HONDURAS

Datum vzniku: 15. září 1821

16. století: Španělští dobyvatelé přišli na území dnešního Hondurasu během španělského dobytí Ameriky.

1821: Honduras získal nezávislost společně s dalšími středoamerickými koloniemi, když se odtrhl od španělské nadvlády.

1823: Středoamerické provincie, včetně Hondurasu, se spojily do Spojených států střední Ameriky.

1838: Honduras se odtrhl od Spojených států střední Ameriky a vyhlásil nezávislou republiku.

20. století: Honduras byl postižen politickými nestabilitami, vojenskými puči a občanskými válkami. Země se snažila udržet demokracii, ale mnohokrát čelila politickým krizím.

1998: Hurikán Mitch způsobil v Hondurasu velkou katastrofu, způsobiv rozsáhlé záplavy a sesuvy půdy. Tisíce lidí zemřely a mnoho bylo postiženo.

 

Mezinárodní zkratka: HN

 

Měna: honduraská lempira  (HNL)

Název měny je odvozen od jména indiánského náčelníka Lempiry, který byl významnou postavou v honduraských dějinách. Měna byla zavedena v roce 1931, nahrazujíc honduraský peso.

Lempira je dělena na 100 jednotek nazývaných “centavos”. Mince a bankovky jsou vydávány v různých hodnotách, včetně 1, 2, 5, 10, 20, 50 lempiras a různých centavos.

 

Internetová doména: .hn

 

Telefonní předvolba: +504

 

Časové pásmo: -6 GMT

 

Geografie:

Honduras je středoamerická země, která se nachází mezi Nikaraguou na jihovýchodě, Guatemalou na západě a Salvador na jihozápadě. Na severu omývá pobřeží Karibského moře a na jihu se nachází pobřeží Tichého oceánu.

Země má různorodou geografii, která zahrnuje nížiny, hory, deštné pralesy a pláže. Západní část země je hornatá a zahrnuje pohoří Sierra Madre de Chiapas.

Honduras má několik významných řek, včetně řeky Ulúa a řeky Aguán, které jsou důležité pro zemědělství a dopravu. Taktéž je známý jezero Yojoa, největší jezero v zemi.

 

Nejvyšší vrchol: Cerro las Minas 2870 m n.m.

Tento vrchol se nachází v pohoří Celaque, které se nachází poblíž města Gracias ve střední části země. Cerro Las Minas je oblíbeným cílem pro turisty a horolezce, kteří sem přicházejí kvůli krásné krajině a možnosti zdolat nejvyšší horu Hondurasu.

 

Podnebí: tropické

Na severu Hondurasu, které je omýváno Karibským mořem, panuje vlhké tropické klima. Letní měsíce jsou teplé a deštivé, zatímco zimní měsíce jsou suché a teplejší.

Na jižním pobřeží u Tichého oceánu je klima také tropické, ale méně deštivé než na Karibském pobřeží. Zdejší letní měsíce jsou také vlhké, ale zimní měsíce mohou být sušší.

Vnitrozemí Hondurasu, zejména vyšší nadmořské výšky, má mírnější klima. Vyšší nadmořská výška způsobuje nižší teploty, ačkoli i zde převládají teplé podmínky. V horských oblastech může být v noci chladněji.

 

Fauna a flora:

Honduras je domovem mnoha druhů ptáků, včetně papoušků, kolibříků, dravců a dalších. Je známým místem pro pozorování ptáků a má několik chráněných oblastí, které slouží jako útočiště pro ptáky.

V Hondurase žijí různí savci, včetně opic, jaguárů, tapírů, vačic a mravenečníků. V národních parcích a rezervacích můžete mít šanci spatřit některé z těchto vzácných druhů.

Na území Hondurasu žijí hadi, ještěrky, želvy a další plazi. Mezi obojživelníky patří například různé druhy žab.

Na Karibském pobřeží a v horách se nachází některé části tropických deštných pralesů. Tato oblast je bohatá na rozmanité druhy rostlin a stromů.

V oblasti Karibského pobřeží se nachází mangrovové lesy, které jsou důležité pro ochranu pobřežních oblastí, bohatství vodního života a biodiverzitu.

 

Zemědělství:

Honduras je jedním z předních světových výrobců banánů a plantainů.

Kávové plantáže jsou také důležitou složkou zemědělství v Hondurasu. Káva z Hondurasu patří k ceněným druhům na světovém trhu.

Tabákové rostliny se pěstují zejména na západním pobřeží Hondurasu.

Chov dobytka má význam pro zásobování masa a mléka. Chov drůbeže zahrnuje kuřata, kachny a krůty.

 

Těžba surovin:

Malé zásoby mědi jsou přítomny v Hondurasu, ačkoli těžba mědi je v porovnání s jinými zeměmi méně významná.

Zlato se zde těží v některých oblastech, především v souvislosti s historickými těžebními aktivitami.

 

Průmysl:

Textilní a oděvní průmysl patří mezi nejvýznamnější průmyslová odvětví.

Vzhledem k bohatým lesním zásobám Hondurasu má dřevozpracující průmysl určitý význam. Vyrábí se dřevěné výrobky a nábytek.

