SVATÝ KRYŠTOF A NEVIS

Datum vzniku: 19. září 1983

  1. až 17. století: Ostrovy Svatý Kryštof a Nevis byly objeveny evropskými objeviteli, a to především Španěly a Angličany. Ostrovy byly osídleny a staly se součástí koloniálního soupeření mezi evropskými mocnostmi.
  2. až 19. století: Ostrovy prošly různými změnami svrchovanosti mezi Angličany a Francouzi. Během této doby byly využívány pro pěstování cukrové třtiny a otroctví hrálo významnou roli v hospodářství regionu.
  3. století: Ostrovy byly britskými koloniemi až do zrušení otroctví v roce 1834. Následně byla provedena emancipace otroků a ekonomika se začala měnit.
  4. století: V roce 1967 byla udělena autonomie ostrovům Svatý Kryštof a Nevis jako součást Federace Západní Indie. Tato federace však trvala pouze do roku 1983, kdy se staly Svatý Kryštof a Nevis nezávislými na Spojeném království.
  5. září 1983: Svatý Kryštof a Nevis získaly nezávislost na Spojeném království a staly se suverénním státem s vlastním vládním systémem.

 

Mezinárodní zkratka: SCN

 

Měna: východokaribský dolar  (XCD)

Východokaribský dolar se dělí na 100 centů. Existují mince v různých hodnotách (1 cent, 2 centy, 5 centů, 10 centů, 25 centů) a bankovky v různých hodnotách (5 dolarů, 10 dolarů, 20 dolarů, 50 dolarů, 100 dolarů).

Jedná se o tzv. “úzce navázanou měnu”, což znamená, že její hodnota je pevně spojena s hodnotou amerického dolaru.

 

Internetová doména: .kn

 

Telefonní předvolba: +1869

 

Časové pásmo: -4 GMT

 

Geografie:

Svatý Kryštof a Nevis se nachází v Karibiku, asi 2,100 kilometrů jihovýchodně od Miami na Floridě, USA. Země se nachází na západním okraji Karibského moře, jižně od ostrova Anguilla a severozápadně od Antiguy a Barbudy.

Nevis, menší z ostrovů, leží na jih od Svatého Kryštofa. Mezi těmito dvěma ostrovy je úzký průliv.

Ostrovy jsou hornaté a vulkanického původu.

 

Nejvyšší vrchol: Liamunga 1156 m n.m.

aktivní stratovulkán nacházející se na ostrově Svatý Kryštof v karibském souostroví. Tato hora je nejen nejvyšším bodem ostrova Svatý Kryštof a Nevis, ale také jedním z nejvýznamnějších geografických rysů celého souostroví.

Název “Liamuiga” pochází z původního jména pro horu, které používali původní obyvatelé ostrova. Slovo “Liamuiga” má zřejmě kořeny v domorodém jazyce a znamená něco jako “plodná země”.

 

Podnebí:

Tato oblast je náchylná k hurikánům, zejména v období hurikánové sezóny, které jsou často v létě.

Celoročně jsou zde teploty poměrně vysoké. Průměrné teploty se pohybují mezi 25 °C a 30 °C.

Kvůli svému tropickému podnebí má Svatý Kryštof a Nevis vysokou vlhkost vzduchu po většinu roku.

 

Fauna a flora:

Tropické palmy jsou běžnou součástí krajiny Svatého Kryštofa a Nevis. Kokosové palmy jsou zvláště významné pro zásobování kokosovými ořechy a kokosovou vodou.

Banány jsou důležitou součástí zemědělství na těchto ostrovech. Plantáže banánů jsou běžné a banánovníky patří k běžným pohledům na venkovských krajinách.

Orchidej je v tropických oblastech velmi rozšířená. Vyskytují se různé druhy orchidejí, které mohou být nalezeny v přírodních lesích i v botanických zahradách.

Pelikáni jsou běžní u pobřeží a na ostrůvcích. Jsou to vynikající letci a potápěči, kteří loví ryby.

Na mnoha místech, zejména ve sladkovodních mokřadech a lagunách, lze najít kajmany. Jsou to dravci, kteří se živí rybami a menšími živočichy.

