infrastruktury a turistických zařízení.

Díky geografické poloze na pobřeží Karibského moře je rybářství a zpracování ryb důležitou částí průmyslu.

Ostrovy mají přístavy, které slouží pro nákladní i osobní lodní dopravu. Doprava mezi ostrovy a také námořní turistika mají své místo v průmyslovém spektru.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: cestovní ruch

 

Přírodní a historické zajímavosti: St John’s Catedral, Hawksbill Bay, plantáž Betty’s Hope, Redonda, pláže

Ostrovy jsou proslulé svými nádhernými plážemi a teplými karibskými vodami, což přitahuje milovníky slunce, koupání a vodních sportů.

Mají také svou historii a kulturní dědictví, které mohou turisté objevovat. To zahrnuje historická města, pevnosti, muzea a další místa.

Zajímavým místem jsou ruiny Betty’s Hope jsou připomínkou doby, kdy byla Antigua centrem cukrové třtiny a otrokářství. Toto místo má historický význam pro ostrov.

 

Státní zřízení: konstituční monarchie

Antigua a Barbuda jsou státní útvar, který funguje jako konstituční monarchie s parlamentním systémem vlády. Hlava státu je britský panovník, který je reprezentován generálním guvernérem. Ten je obvykle místním obyvatelem, jmenovaným britským monarchou na doporučení místní vlády. V praxi však generální guvernér plní své povinnosti na základě rad vlády Antiguy a Barbudy.

Vláda je odpovědná za vnitřní záležitosti země a jejím hlavním představitelem je premiér. Premiér je jmenován generálním guvernérem na základě výsledků voleb a má na starosti vedení exekutivní moci země.

Parlament hraje klíčovou roli v procesu zákonodárství. Je dvoukomorový, skládá se ze Sněmovny reprezentantů a Senátu. Poslanci Sněmovny reprezentantů jsou voleni občany a mají pravomoc schvalovat zákony. Na druhou stranu, členové Senátu jsou jmenováni guvernérem a jinými úřady, a jejich role je spíše poradní.

Soudnictví je nezávislé a hraje důležitou úlohu při ochraně práva a spravedlnosti. Vrchní soud je nejvyšším soudním orgánem, který zajišťuje soulad s právem a rozhoduje ve sporu případů.

Politický systém Antiguy a Barbudy je postaven na demokratickém modelu. Země má více politických stran, které se účastní voleb, a občané mají právo svobodně se vyjadřovat a shromažďovat.

 

Hlavní město: Saint Johns

Toto město se nachází na ostrově Antigua.

Saint John’s je také důležitým přístavem, kde se nachází mezinárodní letiště a hlavní přístav pro lodní dopravu. V městě se nacházejí různé instituce, vládní budovy, muzea, trhy, obchody a památky, což ho činí důležitým místem pro návštěvníky i místní obyvatele.

 

Rozloha: 442 km2

 

Počet obyvatel: 100 000  (2022)

Mají poměrně malou populaci v porovnání s jinými zeměmi, což souvisí s jejich rozlohou a izolovaným charakterem.

Většina obyvatelstva má africké kořeny, což je důsledek historického otrokářství, které na ostrovech existovalo. Dále zde žijí potomci evropských osadníků, indiánských kmenů a lidí z různých karibských regionů.

Hlavním jazykem je angličtina, která je také úředním jazykem. Většina obyvatel vyznává křesťanské náboženství, převážně anglikánství, metodismus a římskokatolickou církev.

 

Památky UNESCO: 1

  1. Námořní loděnice na ostrově Antigua (2016) – Tato námořní loděnice byla klíčovým bodem pro údržbu a opravy námořních lodí během britské nadvlády.

 

Národní parky: 1

  1. Národní park Nelson’s Dockyard