Potravinářský průmysl je zde také důležitým odvětvím. Vyrábějí se zde potravinářské produkty jako cukr, mouka, potravinářské oleje, maso a mléčné výrobky.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: doprava, cestovní ruch

 

Přírodní a historické zajímavosti: Río Plátano, Río Cangrejal, města Trujillo a Tegucigalpa, Lago de Yojoa, ostrov Roatán, Copán

Země je bohatá na přírodní krásy, historická místa a kulturní dědictví, což láká turisty z různých částí světa. Jednou z nejvýznamnějších atrakcí je přírodní rezervace Pico Bonito, která nabízí návštěvníkům možnost objevovat tropické deštné pralesy, vodopády a rozmanité druhy fauny a flóry. Vodopád Pulhapanzak je dalším impozantním místem poblíž města San Pedro Sula, kde mohou turisté obdivovat krásu přírodních útvarů.

Archeologické naleziště Copán patří k významným památkám středověkých civilizací. Ruiny jsou proslulé svými sochami a hieroglyfy, což přináší historický rozměr turistickému zážitku. Oblasti Islas de la Bahía pak poskytují úchvatné možnosti pro potápění a šnorchlování díky korálovým útesům a křišťálově čistým vodám Karibského moře.

Národní park Celaque je domovem nejvyšší hory Hondurasu, Cerro Las Minas, a nabízí turistům skvělé příležitosti pro turistiku a horskou turistiku. Přírodní rezervace Cuero y Salado chrání mokřady, mangrovy a pestrou škálu živočichů, což představuje unikátní prostředí pro pozorování přírody.

A mnoho jiných zajímavých míst láká turisty ze všech koutů světa.

 

Státní zřízení: prezidentská republika

Honduras je prezidentskou republikou, což znamená, že jeho politický systém je založen na demokratických principech s prezidentem jako hlavou státu a zároveň nejvyšším výkonným úředníkem. Prezident má pravomoc nad výkonnou mocí a je zodpovědný za řízení země, jmenování ministrů a vlády, a zastupování země na mezinárodní úrovni. Prezident je volen občany na čtyřleté období a může vykonávat tuto funkci maximálně jedno volební období.

Zákonodárnou moc vykonává Národní kongres, který je dvoukomorovým parlamentem. Dolní komora, známá jako Poslanecká sněmovna, má 128 poslanců, kteří jsou voleni na čtyřleté období. Horní komora, Senát, také s 128 senátory, plní roli dozorčího orgánu nad legislativními záležitostmi.

Soudní moc je v Hondurasu nezávislá na ostatních mocenských větvích. Soudní systém zahrnuje nižší a vyšší soudy, včetně Nejvyššího soudu, který má rozhodující pravomoc ve záležitostech týkajících se ústavy a právních otázek. Úkolem soudní moci je zajišťovat dodržování zákonů, poskytovat spravedlnost a chránit zájmy občanů.

V politickém spektru Hondurasu existuje několik politických stran, které se zapojují do volebního procesu a reprezentují různé politické názory a zájmy. Tyto strany se angažují v politickém rozhodování a tvoří politickou krajinu země.

Lokální samospráva je zajištěna skrze rozdělení země na 18 departementů (provincií), které jsou dále členěny na obce. Obce mají své volené orgány, které se starají o místní správu, infrastrukturu a služby pro občany.

 

Hlavní město: Tegucigalpa

Spolu s blízkým městem Comayagüela tvoří metropolitní oblast známou jako Tegucigalpa-Comayagüela, která je největším urbanizovaným územím v Hondurasu.

Tegucigalpa leží v údolí uprostřed hor a je omývána řekou Choluteca. Město má rozmanitou architekturu, která zahrnuje historické budovy, moderní stavby a rezidenční oblasti. Kromě svého významu jako hlavního politického centra je Tegucigalpa také ekonomickým srdcem země, kde se nachází mnoho podniků, bank, institucí a obchodních center.

 

Rozloha: 112 019 km2

 

Počet obyvatel: 9 600 000  (2022)

Hlavní etnické skupiny v Hondurasu zahrnují Mestiza (smíšená původem indiánská a evropská populace), Indiány, Afrohondurany a menší počet bělochů.

Většina obyvatelstva Hondurasu je křesťanského vyznání.

Oficiálním jazykem je španělština, kterou hovoří většina populace. Kromě toho existuje několik indiánských jazyků, které jsou stále používány v některých komunitách.

 

Památky UNESCO: 2

 1. Copan (1980) – Mayské místo Copán je významnou archeologickou lokalitou nacházející se v západní části Hondurasu, blízko hranic s Guatemalou. Toto historické naleziště patří mezi nejvýznamnější kulturní poklady Střední Ameriky a zahrnuje rozsáhlé ruiny mayské civilizace.
 2. Río Plátano (1982) – Je to biosférická rezervace nacházející se na východě Hondurasu, poblíž hranice s Nikaraguou. Tato oblast je jednou z největších a nejzachovalejších tropických deštných pralesů ve Střední Americe.

 

Národní parky: 23

 1. Národní park La Muralla
 2. Národní park Cusuco
 3. Národní park Celaque
 4. Národní park Patuca
 5. Národní park Cerro Azul Meámbar
 6. Národní park Montaña Santa Bárbara
 7. Národní park Pico Pijol
 8. Národní park Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía
 9. Národní park Omoa
 10. Národní park Montaña de Yoro
 11. Národní park Cerro Azul de Copán
 12. Národní park Punta Izopo
 13. Národní park Montaña de Comayagua
 14. Národní park Pico Bonito
 15. Národní park Capiro Calentura
 16. Národní park Congolón, Piedra Parada and Coyocutena
 17. Národní park Port Royal
 18. Národní park Rio Kruta
 19. Národní park Nombre de Dios
 20. Národní park Montecristo Trifinio
 21. Národní park La Tigra
 22. Národní park Sierra de Agalta
 23. Národní park Jeannette Kawas