Na plážích těchto ostrovů dochází k snášení vajec mořských želv, které jsou chráněnými druhy.

 

Zemědělství:

Historicky byla cukrová třtina důležitým plodem pro zemědělský sektor těchto ostrovů.

Pěstování banánů je důležitým odvětvím zemědělství. Banány jsou exportovány do různých zemí a představují důležitý zdroj příjmů pro zemědělce.

Chov dobytka, zejména drůbeže, je také součástí zemědělského sektoru.

Rybářství hraje klíčovou roli v místní stravovací kultuře a ekonomice.

 

Těžba surovin:

Na ostrově Nevis byla v minulosti prováděna těžba soli, zejména v mokřadech nebo plochách poblíž moře.

 

Průmysl:

Zpracování potravin, jako je pečení, konzervování nebo výroba nápojů, může být významným průmyslovým odvětvím. Výroba místních pokrmů, nápojů a lahůdek může sloužit jak místní spotřebě, tak i turistům.

Výroba oděvů a textilních výrobků může být důležitým odvětvím, zejména pro místní trh a vývoz do jiných karibských zemí.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: cestovní ruch, námořní doprava

 

Přírodní a historické zajímavosti: Old Road Town, Pinneys Beach, Basseterre, Národní park Brimstone Hill Fortress, sopka Liamuiga

Bílé písčité pláže, křišťálově čisté modré moře a přírodní krásy, jako jsou hory a tropické lesy, jsou hlavními atrakcemi pro turisty.

Turisté mohou vychutnávat různé vodní aktivity, jako jsou potápění, šnorchlování, plachtění, rybaření a další.

Místní kultura, hudba, kuchyně a tradice poskytují turistům autentické kulturní zážitky.

 

Státní zřízení: konstituční monarchie

Jedná se o konstituční monarchii s parlamentním systémem. Hlavním státním zákonodárným orgánem je Národní shromáždění, které má dvě komory: Zastupitelský sbor (House of Representatives) a Senát.

Monarchou Svatého Kryštofa a Nevisu je britský panovník, který je zastupován generálním guvernérem. Guvernér má povinnosti převážně ceremoniálního charakteru. Skutečnou moc vykonává vláda, která je vedená premiérem.

Svatý Kryštof a Nevis měl v roce 1983 nezávislost na Spojeném království. Tento stát je členem Commonwealthu a má vlastní právní systém a ústavu. Přestože je monarcha formálně hlavou státu, veškerá výkonná moc je svěřena vládě a parlamentu.

 

Hlavní město: Basseterre

Název “Basseterre” pochází z francouzského výrazu “Basse-Terre”, což znamená “nízký vrch” či “nízká zem”. Toto jméno odkazuje na geografickou polohu města na rovinatém území poblíž mořského pobřeží.

Basseterre má zajímavou historii spojenou s koloniální minulostí a evropskými osadníky. Ve městě lze nalézt několik historických budov a památek, které odrážejí jeho kulturní dědictví.

Historická pevnost Fort George postavená na kopci nad městem. Poskytuje nádherný výhled na Basseterre a okolní krajinu.

Centrální náměstí nezávislosti ve městě, které bylo dříve známé jako Pall Mall Square. Náměstí bylo přejmenováno na počest získání nezávislosti Svatého Kryštofa a Nevisu v roce 1983.

 

Rozloha: 261 km2

 

Počet obyvatel: 54 000  (2022)

Obyvatelstvo Svatého Kryštofa a Nevisu je značně různorodé, včetně Afrokaribů, mulatů, Evropanů a malého počtu původních Karibů. Hlavním jazykem je angličtina. Většina obyvatelstva se hlásí k různým křesťanským denominacím, přičemž dominantními náboženstvími jsou anglikánství a katolictví.

 

Památky UNESCO: 1

  1. Brimstone Hill (1999) – Brimstone Hill je pozoruhodný svým architektonickým provedením a umístěním na kopci, který poskytoval výhled na okolní krajinu a moře. Pevnost zahrnuje různé vojenské konstrukce, včetně dělových postavení, opevnění a kasáren.

 

Národní parky: 2

  1. Národní park Central Forest Reserve
  2. Národní park Brimstone Hill